Finansielle holdingselskaper

Til toppen

04479: Finansielle holdingselskaper. Balanse (mill. kr) 1994 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
balansepost
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1994 , 1995 , 1996 ,

Valgt 1 av totalt 26

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EIENDELER , Immaterielle eiendeler , Varige driftsmidler ,

Valgt 0 av totalt 51

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene fra og med 1999 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall grunnet overgang til ny regnskapslov 1. januar 1999.
balansepost
Varige driftsmidler
Inkl. immaterielle eiendeler før 1999.
Overkursfond
Overkursfondet er før 1999 inkludert i annen egenkapital.
Annen egenkapital
Overkursfondet er før 1999 inkludert i annen egenkapital.
Avsetninger til forpliktelser
Skillet mellom langsiktig gjeld ekskl. obligasjonslån og kortsiktig gjeld ekskl. betalbar skatt og skyldige offentlige avgifter er før 1999 trukket på grunnlag av skillet mellom lån og annen gjeld. Dette innebærer at avsetninger til forpliktelser er inkludert under kortsiktig gjeld før 1999, og at gjeld til kredittinstitusjoner inngår i gjeld til konsernselskaper eller øvrig gjeld, uavhengig av om kredittinstitusjonen er et konsernselskap eller ikke.
Annen langsiktig gjeld
Skillet mellom langsiktig gjeld ekskl. obligasjonslån og kortsiktig gjeld ekskl. betalbar skatt og skyldige offentlige avgifter er før 1999 trukket på grunnlag av skillet mellom lån og annen gjeld. Dette innebærer at avsetninger til forpliktelser er inkludert under kortsiktig gjeld før 1999, og at gjeld til kredittinstitusjoner inngår i gjeld til konsernselskaper eller øvrig gjeld, uavhengig av om kredittinstitusjonen er et konsernselskap eller ikke.
Kortsiktig gjeld
Skillet mellom langsiktig gjeld ekskl. obligasjonslån og kortsiktig gjeld ekskl. betalbar skatt og skyldige offentlige avgifter er før 1999 trukket på grunnlag av skillet mellom lån og annen gjeld. Dette innebærer at avsetninger til forpliktelser er inkludert under kortsiktig gjeld før 1999, og at gjeld til kredittinstitusjoner inngår i gjeld til konsernselskaper eller øvrig gjeld, uavhengig av om kredittinstitusjonen er et konsernselskap eller ikke.
Avsatt utbytte
Posten ble innført f.o.m. 2002. Avsatt utbytte var inkludert i øvrig kortsiktig gjeld før 2002.

Brukerveiledning for statistikkbanken