Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Anbefalt treff for "kriminalitet"

Fant 3098 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Anmeldte lovbrudd

  Publisert:

  Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte år. Absolutte tall, per 1 000 innbyggere og endring i prosentPublisert 27. mars 2019 2018 Endring i prosent 2017 - 2018 2013 - 2018 2008 - 2018 2003 - 2018 Lovbrudd anmeldt 317 927 -0,2 -18,2 -17,7 -24,4 Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere 60,0 -1,0 -22,0 -26,4 -35,1 Kilde

  Statistikk
 • Anmeldte lovbrudd

  Færre tyverier og narkotikalovbrudd

  Publisert:

  Anmeldt kriminalitet i Norge – omfang og utvikling (f.eks. tyveri, narkotika, vold og voldtekt). Færre tyverier og narkotikalovbrudd I 2016 ble det anmeldt 336 500 lovbrudd. Det er 4,3 prosent færre enn året

  Statistikk
 • Etterforskede lovbrudd

  Publisert:

  Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tallPublisert 23. oktober 2019 2018 Lovbrudd etterforsket 287 647 Lovbrudd etterforsket og oppklart 141 029 Siktelser mot personer 142 972 Siktede personer 70 497 Siktede personer som

  Statistikk
 • Etterforskede lovbrudd

  Færre unge tatt for lovbrudd

  Publisert:

  (se tekstboks og artikkelen Nye kriminalstatistikker). Stor ulikhet i oppklaring av ulike lovbruddstyper Hvorvidt lovbrudd blir oppklart eller ikke, og hvilke strafferettslige Færre unge tatt for lovbrudd Politi og påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av 329 000 lovbrudd i

  Statistikk
 • Ofre for anmeldte lovbrudd

  Publisert:

  Lovbrudd anmeldt i alt og med personoffer, og personoffer for anmeldte lovbrudd i alt, eiendomstyveri og vold og mishandling. Absolutte tallPublisert 2. september 2019 2018 Lovbrudd anmeldt, i alt 317 927 Lovbrudd anmeldt, med personoffer 155 114 Personoffer for anmeldte lovbrudd, i alt 143 156 Personoffer for eiendomstyveri 66 593 Personoffer for

  Statistikk
 • Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  . Utsatthet og uro for lovbrudd har flere sammenhenger med andre kriminalstatistikker som gis ut av SSB, som statistikkene over anmeldte lovbrudd og ofre for lovbrudd anmeldt - samt beskrivelsene av Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd (prosent)Publisert 25. mars 2019 2004 2007 2012 2015 2018 Utsatt for vold eller trussel om vold

  Statistikk
 • De nye kriminalstatistikkene

  Publisert:

  Ny standard for klassifisering av lovbrudd De nye kriminalstatistikkene Publisert statistikkområdet Kriminalitet og rettsvesen, og utgitt etter noenlunde samme mal i Norges offisielle kriminalstatistikk

  Artikkel
 • Ofre for anmeldte lovbrudd

  Færre unge voksne ofre for tyveri og vold

  Publisert:

  . Av disse ble ni av ti utsatt for minst én forbrytelse, den resterende tiendedelen for en forseelse. Færre lovbrudd motOfre for anmeldt kriminalitet i Norge – omfang og utvikling. I 2014 var unge voksne mindre utsatt for tyveri og vold

  Statistikk
 • Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

  Mindre andel ofre for vold og tyveri

  Publisert:

  . Andelen ofre for hver av disse typene lovbrudd er mindre i 2015 enn i alle tidligere levekårsundersøkelser. Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd (prosent)1Publisert 4. oktober 2017 2001 2004 2007 2012 2015 1Tall for 2012 og 2015 rettet 24

  Statistikk
 • Straffereaksjoner

  Publisert:

  Straffereaksjoner etter type reaksjon, og straffede personer. AntallPublisert 9. april 2019 2017 Straffereaksjoner i alt 277 175 Betinget påtaleunnlatelse 3 675 Forenklet forelegg 209 609 Forelegg 4

  Statistikk
 • Fengslinger

  Publisert:

  : Lovbrudd er i kriminalstatistikken definert som de handlinger loven til enhver tid beskriver som straffbare nivå inngår i en av de ni lovbruddsgruppene. Lovbruddskategori var en fordeling av alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser som ble brukt i statistikkens

  Statistikk
 • Fortsatt færre oppklarte lovbrudd

  Publisert:

  innført i politiets register fra 1.10.2015. Standarden har nye grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe, men Lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse kan ikke videreføresFortsatt færre oppklarte lovbrudd Publisert: 23. oktober 2019 Det var i alt 287 600 ferdig etterforskede lovbrudd i 2018, som er 0,4 prosent færre enn året før

  Artikkel
 • Uføretrygdede

  Publisert:

  Uføretrygdede etter kjønn og alder, og nye uføretrygdede, 18-67 år.Publisert 5. juli 2019 2018 Uføretrygdede Uføretrygdede i prosent av befolkningen Begge kjønn 350 420 10,1 Menn 144 790 8,2 Kvinner

  Statistikk
 • Alderspensjonister

  Publisert:

  Alderspensjonister, etter kjønn og alderPublisert 4. juli 2019 2018 Alderspensjonister Alderspensjonister i prosent av befolkningen Menn Kvinner Menn Kvinner 62 år 10 615 3 848 34,3 12,5 63 år 13 033

  Statistikk
 • Økonomisk sosialhjelp - årlig

  Publisert:

  Økonomisk sosialhjelpPublisert 3. juli 2019 2018 Sosialhjelpsmottakere 133 140 Enslige menn i alt 52 557 Enslige kvinner i alt 29 227 Sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 54 920 Brutto utb

  Statistikk