Søk

Viser 15 av 2 802
Sorter:
 1. Anmeldte lovbrudd og ofre

  Statistikken viser lovbrudd registrert av politiet etter lovbruddstype, gjerningssted og politidistrikt, og ofre for anmeldte lovbrudd etter lovbruddstyper og personofrenes

 2. Kriminalitet

  Fakta om Kriminalitet Fakta om kriminalitet Hvilke lovbrudd er de vanligste i Norge

 3. Etterforskede lovbrudd

  Statistikken viser avgjørelse og siktedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, tilbakefall og lovbruddstype Ferdig etterforskede lovbrudd

 4. Variabelområdet kriminalitet og rettsvesen

  Kriminalitet og rettsvesen Data om lovbrudd og rettslige avgjørelser, som gjerningstidspunkt, type lovbrudd og type avgjørelse. Publisert : 4. februar 2022 For å

 5. Kriminalitet og rettsvesen

  Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet kriminalitet og rettsvesen.

 6. Sosiale forhold og kriminalitet

  ; sosiale forhold og kriminalitet.

 7. De nye kriminalstatistikkene - SSB

  Ny standard for klassifisering av lovbrudd De nye kriminalstatistikkene Publisert

 8. Stor nedgang i soning av bøter i fengsel - SSB

  . I løpet av de siste årene har det vært en tydelig økning i antall innsatte med seksuallovbrudd, og de 488 som sonet for slike lovbrudd i 2019 er 18

 9. Nedgang i lovbrudd uten ofre - SSB

  Nedgang i lovbrudd uten ofre Publisert: 24. juni 2020 Politiet og påtalemyndigheten registrerte til sammen 310 000 lovbrudd i

 10. Færre voksne, men flere barn, tatt for lovbrudd - SSB

  lovbruddstyper. Dette skjer ulikt for de ulike kriminalstatistikkene og ulike lovbruddstypene. Som hovedregel er det gjerningsdatoen som avgjør om et lovbrudd

 11. Straffereaksjoner

  . Den gir opplysninger om type reaksjon, straffeutmåling, instans og lovbruddenes art

 12. Fengslinger

  . januar Statistikken gir opplysninger om forskjellige typer av fengslinger og frihetsberøvinger – samt anstalttid, lovbruddenes art og personenes alder

 13. Kriminalitet - anmeldte lovbrudd, fylke. 2000 - SSB

  Samfunnsspeilet, 2001/3 Kriminalitet - anmeldte lovbrudd, fylke. 2000 Publisert: 19. juni 2001 Kriminalitetens regionale

 14. Kriminalitet - SSB

  . Selv om kriminalstatistikken tilsier at det begås flere lovbrudd i Norge enn tidligere, ser det altså

 15. Kriminalitet - SSB

  begynnelsen av 1990-tallet. Færre innbrudd i bolig, men vi robbes oftere ute Både levekårsundersøkelsene og kriminalstatistikken sier oss at tyverier er den typen lovbrudd som folk er mest utsatt for