Forstørrelsesglass med tall, illustrasjon

Bruk statistikkbanktabell 12453 Elevar i grunnskolen, etter fremmedspråklig valgfag og svar på spørsmålene.

  1. Hvor mange elever i grunnskolen hadde spansk som valgfag i 2018 og 2023?
  2. Var det en oppgang eller nedgang i antall elever som hadde tysk som valgfag i grunnskolen fra 2018 til 2023?
  3. Hvor mange elever i gjennomsnitt hadde fransk som valgfag i grunnskolen i årene 2018–2023?