Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

Til toppen

11560: Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld. Kvartalsvise tall (mill. kr) 1995K4 - 2020K3

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
finansobjekt
Må velges *
sektor
Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995K4 , 1996K1 , 1996K2 ,

Valgt 1 av totalt 100

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fordringer Sedler og skillemynt , Fordringer Bankinnskudd , Fordringer Sertifikater og statskasseveksler ,

Valgt 0 av totalt 24

sektor


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken