Skatt for personer

Til toppen
05854: Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr) (K) (B) 1999 - 2018
Sist endret
03.12.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig bruttoinntekt:
kr
Gjennomsnittlig personinntekt lønn:
kr
Gjennomsnittlig fastsatt skatt:
kr
Gjennomsnittlig alminnelig inntekt etter særfradrag:
kr
Gjennomsnittlig bankinnskudd:
kr
Gjennomsnittlig skattepliktig bruttoformue:
kr
Gjennomsnittlig gjeld:
kr
Median bruttoinntekt:
kr
Median personinntekt lønn:
kr
Median fastsatt skatt:
kr
Median alminnelig inntekt etter særfradrag:
kr
Median bankinnskudd:
kr
Median skattepliktig bruttoformue:
kr
Median gjeld:
kr
Referansetid
Median bruttoinntekt:
31.12.
Median personinntekt lønn:
31.12.
Median fastsatt skatt:
31.12.
Median alminnelig inntekt etter særfradrag:
31.12.
Median bankinnskudd:
31.12.
Median skattepliktig bruttoformue:
31.12.
Median gjeld:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
alder
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 20 Valgte 1

Valgfri variabel
alder

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

På grunn av feil er det 30. april 2008 gjort endring i gjeld og skattepliktig nettoformue for inntektsåret 2005. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Uførepensjon inngikk tidligere i personinntekt pensjoner.
Opplysninger mangler for 0821 Bø i 2006.
2014-tall for skattepliktig brutto- og netto formue er rettet 16. november 2015. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Tjenestepensjon skattlagt som lønn er inkludert i personinntekt uføretrygd, mens tjenestepensjon skattlagt som pensjon inngår i personinntekt pensjoner.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Gjennomsnittlig alminnelig inntekt etter særfradrag
Negative beløp satt lik 0.

Brukerveiledning for statistikkbanken