10467: Fødte, etter jentenavn og guttenavn 1880 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

fornavn Velg minst en verdi

Totalt 990 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 140 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.01.2020
Kontakt
Jørgen Ouren, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 483
jou@ssb.no

Måleenhet
Andel av fødte (prosent):
prosent
Fødte:
personer
Referansetid
Andel av fødte (prosent):
31.12.
Fødte:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall under 4 personer er ikke oppgitt.
Navnelista omfatter fornavn som er brukt av 200 personer eller flere ved siste årsskifte.
statistikkvariabel
Andel av fødte (prosent)
Tallene omfatter personer som har eller har hatt norsk personnummer. Utvandrede personer er ikke med.
Fødte
Antall personer tidligere enn 1945 er ikke oppgitt.
Fødte
Tallene viser personer bosatt i Norge ved siste årsskifte, etter fødselsår.

Brukerveiledning for statistikkbanken