Samfunnsspeilet, 1995/2

Innvandrere og kriminalitet

Publisert:

For hver 1 000 innvandrer i Norge ble 24 siktet for ett eller flere lovbrudd i 1993. I totalbefolkningen var tilsvarende tall 17. Denne overhyppigheten kan dels forklares ved at det er mange unge menn blant innvandrerne. Relativt sett var det flest siktede blant innvandrere fra den tredje verden og fra Øst-Europa. En siktelse innebærer imidlertid ikke at den mistenkte er funnet skyldig av en domstol. Siktede innvandrere ble frifunnet oftere enn siktede ellers, og fikk oftere saken henlagt uten domstolsbehandling.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.8 MB)

Kontakt