Inntekter, personlig næringsdrivende

Til toppen

10280: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art 2011 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bruttoinntekt (kr) , Personinntekt lønn, uføretrygd og pensjon (kr) , Næringsinntekt (kr) ,

Valgt 1 av totalt 20

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Alminnelig inntekt etter særfradrag (kr)

'Alminnelig inntekt etter særfradrag': Negative beløp satt lik null f.o.m. 30.11.2015.