Til toppen
10467: Fødte, etter jentenavn og guttenavn 1880 - 2019
Sist endret
22.01.2020
Kontakt
Jørgen Ouren, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 483
jou@ssb.no

Måleenhet
Andel av fødte (prosent):
prosent
Fødte:
personer
Referansetid
Andel av fødte (prosent):
31.12.
Fødte:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fornavn
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 140 Valgte 1

fornavn
Må velges *

Totalt 990 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall under 4 personer er ikke oppgitt.
Navnelista omfatter fornavn som er brukt av 200 personer eller flere ved siste årsskifte.
statistikkvariabel
Andel av fødte (prosent)
Tallene omfatter personer som har eller har hatt norsk personnummer. Utvandrede personer er ikke med.
Fødte
Antall personer tidligere enn 1945 er ikke oppgitt.
Fødte
Tallene viser personer bosatt i Norge ved siste årsskifte, etter fødselsår.

Brukerveiledning for statistikkbanken