Bilparken

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07832: Merker og kjøretøygrupper (K) 2008 - 2022

Bente E. Andresen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 384
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
24.03.2023 08:00
Personbiler:
kjøretøy
Busser:
kjøretøy
Varebiler:
kjøretøy
Lastebiler:
kjøretøy
Kombinerte biler:
kjøretøy
Traktorer:
kjøretøy
Motorredskap:
kjøretøy
Mopeder:
kjøretøy
Lette motorsykler:
kjøretøy
Tunge motorsykler:
kjøretøy
Snøscooter:
kjøretøy
Tilhengere:
kjøretøy
Personbiler:
31.12.
Busser:
31.12.
Varebiler:
31.12.
Lastebiler:
31.12.
Kombinerte biler:
31.12.
Traktorer:
31.12.
Motorredskap:
31.12.
Mopeder:
31.12.
Lette motorsykler:
31.12.
Tunge motorsykler:
31.12.
Snøscooter:
31.12.
Tilhengere:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personbiler , Busser , Varebiler ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3pluscoco , 3S Alutrailers , A.P.E.L ,

Valgt 0 av totalt 1 200

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter alle registrerte kjøretøy og tilhengere.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.