Bilparken

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

01951: Kjøretøy, etter kjøretøygruppe og merke (K) (avslutta serie) 1990 - 2008

Bente E. Andresen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 384
14.05.2009 10:00
Personbiler:
kjøretøy
Busser:
kjøretøy
Varebiler:
kjøretøy
Lastebiler:
kjøretøy
Kombinerte biler:
kjøretøy
Traktorer:
kjøretøy
Motorredskap:
kjøretøy
Mopeder:
kjøretøy
Lette motorsykler:
kjøretøy
Tunge motorsykler:
kjøretøy
Beltemotorsykler:
kjøretøy
Tilhengere:
kjøretøy
Personbiler:
31.12.
Busser:
31.12.
Varebiler:
31.12.
Lastebiler:
31.12.
Kombinerte biler:
31.12
Traktorer:
31.12
Motorredskap:
31.12
Mopeder:
31.12
Lette motorsykler:
31.12
Tunge motorsykler:
31.12
Beltemotorsykler:
31.12
Tilhengere:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personbiler , Busser , Varebiler ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 19

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A.P.E.L , Abbey , Access ,

Valgt 0 av totalt 756

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter alle registrerte kjøretøy og tilhengere. I perioden 20.3. - 26.5.2017 viste tabellen feil tall for en del merker.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.