Hva kan du gjøre med den ferdige tabellen?

Diverse hjelpesider

Her er tips om hvordan du kan skreddersy din egen tabell, lage grafiske fremstillinger, og hvordan du lagrer uttrekket eller spørringen til senere. 

Vis resultat

 

Rotér tabell

Med rotering kan du endre hva som vises i rader og kolonner på tabellen.

Bruk ikonene for å rotere mot venstre eller høyre. Du kan klikke flere ganger.

Med «Rotér manuelt» flytter du variablene mellom forspalte (rader) og tabellhode (kolonner) med høyre og venstre pil. Pil opp og ned sorterer du rekkefølgen på variablene. Variabler med kun en verdi bør flyttes til toppen.  Et tips for å få en pivot-vennlig tabell er å flytte statistikkvariabel til Rader slik at bare tid står igjen i Kolonner.
 

Fullskjerm

Valget «Fullskjerm» utvider tabellen til hele skjermen. Er tabellen lang, vil tabellhodet være «frosset». 

Endre visning – og lag diagram


«Tabell  visning 2» sammen med rotering kan være hensiktsmessig ved eksport til andre programmer.

Du kan også lage grafer. Velger du diagram vil menyvalgene endres. I valget «Figurinnstillinger» kan du bl.a. endre størrelse og sette tittel på figuren. Valget ditt vil bli husket (cookie).

På diagram er det mulig å bruke knappene for rotering.

Rediger og beregne

I nedtrekksmenyen er valgene:

RedigereOgBeregne.png
VisKodeTekst.png

Lagre data som...

Marker filtypen du vil ha uttrekket i. Filen legger seg i nedlastingsmappen. Filen vil huske valgene du har gjort, f.eks. på rotering.

Lagre fil

Om uttrekket er på over 200.000 celler, kan det være problem å lagre som Excel. Velg da et annet format.

Har du valgt diagram under «Endre visning» kan du også lagre figur i png-format.

Lagre spørring

Når du har laget din tabell eller diagram er det mulig å lagre spørringen som en lenke. Tabellen eller figuren vil få med utformingen du har definert. Fast eller rullerende starttidspunkt sikrer du at du får oppdaterte tall i framtiden.

«Fast starttidspunkt og alle nyere perioder» vil fungere for de fleste.
«Rullerende starttidspunkt» vil være mest aktuelt for nyeste tidspunkt eller korttidsstatistikker.
«Vis de samme periodene hver gang» må du bruke om tidsperiodene du har valgt ikke er sammenhengende.

Når du lagrer spørringen får du en lenke du selv må ta vare på.
Har du valgt å lagre spørringen som et filformat vil lenken gå til en nedlastbar fil.

Du kan også legge til et tillegg etter id'en i URL-en på den lagrete spørringen. Dette endrer filformat eller lenker direkte til dine valg i valgskjermbildet, for eksempel: https://www.ssb.no/statbank/sq/10007116?select

Du kan legge til:

  • .xlsx – gir Excel-fil
  • .xlsx_doublecolumn – gir Excel-fil med kode og tekst
  • .json_stat – gir JSON-stat-fil (eldre versjon, 1.2)
  • .json_stat2 - gir JSON-stat versjon 2 fil (anbefalt)
  • .relational_table – gir relasjonstabell eller matrise (txt). Egnet for pivotering i Excel
  • .html5_table – resultatet som HTML5 tabell
  • .csv_semicolon – semikolon separert csv-fil uten overskrift med desimalpunktum
  • .csv_tabhead – gir tabulator separert csv-fil med overskrift og desimal
  • .px – resultat som PX-fil
  • ?select – viser dine valg i valgskjermbildet

Vær oppmerksom på at det kan skje strukturelle endringer i Statistikkbanktabellen.
For å få med slike endringer må du selv redigere den lagrete spørringen. Den oppdaterte spørringen får da ny adresse.

«Lagret spørring» er ikke ment for automatisering. Da skal man bruke API. Spør du for mye på kort tid vil du få advarsel (429-feil). Brukere som etterspør mange lagrete spørringer ved publisering kl. 08.00, risikerer å få blokkert IP-adressen.

Skjul tomme rader

Her kan du velge om noe skal fjernes fra tabellen du har laget:

HvilkeRaderSkalVises.png

Se også standardtegn i tabeller.

API-spørring for denne tabellen

Valget «API-spørring for denne tabellen» vil gi JSON-kode og POST-url for uttrekket som er gjort. Det kan benyttes i API:Lag egne datasett. Om du lagrer API-spørringen som fil,  vil den hete ssbapi_table_tabellnr.json. I API-et er grensen for uttrekk høyere, 800 000 celler. For mer informasjon se API-veiledningen

 Mer informasjon om statistikken, definisjoner og standarder?

Om du utvider «Informasjon om tabell» vil du få kontaktpersoner for tabellen. I tillegg er det lenke til "Om statistikken" på statistikksiden. Her får du sentrale definisjoner og informasjon om formål, produksjon og annen metainformasjon.

 

Lisens

Det du henter ut i Statistikkbanken, kan fritt lastes ned til lokale systemer for videre bearbeiding, presentasjon eller lignende. Vi benytter Creative Commons 4 - BY, som betyr at du må oppgi kilde SSB. Se våre generelle vilkår for bruk av ssb.no.