Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Anbefalt treff for "kriminalitet"

Fant 3113 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Anmeldte lovbrudd

  Publisert:

  Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte år. Absolutte tall, per 1 000 innbyggere og endring i prosentPublisert 27. mars 2019 2018 Endring i prosent 2017 - 2018 2013 - 2018 2008 - 2018 2003 - 2018 Lovbrudd anmeldt 317 927 -0,2 -18,2 -17,7 -24,4 Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere 60,0 -1,0 -22,0 -26,4 -35,1 Kilde

  Statistikk
 • Anmeldte lovbrudd

  Færre tyverier og narkotikalovbrudd

  Publisert:

  Anmeldt kriminalitet i Norge – omfang og utvikling (f.eks. tyveri, narkotika, vold og voldtekt). Færre tyverier og narkotikalovbrudd I 2016 ble det anmeldt 336 500 lovbrudd. Det er 4,3 prosent færre enn året

  Statistikk
 • Etterforskede lovbrudd

  Publisert:

  Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tallPublisert 26. oktober 2018 2017 Lovbrudd etterforsket 288 837 Lovbrudd etterforsket og oppklart 146 114 Siktelser mot personer 149 582 Siktede personer 73 814 Siktede personer som

  Statistikk
 • Etterforskede lovbrudd

  Færre unge tatt for lovbrudd

  Publisert:

  (se tekstboks og artikkelen Nye kriminalstatistikker). Stor ulikhet i oppklaring av ulike lovbruddstyper Hvorvidt lovbrudd blir oppklart eller ikke, og hvilke strafferettslige Færre unge tatt for lovbrudd Politi og påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av 329 000 lovbrudd i

  Statistikk
 • Ofre for anmeldte lovbrudd

  Publisert:

  Lovbrudd anmeldt i alt og med personoffer, og personoffer for anmeldte lovbrudd i alt, eiendomstyveri og vold og mishandling. Absolutte tallPublisert 18. oktober 2018 2017 Lovbrudd anmeldt, i alt 318 617 Lovbrudd anmeldt, med personoffer 151 269 Personoffer for anmeldte lovbrudd, i alt 140 263 Personoffer for eiendomstyveri 67 718 Personoffer for vold

  Statistikk
 • Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  . Utsatthet og uro for lovbrudd har flere sammenhenger med andre kriminalstatistikker som gis ut av SSB, som statistikkene over anmeldte lovbrudd og ofre for lovbrudd anmeldt - samt beskrivelsene av Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd (prosent)Publisert 25. mars 2019 2004 2007 2012 2015 2018 Utsatt for vold eller trussel om vold

  Statistikk
 • De nye kriminalstatistikkene

  Publisert:

  Ny standard for klassifisering av lovbrudd De nye kriminalstatistikkene Publisert statistikkområdet Kriminalitet og rettsvesen, og utgitt etter noenlunde samme mal i Norges offisielle kriminalstatistikk

  Artikkel
 • Ofre for anmeldte lovbrudd

  Færre unge voksne ofre for tyveri og vold

  Publisert:

  . Av disse ble ni av ti utsatt for minst én forbrytelse, den resterende tiendedelen for en forseelse. Færre lovbrudd motOfre for anmeldt kriminalitet i Norge – omfang og utvikling. I 2014 var unge voksne mindre utsatt for tyveri og vold

  Statistikk
 • Straffereaksjoner

  Publisert:

  ¬ Trafikkovertredelse ¬ Annet lovbrudd 2017 Alle typer reaksjoner 277 175 5 960 23 903 754 5 462 921 17 644 9 007 212 072 1 452 Betinget påvirkningshandel 10 0 0 0 0 0 1 9 0 ¬¬ Regnskapsovertredelse 513 34 0 341 8 34 45 50 1 ¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd 8 0 0 2 0 2 1 3 0

  Statistikk
 • Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

  Mindre andel ofre for vold og tyveri

  Publisert:

  . Andelen ofre for hver av disse typene lovbrudd er mindre i 2015 enn i alle tidligere levekårsundersøkelser. Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd (prosent)1Publisert 4. oktober 2017 2001 2004 2007 2012 2015 1Tall for 2012 og 2015 rettet 24

  Statistikk
 • Fengslinger

  Publisert:

  Innsatte per 1. januar, nyinnsettelser, løslatelser og fengslingsdager etter type fengsling. Absolutte tall1Publisert 5. april 2018 Alle typer fengslinger Varetekt ¬ Fengselsdom, anstalt ¬ Fengselsd

  Statistikk
 • Anmeldte lovbrudd - Om statistikken

  Publisert:

  Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte år. Absolutte tall, per 1 000 innbyggere og endring i prosentPublisert 27. mars 2019 2018 Endring i prosent 2017 - 2018 2013 - 2018 2008 - 2018 2003 - 2018 Lovbrudd anmeldt 317 927 -0,2 -18,2 -17,7 -24,4 Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere 60,0 -1,0 -22,0 -26,4 -35,1 Kilde

  Statistikk
 • Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge

  Publisert:

  . Analysene i denne studien er basert på statistikken over etterforskede lovbrudd, og undersøker sammenhengen mellom botid og kriminalitet med fokus påRapporter 2017/37 Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge Publisert

  Publikasjon
 • Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  En analyse av registerdata for perioden 1992-2015

  Publisert:

  Rapporter 2017/36 En analyse av registerdata for perioden 1992-2015 Kriminalitet blant innvandrere og. Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen

  Publikasjon
 • Rekordmange i fengsel i 2016

  Publisert:

  økning av kvinner i fengselsanstaltene. Noen trekk ved utviklingen må da ses i lys av utviklingen i statistikkene over de som blir tatt og straffet for de ulike typene av lovbrudd. Figur 3 Flere som soner for mer alvorlige lovbrudd Det var ikke bare økningen i gjennomføringen av de korteste dommene som gjorde at omfanget av soning i fengsel økte

  Artikkel