Navn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10467: Fødte, etter jentenavn og guttenavn 1880 - 2023

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
01.02.2024 08:00
Andel av fødte (prosent):
prosent
Fødte:
personer
Andel av fødte (prosent):
31.12.
Fødte:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1880 , 1881 , 1882 ,

Valgt 1 av totalt 144

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Aagot , Aase , Aashild ,

Valgt 0 av totalt 1 017

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall under 4 personer er ikke oppgitt. Navnelista omfatter fornavn som er brukt av minst 200 personer året før. Tallene viser personer etter fødselsår (før 2021) eller navngivningsår (fra og med 2021).

statistikkvariabel

Andel av fødte (prosent)

Tallene omfatter personer som har eller har hatt norsk personnummer. Utvandrede personer er ikke med.

Fødte

Tallene viser personer bosatt i Norge ved siste årsskifte, etter fødselsår.
Antall personer tidligere enn 1945 er ikke oppgitt.