Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 327 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Innvandrere i Norge 2017

  Publisert:

  , levekår, familiesammensetning, boforhold og kriminalitet. Om publikasjonen Tittel Innvandrere i Norge 2017 Ansvarlig Toril Sandnes (red.) Serie og -nummer Statistiske analyser 155 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

  Publikasjon
 • Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge

  Publisert:

  . Analysene i denne studien er basert på statistikken over etterforskede lovbrudd, og undersøker sammenhengen mellom botid og kriminalitet med fokus påRapporter 2017/37 Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge Publisert

  Publikasjon
 • Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  En analyse av registerdata for perioden 1992-2015

  Publisert:

  Rapporter 2017/36 En analyse av registerdata for perioden 1992-2015 Kriminalitet blant innvandrere og. Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen

  Publikasjon
 • Barnetilsynsundersøkelsen 2016

  En kartlegging av barnehager og andre tilsynsordninger for barn i Norge

  Publisert:

  Rapporter 2017/35 En kartlegging av barnehager og andre tilsynsordninger for barn i Norge Barnetilsynsundersøkelsen 2016 Publisert: 1. desember 2017 En enda større andel av barn i alderen 1–5 år går i

  Publikasjon
 • Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere

  Publisert:

  Rapporter 2017/24 Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere Publisert: 22. august 2017 Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år. Innvandrere går i m

  Publikasjon
 • Sambruk av velferdsytelser

  Publisert:

  Rapporter 2017/19 Sambruk av velferdsytelser Publisert: 30. juni 2017 Rapporten tar utgangspunkt i mottakere av åtte velferdsytelser i perioden 2011-2015. Ytelsene har ulike formål. Likevel er det noe

  Publikasjon
 • Levekår blant innvandrere i Norge 2016

  Publisert:

  Ubetalt arbeid og frivillighet Norskferdigheter Utsatthet for lovbrudd Statsborgerskap Diskriminering Holdninger, verdier og tillit Helse Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2017/20 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016 Publisert: 24. mai 2017 Denne dokumentasjonsrapporten beskriver gjennomføringen av Levekårsunders

  Publikasjon
 • Vanskeligstilte på boligmarkedet

  Hvordan måle og hvem er utsatt på boligmarkedet?

  Publisert:

  Rapporter 2017/06 Hvordan måle og hvem er utsatt på boligmarkedet? Vanskeligstilte på boligmarkedet Publisert: 5. april 2017 Mellom 177 000 og 282 400 personer kan være vanskeligstilt på boligmarkedet

  Publikasjon
 • Innvandring, innvandrere og livskvalitet

  En litteraturstudie

  Publisert:

  Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016. Tema: Idrettsaktiviteter

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  treårig syklus belyses levekårskomponentene økonomi, boforhold, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk, utsatthet og uro for lovbrudd, helse, omsorg, utdanning og arbeidsforhold. Tema for

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen om helse 2015

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2017/09 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelsen om helse 2015 Publisert: 2. februar 2017 Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 er det gjennom

  Publikasjon
 • Benefit Analysis

  Documentation for the benefit analysis component of the OECD data table delivery

  Publisert:

  Notater 2016/37 Benefit Analysis Documentation for the benefit analysis component of the OECD data table delivery Publisert: 22. desember 2016 This document specifies the data sources, assumptions, an

  Publikasjon
 • Dette er Svalbard 2016

  Hva tallene forteller

  Publisert:

  lønn, Energi og industri, Sosiale forhold og kriminalitet, Befolkning, Natur og miljø

  Publikasjon
 • Inntektsmobilitet blant barnefamilier med lav inntekt: 2007 - 2014

  Publisert:

  Rapporter 2016/35 Inntektsmobilitet blant barnefamilier med lav inntekt: 2007 - 2014 Publisert: 1. desember 2016 I løpet av en periode på åtte år opplever mange barn «minst en gang» at husholdningsinn

  Publikasjon