Finansielle holdingselskaper

04479: Finansielle holdingselskaper. Balanse (mill. kr) 1994 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

balansepost Velg minst en verdi

Totalt 51 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.05.2018
Kontakt
Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4518
tve@ssb.no

Måleenhet
Finansielle holdingselskaper. Balanse:
mill. kr
Referansetid
Finansielle holdingselskaper. Balanse:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene fra og med 1999 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall grunnet overgang til ny regnskapslov 1. januar 1999.
balansepost
Varige driftsmidler
Inkl. immaterielle eiendeler før 1999.
Overkursfond
Overkursfondet er før 1999 inkludert i annen egenkapital.
Annen egenkapital
Overkursfondet er før 1999 inkludert i annen egenkapital.
Avsetninger til forpliktelser
Skillet mellom langsiktig gjeld ekskl. obligasjonslån og kortsiktig gjeld ekskl. betalbar skatt og skyldige offentlige avgifter er før 1999 trukket på grunnlag av skillet mellom lån og annen gjeld. Dette innebærer at avsetninger til forpliktelser er inkludert under kortsiktig gjeld før 1999, og at gjeld til kredittinstitusjoner inngår i gjeld til konsernselskaper eller øvrig gjeld, uavhengig av om kredittinstitusjonen er et konsernselskap eller ikke.
Annen langsiktig gjeld
Skillet mellom langsiktig gjeld ekskl. obligasjonslån og kortsiktig gjeld ekskl. betalbar skatt og skyldige offentlige avgifter er før 1999 trukket på grunnlag av skillet mellom lån og annen gjeld. Dette innebærer at avsetninger til forpliktelser er inkludert under kortsiktig gjeld før 1999, og at gjeld til kredittinstitusjoner inngår i gjeld til konsernselskaper eller øvrig gjeld, uavhengig av om kredittinstitusjonen er et konsernselskap eller ikke.
Kortsiktig gjeld
Skillet mellom langsiktig gjeld ekskl. obligasjonslån og kortsiktig gjeld ekskl. betalbar skatt og skyldige offentlige avgifter er før 1999 trukket på grunnlag av skillet mellom lån og annen gjeld. Dette innebærer at avsetninger til forpliktelser er inkludert under kortsiktig gjeld før 1999, og at gjeld til kredittinstitusjoner inngår i gjeld til konsernselskaper eller øvrig gjeld, uavhengig av om kredittinstitusjonen er et konsernselskap eller ikke.
Avsatt utbytte
Posten ble innført f.o.m. 2002. Avsatt utbytte var inkludert i øvrig kortsiktig gjeld før 2002.

Brukerveiledning for statistikkbanken