Statistiske analyser 048

Kriminalitet og rettsvesen

I den nye publikasjonen "Kriminalitet og rettsvesen" får du nøkkelopplysninger om norsk rettssystem, kriminalitet, lov og orden, og oversikt over kriminalitetsutviklingen i store deler av etterkrigstiden, med vekt på det siste tiåret. Publikasjonen tar for seg temaer som har vært i fokus de siste årene, slik som utviklingen i volds- og sedelighetslovbrudd, narkotikalovbrudd og økonomisk kriminalitet. (07.01)

Om publikasjonen

Tittel

Kriminalitet og rettsvesen

Ansvarlig

Dag Ellingsen

Serie og -nummer

Statistiske analyser 048

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri E. Boquist

Emne

Kriminalitet og rettsvesen

ISBN (trykt)

82-537-5010-2

ISSN

1892-7521

Antall sider

73

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt