Forstørrelsesglass med tall, illustrasjon

I statistikkbanken kan du velge mellom mange ulike tabeller og variabler. Du kan få ut mange interessante resultater fra statistikkbanken som du kan bruke enten i skolearbeidet eller i aktiviteter du er med i på fritiden, og der fakta om samfunnet er viktig. Du kan lage dine egne tabeller og figurer i statistikkbanken og eksportere dem for eksempel til Excel. 

Du kan lage en tabell i statistikkbanken i disse tre hovedstegene:

  • Velg tabell
  • Velg variabler
  • Vis resultat

I denne videoen på omtrent 3,5 minutter får du en kort  innføring i statistikkbanken: 

Hvordan lage tabell, figur og lagret spørring i Statistikkbanken (video på Vimeo.com)

Mer om hvordan du velger variabler i statistikkbanken

Les først om hvordan du velger variabler i statistikkbanken. Stopp når du kommer til avsnittet «Avansert søk».

Løs oppgave A

Nå skal du løse oppgave A med fem spørsmål om SSBs navnestatistikk. Målet med oppgaven er at du lærer det mest grunnleggende for å kunne bruke statistikkbanken. 

Gjør oppgaven alene eller i små grupper, og ta en gjennomgang i hel klasse midt i og/eller etterpå. Diskuter da det som dere synes var vanskelig å få til i statistikkbanken.

Flere oppgaver

Nå er dere ferdig med introduksjonen om statistikk, sentrale begreper, tre viktige sentralmål og statistikkbanken, og dere kan gjerne begynne å jobbe individuelt med oppgaver.

Det er samme fremgangsmåte for å finne tallene i statistikkbanken for alle oppgavene B–D  i neste avsnitt som det var for oppgaven over.