Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

06120: Hovedposter i inntektsregnskapet for bosatte uførepensjonister (avslutta serie) 2003 - 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

uføregrad

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.06.2006
Kontakt
Frøydis Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 317
fst@ssb.no

Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
mik@ssb.no

Måleenhet
Yrkesinntekter (kr):
kr
Kapitalinntekter (kr):
kr
Overføringer (kr):
kr
Skattepliktige overføringer (kr):
kr
Pensjoner fra folketrygden (kr):
kr
Tjenestepensjoner (kr):
kr
Skattefrie overføringer (kr):
kr
Bostøtte (kr):
kr
Sosialhjelp (kr):
kr
Grunn- og hjelpestønad (kr):
kr
Samlet inntekt (kr):
kr
Utlignet skatt og negative overfrøinger (kr):
kr
Inntekt etter skatt (kr):
kr
Antall observasjoner:
antall
Referansetid
Yrkesinntekter (kr):
31.12.
Kapitalinntekter (kr):
31.12.
Overføringer (kr):
31.12.
Skattepliktige overføringer (kr):
31.12.
Pensjoner fra folketrygden (kr):
31.12.
Tjenestepensjoner (kr):
31.12.
Skattefrie overføringer (kr):
31.12.
Bostøtte (kr):
31.12.
Sosialhjelp (kr):
31.12.
Grunn- og hjelpestønad (kr):
31.12.
Samlet inntekt (kr):
31.12.
Utlignet skatt og negative overfrøinger (kr):
31.12.
Inntekt etter skatt (kr):
31.12.
Antall observasjoner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken