Søk

Viser 15 av 88
Sorter:
 1. Jernbanetransport

  påstigninger Andel 1 000 passasjererkm Andel Alle strekninger 66 695 100,0 3 079 400 100,0 Lokaltog - alle strekninger 48 781 73,1 1 306 550 42,4 Lokaltog Oslo 34 717 52,1 768 383 25,0 Flytoget 5 327 8,0 287 651 9,3

 2. Skogavvirkning for salg

  ³ Avvirkning av industrivirke for salg fordelt på treslag. Fylke. 1 000 m³ 2022 Gran Furu Lauv I alt 8 448 2 852 212 Oslo og Viken 2 167 830 59 Innlandet 3 259 1

 3. Overnattingar

  Utlandet Heile landet 873 556 225 707 1 789 711 490 009 2,0 2,2 Viken 150 815 26 796 290 846 58 644 1,9 2,2 Oslo 149 903 74 678 287 270 150 132 1,9 2,0 Innlandet 75 330 12 749 206 471 37 478 2,7 2,9

 4. Banker og kredittforetak

  .. .. .. Oslo 598 536 716 991 809 078 805 785 Innlandet .. 168 452 175 901 180 833 Hedmark (-2019) 84 892 .. .. .. Oppland (-2019) 69 411

 5. Sykefravær

  . kvartal 2023 Hele landet 8,3 7,4 6,5 5,7 10,4 9,4 Viken 8,7 7,8 6,9 6,2 10,9 9,8 Oslo 6,9 6,3 5,5 4,8 8,6 8,0 Innlandet 9,0 8,2 7,1 6,4 11,2 10,2 Vestfold og Telemark 8,7 7,7 6,9 6,1 10,8 9,6 Agder

 6. Elektrisitet

  . GWh 2022 Produksjon i alt Andel av total kraftproduksjon Vannkraftproduksjon Varmekraftproduksjon Vindkraftproduksjon I alt 145 942 100,0 128 749 2 383 14 810 Viken 13 081 9,0 12 869 32 179 Oslo 154

 7. Anmeldte lovbrudd og ofre

  tall I alt 304 621 99 729 28 971 19 716 39 465 7 396 29 218 30 903 43 852 5 371 Oslo 73 717 31 342 6 804 5 173 9 138 1 056 4 797 7 620 7 276 511 Øst 44

 8. Skatterekneskap

  Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1 11 281 12 221 12 319 8,3 0,8 Ordinær skatt til primærkommunen 55 219 60 396 62 209 9,4 3,0 Medlemsavgift til

 9. Antall arbeidsforhold og lønn

  endring Absolutte tall Prosentvis endring Viken 604 861 2,5 49 580 4,3 Oslo 567 450 4,0 57 190 4,6 Innlandet 185 142 1,8 45 660 4,3 Vestfold og Telemark 201 457

 10. Husdyrhald

  604 12 697 11 714 6 723 6 023 13 255 1 665 1 381 268 2023 25 493 12 368 11 429 6 499 5 996 13 199 1 606 1 316 259 Fylke Oslo og Viken 2 383 1 051 966 352 670 881 194 196 14 Innlandet 4 264 2 378 2

 11. Utenrikshandel med varer

  858 158 950 146 492 31 894 141 680 85 990 143 274 87 895 35 175 Produksjonsfylke Viken 45 213 2 805 247 4 902 42 15 283 7 283 10 887 4 011 Oslo 12 227

 12. Eiendomsomsetning

  på festet grunn (1 000 kr) Hele landet 19 267 94 272 4 893 18 635 90 459 4 854 632 3 812 6 032 Viken 4 968 25 508 5 134 4 824 24 917 5 165 144 591 4 104 Oslo 2 424 20 786 8 575 2 316 18 668 8 060 108 2 118 19 607 Innlandet 998

 13. Foreldrebetaling i barnehagar

  . Gjennomsnittleg månadleg foreldrebetaling. Ti største kommunar og heile landet.1 Kroner 2022 2023 Oslo kommune 3 082 2 877 Bergen 3 170 2 860 Trondheim 3 167 2 927 Stavanger 3 042 2 760

 14. Føretak

  føretak I alt 427 833 68 993 58 183 441 473 75 517 Viken 97 523 15 893 13 271 102 119 17 370 Oslo 80 507 15 362 12 544 82 442 16 294 Innlandet 27 498 3 738 3 206 28 474 4 098 Vestfold og Telemark 33 725

 15. Omsetning i varehandel

  130 117 597 2,1 Viken 27 972 28 107 0,5 Oslo 16 472 16 881 2,5 Innlandet 7 653 7 669 0,2 Vestfold og Telemark 10 003 9 915 -0,9 Agder 6 765 7 003 3,5 Rogaland 9 546 9 920