Navn

Til toppen

10467: Fødte, etter jentenavn og guttenavn 1880 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1880 , 1881 , 1882 ,

Valgt 1 av totalt 141

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Aagot , Aase , Aashild ,

Valgt 0 av totalt 1 000

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall under 4 personer er ikke oppgitt. Navnelista omfatter fornavn som er brukt av 200 personer eller flere ved siste årsskifte.

statistikkvariabel

Andel av fødte (prosent)

Tallene omfatter personer som har eller har hatt norsk personnummer. Utvandrede personer er ikke med.

Fødte

Tallene viser personer bosatt i Norge ved siste årsskifte, etter fødselsår.
Antall personer tidligere enn 1945 er ikke oppgitt.