Til toppen

10467: Fødte, etter jentenavn og guttenavn 1880 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fornavn
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1880 , 1881 , 1882 ,

Valgt 1 av totalt 140

fornavn

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Aagot , Aase , Aashild ,

Valgt 0 av totalt 1 002

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall under 4 personer er ikke oppgitt.
Navnelista omfatter fornavn som er brukt av 200 personer eller flere ved siste årsskifte.
statistikkvariabel
Andel av fødte (prosent)
Tallene omfatter personer som har eller har hatt norsk personnummer. Utvandrede personer er ikke med.
Fødte
Antall personer tidligere enn 1945 er ikke oppgitt.
Fødte
Tallene viser personer bosatt i Norge ved siste årsskifte, etter fødselsår.

Brukerveiledning for statistikkbanken