Finn-tallene-refleksjon-bilde.svg

Læringsmålene

Vite:

  • Hva statistikk er
  • Hvorfor offisiell statistikk er en troverdig statistikkilde
  • Hvorfor dere skal kunne lese statistikk
  • Hvordan dere kan finne statistikk i statistikkbanken og ta ut statistikk til eget bruk

I tillegg:

  • Kjenne til tre viktige sentralmål og hvordan dere kan regne dere frem til disse