Notater 2003/01

Arbeidsmarkedstiltak blant sosialhjelpsmottakere

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Arbeidsmarkedstiltak blant sosialhjelpsmottakere

Ansvarlig

Grete Dahl

Serie og -nummer

Notater 2003/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Trygd og stønad

Antall sider

24

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt