Notater 2002/56

Dokumentasjonsrapport

Samordnet levekårsundersøkelse 2001 - tverrsnittsundersøkelsen

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Samordnet levekårsundersøkelse 2001 - tverrsnittsundersøkelsen. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Liva Vågane

Serie og -nummer

Notater 2002/56

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personalstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

1 b. (flere pag.)

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt