Samfunnsspeilet, 2001/3

Kriminalitet - anmeldte lovbrudd, fylke. 2000

Publisert:

Kriminalitetens regionale mønster

Fylker med høy urbaniseringsgrad har generelt høyere tall enn de andre fylkene. Det blir registrert mer kriminalitet i de store byene enn ellers i landet. Oslo var i 2000 gjerningsstedet for i underkant av ett av fire anmeldte lovbrudd, selv om bare én av ni er bosatt i Oslo. Videre er det vinningslovbruddene som gir utslag i statistikken, mens volds- og sedelighetskriminalitet gir mer beskjedne effekter.

Mer informasjon om kriminalitet finnes på SSBs internettsider:

http://www.ssb.no/lovbrudda/

Kart

Kontakt