Notater 2004/49

Samordnet levekårsundersøkelse 2003 - tverrsnittsundersøkelsen

Dokumentasjonsrapport

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt