Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Til toppen

03661: Andre stats- og trygderegnskap. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A LØPENDE INNTEKTER , A1000 formuesinntekter , A1100 renter ,

Valgt 0 av totalt 56

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken