Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 328 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 1999

  Kommentert tabellrapport

  Publisert:

  Rapporter 1999/27 Kommentert tabellrapport Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 1999 Publisert: 1. november 1999 Det finnes en nyere versjon av denne publika

  Publikasjon
 • Studenters inntekt og økonomiske levekår

  Publisert:

  Rapporter 1999/35 Studenters inntekt og økonomiske levekår Publisert: 20. desember 1999 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne publikasjonen er kun t

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : økonomisk sosialhjelp 1992-1997

  Publisert:

  Notater 2000/05 Dokumentasjonsrapport : økonomisk sosialhjelp 1992-1997 FD-trygd Publisert: 3. februar 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Doku

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : demografi 1992-1997

  Publisert:

  Notater 2000/06 Dokumentasjonsrapport : demografi 1992-1997 FD-trygd Publisert: 3. februar 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Dokumentasjonsra

  Publikasjon
 • Statistikk over anmeldte lovbrudd og registrerte ofre

  Dokumentasjon

  Publisert:

  Sammendrag

  Notater 2000/13 Dokumentasjon Statistikk over anmeldte lovbrudd og registrerte ofre Publisert: 29. februar 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Statistikk over anmeldte lovbrudd og registrerte ofre

  Om publikasjonen

  Notater 2000/13 Dokumentasjon Statistikk over anmeldte lovbrudd og registrerte ofre Publisert: 29. februar 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Statistikk over anmeldte lovbrudd og registrerte ofre

  Publikasjon
 • Innvandring og innvandrere 2000

  Publisert:

  Bjertnæs Serie og -nummer Statistiske analyser 033 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : fødsels- og sykepenger, 1992-1997

  Publisert:

  Notater 2000/20 Dokumentasjonsrapport : fødsels- og sykepenger, 1992-1997 FD-trygd Publisert: 22. mars 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Doku

  Publikasjon
 • Revisjon av barnevernsdata

  Publisert:

  Notater 2000/26 Revisjon av barnevernsdata Publisert: 5. april 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Revisjon av barnevernsdata Ansvarlige Trygve Kalve, Jo

  Publikasjon
 • Sosialt utsyn 2000

  Publisert:

  Statistiske analyser 035 Sosialt utsyn 2000 Publisert: 15. april 2000 Større forskjeller i folks levekår Flere sosialhjelpsklienter. Flere rike. Sterkere sentralisering. Kraftig prisstigning i boligma

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen i Longyearbyen 2000

  Dokumentasjon og tabellrapport

  Publisert:

  , Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser Emner Sosiale forhold og kriminalitet

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : utdanning : 1992-1997

  Publisert:

  Notater 2000/33 Dokumentasjonsrapport : utdanning : 1992-1997 FD-trygd Publisert: 23. mai 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Dokumentasjonsrap

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : foreløpig uførestønad, 1992-1998

  Publisert:

  Notater 2000/37 Dokumentasjonsrapport : foreløpig uførestønad, 1992-1998 FD-trygd Publisert: 7. juni 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Dokume

  Publikasjon
 • Innvandrere og nordmenn som offer og gjerningsmenn

  Publisert:

  Sammendrag

  Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen ISBN (trykt) 82-537-4816-7 ISSN 0806-2056 Antall sider 68 Målform

  Om publikasjonen

  Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen ISBN (trykt) 82-537-4816-7 ISSN 0806-2056 Antall sider 68 Målform

  Publikasjon
 • FD-trygd : dokumentasjonsrapport : arbeidssøkere 1992-1998

  Publisert:

  Notater 2000/42 FD-trygd : dokumentasjonsrapport : arbeidssøkere 1992-1998 Publisert: 30. juni 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd : dokumentasj

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : inntekt og formue, 1992-1997

  Publisert:

  Notater 2000/53 Dokumentasjonsrapport : inntekt og formue, 1992-1997 FD-trygd Publisert: 6. september 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Dokum

  Publikasjon