Skatt for personer

Til toppen

09935: Bruttoinntekt og formue for bosatte personer 17 år og eldre, etter desilfordelt bruttoinntekt 2010 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bruttoinntekt , Skattepliktig realkapital , Skatteverdi av primærbolig ,

Valgt 0 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Desil 1 etter bruttoinntekt , Desil 2 etter bruttoinntekt ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bruttoinntekt for 2019 er korrigert den 15. mars 2021.

statistikkvariabel

Gjennomsnittlig for personer med beløp (kr)

I 2014 ble tabellen endret fra å vise gjennomsnitt for alle til å vise gjennomsnitt for personer med beløp.