Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 618 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • De nye kriminalstatistikkene

  Publisert:

  Ny standard for klassifisering av lovbrudd De nye kriminalstatistikkene Publisert statistikkområdet Kriminalitet og rettsvesen, og utgitt etter noenlunde samme mal i Norges offisielle kriminalstatistikk

  Artikkel
 • Fortsatt færre oppklarte lovbrudd

  Publisert:

  innført i politiets register fra 1.10.2015. Standarden har nye grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe, men Lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse kan ikke videreføresFortsatt færre oppklarte lovbrudd Publisert: 23. oktober 2019 Det var i alt 287 600 ferdig etterforskede lovbrudd i 2018, som er 0,4 prosent færre enn året før

  Artikkel
 • Mer detaljerte tall for siktede med innvandrerbakgrunn

  Publisert:

  når det gjelder utbredelsen av registrert kriminalitet. Mange av de hovedtrekkene vi kjenner fra kriminalstatistikken generelt gjelder også for innvandrere. Disse andelene varierer imidlertid mye etter hva slags type lovbrudd man ser på. Tabell 1. Siktede personer, etter befolkningsstatus

  Artikkel
 • Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre

  Publisert:

  . Denne typen kriminalitet henger sammen med et større antall begåtte lovbrudd i begge befolkningsgrupper. Forfatter. Denne typen kriminalitet henger sammen med et større antall begåtte lovbrudd i begge befolkningsgrupper. Forfatter

  Artikkel
 • Rekordmange i fengsel i 2016

  Publisert:

  økning av kvinner i fengselsanstaltene. Noen trekk ved utviklingen må da ses i lys av utviklingen i statistikkene over de som blir tatt og straffet for de ulike typene av lovbrudd. Figur 3 Flere som soner for mer alvorlige lovbrudd Det var ikke bare økningen i gjennomføringen av de korteste dommene som gjorde at omfanget av soning i fengsel økte

  Artikkel
 • Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før

  Publisert:

  . Kriminalitet kan defineres og måles på flere ulike måter, og hvilken kriminalstatistikk som legges til grunn for en analyse er av betydning blant annet for hvor alvorlige lovbrudd og reaksjoner som inkluderes» personer i SSBs statistikk over Etterforskede lovbrudd, og er hentet fra SSB-rapportene Kriminalitet blant innvandrere og

  Artikkel
 • Mindre fengsling i 2017

  Publisert:

  færre sonet en dom for vold og mishandling kan både ses i sammenheng med oppklaringsprosenten og mengden ferdig etterforskede lovbrudd i 2017, og nedgangen i antall dommer for slike lovbrudd vi ser det året. Figur 2 år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Annet lovbrudd (inkl. Eiendomsskade) 70 63 76 65 73 74 Trafikkovertredelse 394 372 405 385 459 455 Ordens- og

  Artikkel
 • Flere personer utsatt for bedrageri

  Publisert:

  grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe, mens Lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse ikke videreføres. Ny inndeling av lovbrudd er gjort 19 prosent i personofre for bedrageri bidrar til en samlet økning i ofre for lovbrudd

  Artikkel
 • Færre oppklarte lovbrudd i reformåret 2017

  Publisert:

  1.10.2015. Standarden har nye grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe, men Lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse kan ikke videreføres. NyFærre oppklarte lovbrudd i reformåret 2017 Publisert: 26. oktober 2018 Politi og

  Artikkel
 • Historisk få lovbrudd anmeldt i 2017

  Publisert:

  Lovbruddsgruppe, mens Lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse ikke videreføres. Ny inndeling av lovbrudd er gjort tilgjengelig for årganger tilbake til 2003 iHistorisk få lovbrudd anmeldt i 2017 Publisert: 21. mars 2018 Endret: 21. mars 2018 Kl. 10:50 Politiet og påtalemyndigheten registrerte 318 600 lovbrudd i fjor

  Artikkel
 • Sjeldnere dom og fengsel til ungdom

  Publisert:

  nå ikke lenger mellom forseelser og forbrytelser slik som tidligere. Denne kategoriseringen i statistikken har derfor måttet utgå fra og med 2015-årgangen. Les mer i artikkelen om De nye kriminalstatistikkene. Maria Engvik maria.engvik@ssb.no 40 21 72 10 Sigmund Book Mohn

  Artikkel
 • Laveste antall oppklarte lovbrudd siden 90-tallet

  Publisert:

  lovbrudd i forbrytelse og forseelse – kan ikke videreføres etter 2014-årgangen. For statistikken over etterforskede lovbrudd er ny inndeling av lovbrudd gjortLaveste antall oppklarte lovbrudd siden 90-tallet Publisert: 4. oktober 2017 Politi og

  Artikkel
 • Kriminalitet - anmeldte lovbrudd, fylke. 2000

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2001/3 Kriminalitet - anmeldte lovbrudd, fylke. 2000 Publisert: 19. juni 2001 Kriminalitetens regionale. Det blir registrert mer kriminalitet i de store byene enn ellers i landet. Oslo var i 2000 gjerningsstedet for i underkant av ett av fire anmeldte lovbrudd, selv om bare

  Artikkel
 • Laveste andel mottakere på 20 år

  Publisert:

  Laveste andel mottakere på 20 år Publisert: 13. juni 2019 Endret: 28. august 2019 20 år etter innføringen av kontantstøtten er bruken rekordlav. Dette gjelder hovedsakelig barn med innvandrerforeldre.

  Artikkel
 • Kriminalitet

  Publisert:

  . Selv om kriminalstatistikken tilsier at det begås flere lovbrudd i Norge enn tidligere, ser det altså 18-20 år tatt av politiet etter å ha begått en eller flere forbrytelser. Kriminalitet og rettsvesen En samlet oversikt over SSBs statistikker og

  Artikkel