Notater 2002/43

Foreløpig rapport

Økonomi og levekår for ulike grupper trygdemottakere 2001

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Økonomi og levekår for ulike grupper trygdemottakere 2001. Foreløpig rapport

Ansvarlige

Arne S. Andersen, Eva Birkeland, Jon Epland, Mads Ivar Kirkeberg

Serie og -nummer

Notater 2002/43

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Inntekt og formue , Trygd og stønad

Antall sider

115, [97]

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt