Notater 2004/22

Dokumentasjonsrapport

Samordnet levekårsundersøkelse 2002 - tverrsnittsundersøkelsen

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Samordnet levekårsundersøkelse 2002 - tverrsnittsundersøkelsen. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Hanne Cecilie Hougen, Mary Anne Gløboden

Serie og -nummer

Notater 2004/22

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelse

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

109

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt