Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06120: Hovedposter i inntektsregnskapet for bosatte uførepensjonister (avslutta serie) 2003 - 2004

Frøydis Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 317
Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
19.06.2006 10:00
Yrkesinntekter (kr):
kr
Kapitalinntekter (kr):
kr
Overføringer (kr):
kr
Skattepliktige overføringer (kr):
kr
Pensjoner fra folketrygden (kr):
kr
Tjenestepensjoner (kr):
kr
Skattefrie overføringer (kr):
kr
Bostøtte (kr):
kr
Sosialhjelp (kr):
kr
Grunn- og hjelpestønad (kr):
kr
Samlet inntekt (kr):
kr
Utlignet skatt og negative overfrøinger (kr):
kr
Inntekt etter skatt (kr):
kr
Antall observasjoner:
antall
Yrkesinntekter (kr):
31.12.
Kapitalinntekter (kr):
31.12.
Overføringer (kr):
31.12.
Skattepliktige overføringer (kr):
31.12.
Pensjoner fra folketrygden (kr):
31.12.
Tjenestepensjoner (kr):
31.12.
Skattefrie overføringer (kr):
31.12.
Bostøtte (kr):
31.12.
Sosialhjelp (kr):
31.12.
Grunn- og hjelpestønad (kr):
31.12.
Samlet inntekt (kr):
31.12.
Utlignet skatt og negative overfrøinger (kr):
31.12.
Inntekt etter skatt (kr):
31.12.
Antall observasjoner:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrkesinntekter (kr) , Kapitalinntekter (kr) , Overføringer (kr) ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000