Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Anbefalt treff for "kriminalitet"

 • Fakta om kriminalitet

  Hvilke lovbrudd er de vanligste i Norge? Hvor mange utsettes for dem, og hva kjennetegner lovbryterne? Her får du svar på disse og mange andre spørsmål om kriminalitet i Norge.

Fant 1523 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Anmeldte lovbrudd og ofre

  Publisert:

  Reid Jone Stene E-post: reid.jone.stene@ssb.no tlf.: 99 02 22 01 Siri Fjærtoft Fossanger E-post: siri.fossanger@ssb.no tlf.: 99 72 49 27

  Statistikk
 • Etterforskede lovbrudd

  Publisert:

  Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tallPublisert 29. oktober 2020 2019 Lovbrudd etterforsket 288 124 Lovbrudd etterforsket og oppklart 141 103 Siktelser mot personer 143 442 Siktede personer 69 345 Siktede personer som

  Statistikk
 • Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd (prosent)Publisert 25. mars 2019 2004 2007 2012 2015 2018 Utsatt for vold eller trussel om vold

  Statistikk
 • Kriminalitet

  Publisert:

  Fakta om Kriminalitet Hvilke lovbrudd er de vanligste i Norge? Hvor mange utsettes for dem, og hva kjennetegner lovbryterne? Her får du svar på disse og mange andre spørsmål om kriminalitet i Norge. Tyverier anmeldt per 1000 innbyggere Tyverienes andel av alle anmeldte lovbrudd Butikktyveri,Sykkeltyveri,Tyveri fra bolig/hytte,Tyveri av bil og andre

  Faktaside
 • Anmeldte lovbrudd og ofre

  Publisert:

  Statistikken viser lovbrudd registrert av politiet etter lovbruddstype, gjerningssted og politidistrikt, og ofre for anmeldte lovbrudd etter lovbruddstyper og personofrenes kjønn, alder, bosted Anmeldte lovbrudd i Anmeldte lovbrudd, etter type lovbrudd. Antall Anmeldte lovbrudd, etter type lovbrudd

  Statistikk
 • Etterforskede lovbrudd

  Publisert:

  Statistikken viser avgjørelse og siktedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, tilbakefall og lovbruddstype Ferdig etterforskede lovbrudd Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse, oppklaringsprosent og type lovbrudd. Absolutte tall Lovbrudd etterforsket, etter politiets

  Statistikk
 • Straffereaksjoner

  Publisert:

  Sigmund Book Mohn E-post: sigmund.mohn@ssb.no tlf.: 40 90 29 20 Reid Jone Stene E-post: reid.jone.stene@ssb.no tlf.: 99 02 22 01

  Statistikk
 • Fengslinger

  Publisert:

  Innsatte per 1. januar, nyinnsettelser, løslatelser og fengslingsdager etter type fengsling. Absolutte tall1Publisert 25. mars 2021 Alle typer fengslinger Varetekt ¬ Fengselsdom, anstalt ¬ Fengselsd

  Statistikk
 • Kriminalitet og rettsvesen

  Publisert:

  Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet kriminalitet og rettsvesen.

  NOT TRANSLATED: sok-innholdstype-kriminalitet-og-rettsvesen
 • Sosiale forhold og kriminalitet

  Publisert:

  ; sosiale forhold og kriminalitet.

  NOT TRANSLATED: sok-innholdstype-sosiale-forhold-og-kriminalitet
 • De nye kriminalstatistikkene

  Publisert:

  Ny standard for klassifisering av lovbrudd De nye kriminalstatistikkene Publisert statistikkområdet Kriminalitet og rettsvesen, og utgitt etter noenlunde samme mal i Norges offisielle kriminalstatistikk

  Artikkel
 • Fortsatt færre oppklarte lovbrudd

  Publisert:

  innført i politiets register fra 1.10.2015. Standarden har nye grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe, men Lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse kan ikke videreføresFortsatt færre oppklarte lovbrudd Publisert: 23. oktober 2019 Det var i alt 287 600 ferdig etterforskede lovbrudd i 2018, som er 0,4 prosent færre enn året før

  Artikkel
 • Barnevern

  Publisert:

  Hovudtal for barnevernsstatistikkenPublisert 2. juli 2020 2017 2018 2019 Barn med barnevernstiltak i løpet av året 55 697 55 623 54 592 Hjelpetiltak 45 528 45 587 44 821 Omsorgstiltak 10 169 10 036

  Statistikk
 • Stor nedgang i soning av bøter i fengsel

  Publisert:

  . I løpet av de siste årene har det vært en tydelig økning i antall innsatte med seksuallovbrudd, og de 488 som sonet for slike lovbrudd i 2019 er 18 år 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Annet lovbrudd (inkl

  Artikkel
 • Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  bli utsatt for lovbrudd. Den kartlegger sted, tidspunkt og kontakt med politi og helsepersonell

  Statistikk