Rapporter 2002/17

En sammenligning mellom Svalbard og fastlandet

Levekår i Longyearbyen

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Levekår i Longyearbyen. En sammenligning mellom Svalbard og fastlandet

Ansvarlig

Øyvin Kleven

Serie og -nummer

Rapporter 2002/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår

ISBN (trykt)

82-537-5106-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

70

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt