Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

Til toppen

07511: Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld. Årlige tall (mill. kr) 1995 - 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 26

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fordringer Sedler og skillemynt , Fordringer Bankinnskudd , Fordringer Sertifikater og statskasseveksler ,

Valgt 0 av totalt 24

sektor


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen er oppdatert 15.08.2012

Brukerveiledning for statistikkbanken