Banker og kredittforetak

Til toppen

08113: Finansforetak. Kvartalsregnskap (mill. kr) 2009K2 - 2021K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009K2 , 2009K3 , 2009K4 ,

Valgt 1 av totalt 49

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum renteinntekter og lignende inntekter , ¬ Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner , ¬ Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer ,

Valgt 0 av totalt 57

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000