Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

Til toppen
07511: Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld. Årlige tall (mill. kr) 1995 - 2019
Sist endret
17.09.2020
Kontakt
Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 665
eae@ssb.no

Måleenhet
Beholdninger:
mill. kr
Transaksjoner:
mill. kr
Omvurderinger:
mill. kr
Referansetid
Beholdninger:
31.12
Transaksjoner:
31.12
Omvurderinger:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
finansobjekt
Må velges *
sektor
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 25 Valgte 1

Må velges *

Totalt 24 Valgte 0

sektor

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen er oppdatert 15.08.2012

Brukerveiledning for statistikkbanken