Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
06120: Hovedposter i inntektsregnskapet for bosatte uførepensjonister (avslutta serie) 2003 - 2004
Sist endret
19.06.2006
Kontakt
Frøydis Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 317
fst@ssb.no

Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
mik@ssb.no

Måleenhet
Yrkesinntekter (kr):
kr
Kapitalinntekter (kr):
kr
Overføringer (kr):
kr
Skattepliktige overføringer (kr):
kr
Pensjoner fra folketrygden (kr):
kr
Tjenestepensjoner (kr):
kr
Skattefrie overføringer (kr):
kr
Bostøtte (kr):
kr
Sosialhjelp (kr):
kr
Grunn- og hjelpestønad (kr):
kr
Samlet inntekt (kr):
kr
Utlignet skatt og negative overfrøinger (kr):
kr
Inntekt etter skatt (kr):
kr
Antall observasjoner:
antall
Referansetid
Yrkesinntekter (kr):
31.12.
Kapitalinntekter (kr):
31.12.
Overføringer (kr):
31.12.
Skattepliktige overføringer (kr):
31.12.
Pensjoner fra folketrygden (kr):
31.12.
Tjenestepensjoner (kr):
31.12.
Skattefrie overføringer (kr):
31.12.
Bostøtte (kr):
31.12.
Sosialhjelp (kr):
31.12.
Grunn- og hjelpestønad (kr):
31.12.
Samlet inntekt (kr):
31.12.
Utlignet skatt og negative overfrøinger (kr):
31.12.
Inntekt etter skatt (kr):
31.12.
Antall observasjoner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
uføregrad
Må velges *

Valgt 1 av totalt 14

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

uføregrad

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken