Mynter og person, illustrasjon

Prisstiginga for hushalda sine kjøp av varer og tenester er 922,7 prosent sidan 1970. Kva må ein familie som brukte 1 000 kroner på varer og tenester i 1970 bruke i dag for å kjøpe dei same varene og tenestene?