Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 636 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • De nye kriminalstatistikkene

  Publisert:

  Ny standard for klassifisering av lovbrudd De nye kriminalstatistikkene Publisert statistikkområdet Kriminalitet og rettsvesen, og utgitt etter noenlunde samme mal i Norges offisielle kriminalstatistikk

  Artikkel
 • Fortsatt færre oppklarte lovbrudd

  Publisert:

  innført i politiets register fra 1.10.2015. Standarden har nye grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe, men Lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse kan ikke videreføresFortsatt færre oppklarte lovbrudd Publisert: 23. oktober 2019 Det var i alt 287 600 ferdig etterforskede lovbrudd i 2018, som er 0,4 prosent færre enn året før

  Artikkel
 • Nedgang i lovbrudd uten ofre

  Publisert:

  Nedgang i lovbrudd uten ofre Publisert: 24. juni 2020 Politiet og påtalemyndigheten registrerte til sammen 310 000 lovbrudd i løpet av 2019, som er 2,5 prosent færre enn året før. Nedgangen henger særlig sammen med et ytterligere fall i antall narkotikaovertredelser og andre lovbrudd uten registrerte ofre. Politiet og

  Artikkel
 • Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre

  Publisert:

  . Denne typen kriminalitet henger sammen med et større antall begåtte lovbrudd i begge befolkningsgrupper. Forfatter. Denne typen kriminalitet henger sammen med et større antall begåtte lovbrudd i begge befolkningsgrupper. Forfatter

  Artikkel
 • Mer detaljerte tall for siktede med innvandrerbakgrunn

  Publisert:

  når det gjelder utbredelsen av registrert kriminalitet. Mange av de hovedtrekkene vi kjenner fra kriminalstatistikken generelt gjelder også for innvandrere. Disse andelene varierer imidlertid mye etter hva slags type lovbrudd man ser på. Tabell 1. Siktede personer, etter befolkningsstatus

  Artikkel
 • Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før

  Publisert:

  . Kriminalitet kan defineres og måles på flere ulike måter, og hvilken kriminalstatistikk som legges til grunn for en analyse er av betydning blant annet for hvor alvorlige lovbrudd og reaksjoner som inkluderes» personer i SSBs statistikk over Etterforskede lovbrudd, og er hentet fra SSB-rapportene Kriminalitet blant innvandrere og

  Artikkel
 • Færre i fengsel også i 2018

  Publisert:

  en gjennomsnittsdag. Dette har sammenheng med at det i flere år har vært en nedgang i både antallet ferdig etterforskede lovbrudd og i antallet dommer bøtesonere ikke kan fordeles på lovbrudd. Figur 2. Innsatte per 1. januar, etter type fengsling

  Artikkel
 • Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere

  Publisert:

  Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere Publisert: 3. juli 2020 Fra 2018 til 2019 har det blitt færre sosialhjelpsmottakere. Trenden med at det blir færre yngre og flere eldre som mottar sosialhjelp fo

  Artikkel
 • Færre fekk tiltak frå barnevernet

  Publisert:

  Færre fekk tiltak frå barnevernet Publisert: 2. juli 2020 54 600 barn og unge fekk tiltak frå barnevernet i 2019. Det er vel 1 000 færre enn året før. Størst prosentvis nedgang var det blant innvandra

  Artikkel
 • Rekordmange i fengsel i 2016

  Publisert:

  økning av kvinner i fengselsanstaltene. Noen trekk ved utviklingen må da ses i lys av utviklingen i statistikkene over de som blir tatt og straffet for de ulike typene av lovbrudd. Figur 3 Flere som soner for mer alvorlige lovbrudd Det var ikke bare økningen i gjennomføringen av de korteste dommene som gjorde at omfanget av soning i fengsel økte

  Artikkel
 • Kriminalitet - anmeldte lovbrudd, fylke. 2000

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2001/3 Kriminalitet - anmeldte lovbrudd, fylke. 2000 Publisert: 19. juni 2001 Kriminalitetens regionale. Det blir registrert mer kriminalitet i de store byene enn ellers i landet. Oslo var i 2000 gjerningsstedet for i underkant av ett av fire anmeldte lovbrudd, selv om bare

  Artikkel
 • Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre - Sammenhengen mellom gruppekriminalitet og antall lovbrudd. Estimaterfra lineære regresjonsmodeller uten kontrollvariabler. Innvandrere (totalt og etter alder ved innvandring) og resten av befolkningen- SSB

  Publisert:

  Sammenhengen mellom gruppekriminalitet og antall lovbrudd. Estimater fra lineære regresjonsmodeller uten kontrollvariabler. Innvandrere (totalt og etter alder ved innvandring) og resten av befolkningen Antall lovbrudd

  Artikkel
 • Kriminalitet

  Publisert:

  . Selv om kriminalstatistikken tilsier at det begås flere lovbrudd i Norge enn tidligere, ser det altså 18-20 år tatt av politiet etter å ha begått en eller flere forbrytelser. Kriminalitet og rettsvesen En samlet oversikt over SSBs statistikker og

  Artikkel
 • Kriminalitet

  Publisert:

  begynnelsen av 1990-tallet. Færre innbrudd i bolig, men vi robbes oftere ute Både levekårsundersøkelsene og kriminalstatistikken sier oss at tyverier er den typen lovbrudd som folk er mest utsatt forSamfunnsspeilet, 2003/4 Kriminalitet Publisert: 26. september 2003 Trygghet for liv og eiendom er et gode i et velferdssamfunn som vårt

  Artikkel
 • Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre - Forekomsten av gruppekriminalitet blant alle personer, lovbruddog siktelser (dvs. deltakelser) i datamaterialet. Innvandrere og resten av befolkningen. Antall og prosent

  Publisert:

  Forekomsten av gruppekriminalitet blant alle personer, lovbrudd og siktelser (dvs. deltakelser) i datamaterialet. Innvandrere og resten av befolkningen. Antall og prosent Personer Lovbrudd Siktelser Innvandrere Total N 82 182 257 657 265 519 Gruppekriminalitet N 10 770 16 153 24 015 Andel gruppekriminalitet 13,1 %** 6,3 %** 9,0

  Artikkel