Samfunnsspeilet, 1999/3

Begår innvandrere mer kriminalitet enn andre?

Publisert:

Statistikk over antatte gjerningsmenn for 1998 viser at det ble registrert 41 gjerningsmenn per 1 000 innbyggere i innvandrerbefolkningen. Til sammenlikning var antallet 27 per 1 000 innbyggere i befolkningen ellers. Det ble registrert relativt flere gjerningsmenn blant ikke-vestlige innvandrere enn blant vestlige innvandrere. Når en sammenlikner, må en ta hensyn til at levekårene for ikke-vestlige innvandrere er langt dårligere enn i befolkningen ellers.

Åpne og les artikkelen i PDF (10.3 MB)

Kontakt