Inntekter, personlig næringsdrivende

Til toppen

10280: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art 2011 - 2019

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bruttoinntekt (kr) , Personinntekt lønn, uføretrygd og pensjon (kr) , Næringsinntekt (kr) ,

Valgt 1 av totalt 20

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 9

hovedinntektens art


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall ble rettet 19.02.2019

statistikkvariabel

Alminnelig inntekt etter særfradrag (kr)

'Alminnelig inntekt etter særfradrag': Negative beløp satt lik null f.o.m. 30.11.2015.

Brukerveiledning for statistikkbanken