Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

06120: Hovedposter i inntektsregnskapet for bosatte uførepensjonister (avslutta serie) 2003 - 2004

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrkesinntekter (kr) , Kapitalinntekter (kr) , Overføringer (kr) ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000