Finansielle holdingselskaper

Til toppen

04479: Finansielle holdingselskaper. Balanse (mill. kr) 1994 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1994 , 1995 , 1996 ,

Valgt 1 av totalt 26

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EIENDELER , Immaterielle eiendeler , Varige driftsmidler ,

Valgt 0 av totalt 51

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene fra og med 1999 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall grunnet overgang til ny regnskapslov 1. januar 1999.

balansepost

Varige driftsmidler

Inkl. immaterielle eiendeler før 1999.

Overkursfond

Overkursfondet er før 1999 inkludert i annen egenkapital.

Annen egenkapital

Overkursfondet er før 1999 inkludert i annen egenkapital.

Avsetninger til forpliktelser

Skillet mellom langsiktig gjeld ekskl. obligasjonslån og kortsiktig gjeld ekskl. betalbar skatt og skyldige offentlige avgifter er før 1999 trukket på grunnlag av skillet mellom lån og annen gjeld. Dette innebærer at avsetninger til forpliktelser er inkludert under kortsiktig gjeld før 1999, og at gjeld til kredittinstitusjoner inngår i gjeld til konsernselskaper eller øvrig gjeld, uavhengig av om kredittinstitusjonen er et konsernselskap eller ikke.

Annen langsiktig gjeld

Skillet mellom langsiktig gjeld ekskl. obligasjonslån og kortsiktig gjeld ekskl. betalbar skatt og skyldige offentlige avgifter er før 1999 trukket på grunnlag av skillet mellom lån og annen gjeld. Dette innebærer at avsetninger til forpliktelser er inkludert under kortsiktig gjeld før 1999, og at gjeld til kredittinstitusjoner inngår i gjeld til konsernselskaper eller øvrig gjeld, uavhengig av om kredittinstitusjonen er et konsernselskap eller ikke.

Kortsiktig gjeld

Skillet mellom langsiktig gjeld ekskl. obligasjonslån og kortsiktig gjeld ekskl. betalbar skatt og skyldige offentlige avgifter er før 1999 trukket på grunnlag av skillet mellom lån og annen gjeld. Dette innebærer at avsetninger til forpliktelser er inkludert under kortsiktig gjeld før 1999, og at gjeld til kredittinstitusjoner inngår i gjeld til konsernselskaper eller øvrig gjeld, uavhengig av om kredittinstitusjonen er et konsernselskap eller ikke.

Avsatt utbytte

Posten ble innført f.o.m. 2002. Avsatt utbytte var inkludert i øvrig kortsiktig gjeld før 2002.

Brukerveiledning for statistikkbanken