Forstørrelsesglass med tall, illustrasjon

For denne oppgaven er det ingen fasit da vi jo har forskjellige navn. 

Gjør oppgaven alene eller i små grupper, og ta en gjennomgang i hel klasse midt i og/eller etterpå. Diskuter da det som dere synes var vanskelig å få til i statistikkbanken.

I. Slik velger du og lager en tabell

Gå inn på statistikkbanktabell 10467 Fødte, etter jentenavn og guttenavn 1880-2023.

Nå kan du velge ulike variabler. Under «Statistikkvariabel» velger du Fødte. Under «År» velger du årene 2000 til og med det siste året du finner tall for. Under «Fornavn» velger du enten  guttenavn eller jentenavn, og søker opp og velger navnet ditt. Hvor mange fikk samme navn som deg i årene 2000 til og med det siste året du finner tall for?

Før du løser resten av oppgaven, leser du om hva du kan gjøre med den ferdige tabellen i statistikkbanken. Les fram til avsnittet «Pivot-vennlig format».

Nå løser du resten av oppgaven (spørsmålene II. til V. under.

II. Lag en figur

Kan du endre tabellen slik at du får en figur som viser utviklingen gjennom årene 2000 til og med det siste året du finner tall for? Forklar hvordan du gjorde det.

III. Har navnet ditt blitt mer eller mindre populært? 

IV. Flytt tabellen til Excel

Eksporter tallene til Excel. Hvordan gjorde du dette? Lagre filen din.

V. Regn ut gjennomsnitt

  • Hvis du har tatt ut tabell for et jentenavn: Regn ut hvor mange jenter som fikk dette navnet  i gjennomsnitt i løpet av de årene du har tatt ut tall for.
  • Hvis du har tatt ut tabell for et guttenavn: Regn ut hvor mange gutter som fikk dette navnet  i gjennomsnitt i løpet av de årene du har tatt ut tall for.

Gå gjennom spørsmålene I. til og med V. i hel klasse. Oppklar det dere synes var vanskelig å få til i statistikkbanken.