Finansielle holdingselskaper

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04479: Finansielle holdingselskaper. Balanse (mill. kr) 1994 - 2023

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 99 73 45 83
04.06.2024 08:00
Finansielle holdingselskaper. Balanse:
mill. kr
Finansielle holdingselskaper. Balanse:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1994 , 1995 , 1996 ,

Valgt 1 av totalt 30

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EIENDELER , Immaterielle eiendeler , Investeringseiendommer ,

Valgt 0 av totalt 52

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene fra og med 1999 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall grunnet overgang til ny regnskapslov 1. januar 1999. Tall for 2021 ble rettet 22.6.2022.

balansepost

Varige driftsmidler

Inkl. immaterielle eiendeler før 1999.

Overkursfond

Overkursfondet er før 1999 inkludert i annen egenkapital.

Annen egenkapital

Overkursfondet er før 1999 inkludert i annen egenkapital.

Avsetninger til forpliktelser

Skillet mellom langsiktig gjeld ekskl. obligasjonslån og kortsiktig gjeld ekskl. betalbar skatt og skyldige offentlige avgifter er før 1999 trukket på grunnlag av skillet mellom lån og annen gjeld. Dette innebærer at avsetninger til forpliktelser er inkludert under kortsiktig gjeld før 1999, og at gjeld til kredittinstitusjoner inngår i gjeld til konsernselskaper eller øvrig gjeld, uavhengig av om kredittinstitusjonen er et konsernselskap eller ikke.

Annen langsiktig gjeld

Skillet mellom langsiktig gjeld ekskl. obligasjonslån og kortsiktig gjeld ekskl. betalbar skatt og skyldige offentlige avgifter er før 1999 trukket på grunnlag av skillet mellom lån og annen gjeld. Dette innebærer at avsetninger til forpliktelser er inkludert under kortsiktig gjeld før 1999, og at gjeld til kredittinstitusjoner inngår i gjeld til konsernselskaper eller øvrig gjeld, uavhengig av om kredittinstitusjonen er et konsernselskap eller ikke.

Kortsiktig gjeld

Skillet mellom langsiktig gjeld ekskl. obligasjonslån og kortsiktig gjeld ekskl. betalbar skatt og skyldige offentlige avgifter er før 1999 trukket på grunnlag av skillet mellom lån og annen gjeld. Dette innebærer at avsetninger til forpliktelser er inkludert under kortsiktig gjeld før 1999, og at gjeld til kredittinstitusjoner inngår i gjeld til konsernselskaper eller øvrig gjeld, uavhengig av om kredittinstitusjonen er et konsernselskap eller ikke.

Avsatt utbytte

Posten ble innført f.o.m. 2002. Avsatt utbytte var inkludert i øvrig kortsiktig gjeld før 2002.