Søk

Avgrens treffene
Viser 15 av 2 839
Sorter:
 1. Anmeldte lovbrudd og ofre

  Statistikken viser lovbrudd registrert av politiet etter lovbruddstype, gjerningssted og politidistrikt, og ofre for anmeldte lovbrudd etter lovbruddstyper og personofrenes

 2. Kriminalitet

  Fakta om Kriminalitet Fakta om kriminalitet Hvilke lovbrudd er de vanligste i Norge

 3. Etterforskede lovbrudd

  Statistikken viser avgjørelse og siktedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, tilbakefall og lovbruddstype Ferdig etterforskede lovbrudd Lovbrudd

 4. Variabelområdet kriminalitet og rettsvesen

  Kriminalitet og rettsvesen Data om lovbrudd og rettslige avgjørelser, som gjerningstidspunkt, type lovbrudd og type avgjørelse. Publisert : 4. februar 2022 For å

 5. Kriminalitet

  . Selv om kriminalstatistikken tilsier at det begås flere lovbrudd i Norge enn tidligere, ser det altså

 6. Kriminalitet

  begynnelsen av 1990-tallet. Færre innbrudd i bolig, men vi robbes oftere ute Både levekårsundersøkelsene og kriminalstatistikken sier oss at tyverier er den typen lovbrudd som folk er mest utsatt for

 7. De nye kriminalstatistikkene

  Ny standard for klassifisering av lovbrudd De nye kriminalstatistikkene Publisert

 8. Kriminalitet - anmeldte lovbrudd, fylke. 2000

  Samfunnsspeilet, 2001/3 Kriminalitet - anmeldte lovbrudd, fylke. 2000 Publisert: 19. juni 2001 Kriminalitetens regionale

 9. Fengslinger

  – samt anstalttid, lovbruddenes art og personenes alder, kjønn og statsborgerskap.

 10. Straffereaksjoner

  . Til sammenligning se tall for siktede i statistikken over etterforskede lovbrudd tilbake til 2002, statistikkbanktabell 09420

 11. 04623: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og landsdel (prosent) 1983 - 2018

  04623: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og landsdel (prosent) Utsatthet og uro for lovbrudd Utsatt for vold, trussel om vold, tyveri

 12. 04622: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og bostedsstrøk (prosent) 1983 - 2018

  04622: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og bostedsstrøk (prosent) Utsatthet for lovbrudd Utsatt for vold, trussel om vold, tyveri

 13. 04621: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd, kjønn og alder (prosent) 1983 - 2018

  04621: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd, kjønn og alder (prosent) Utsatthet og uro for lovbrudd Utsatt for vold, trussel om vold

 14. 04624: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og familiefase (prosent) 1983 - 2018

  04624: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og familiefase (prosent) Utsatthet Utsatt for vold, trussel om vold, tyveri eller skadeverk

 15. Over halvparten av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere - Nøkkeltall for mottakere av økonomisk sosialhjelp. 2019- SSB

  Nøkkeltall for mottakere av økonomisk sosialhjelp. 20191 Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Befolkningen for øvrig 1Uoppgitte er utelatt fra tabellen, men er med i totaltallene i fotnote