Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Statistikk (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Jord, skog, jakt og fiskeri (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 26 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Skogavvirkning for salg

   Publisert:

   ³ 2020 Gran Furu Lauv I alt 7 158 2 777 307 Oslo og Viken 1 694 792 110 Innlandet 2 743 1 245 132 Vestfold og Telemark 690 264 31 Agder 458 312 16 Rogaland 84 18 1 Vestland 320 16 Finnmárku 7 25 1 Gjennomsnittlig tømmerpris Gjennomsnittlig tømmerpris 2020 Kr/m³ Hele landet 377 Viken 385 Oslo 388 Innlandet 389 Vestfold og Telemark 369 Agder 368 Rogaland 335 Vestland 343

   Statistikk
  • Sjøfiske etter laks og sjøaure

   Publisert:

   005 1 505 74 23 71 719 Oslo og Viken1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vestfold og Telemark1 0 0

   Statistikk
  • Overdragelser av landbrukseiendommer

   Publisert:

   52 2017 8 769 5 298 3 203 171 97 5 256 3 513 52 2018 8 361 5 074 2 973 209 105 4 882 3 479 52 2019 8 541 5 111 3 136 183 111 5 200 3 341 52 2020 9 004 5 443 3 268 202 91 5 580 3 424 52 2020 Oslo og 602 489 535 371 2 946 000 2020 Oslo og Viken 361 51 35 41 99 135 5 368 000 Innlandet 596 186 139 116 98 57 2 749 000 Vestfold og Telemark 219 38 32 40 57 52 4 282 000 Agder 197 49 37 49 48 14 2 556

   Statistikk
  • Landbruksteljing

   Publisert:

   ) Dyreplassar i anna husdyrrom/utegang (prosent) Heile landet Mjølkekyr 7 145 213 511 35 64 0 Ammekyr 5 894 105 833 24 67 8 Andre storfe 12 992 563 617 28 68 4 Oslo og Viken) Heile landet 1 998 530 173 82 12 4 2 Oslo og Viken 256 64 722 75 11 10 4 Innlandet 385 120 504 81 11 5 4 Vestfold og Telemark 148 44 164 73 11 13 3 Agder 69 9 697 91 5 1 3 Rogaland 508 147 238 91 7 1

   Statistikk
  • Kjøtproduksjon

   Publisert:

   . halvår 2021 793 374 36 912 993 138 088 79 438 15 501 25 58 1. halvår 2021 Oslo og Viken 91 984 7 353 356 10 765 6 058 1 864 4 0 Innlandet 165 699 6 621 065. halvår 2021 Oslo og Viken 7 995 12 774 3 349 146 1 17 Innlandet 14 465 9 805 8 651 311 0 26 Vestfold og Telemark 5 373 2 484 1 547 41 0 12 Agder 1 264 280 1 476 91 0 0 Rogaland 19 444 16 692 7 241 434 0 7

   Statistikk
  • Skogeiendommer

   Publisert:

   32 694 21 660 15 386 7 953 3 592 970 228 Fylke Oslo og Viken 18 116 5 893 4 585 3 082 2 368 1 269 628 244 47 Innlandet 20 877 7 332 5 045 3 255 2 366 1 476 899 403 101 Vestfold og Telemark 9 858 3 391 992 5 352 317 7 701 494 10 780 066 10 946 728 10 570 789 8 398 721 13 781 420 Fylke Oslo og Viken 11 497 358 329 002 749 489 1 101 332 1 665 072 1 769 022 1 917 007 2 018 704 1 947 731 Innlandet 18

   Statistikk
  • Småvilt og rådyrjakt

   Publisert:

   2020-2021 Viken 1 580 2 960 340 16 820 Oslo 40 100 : 60 Innlandet 3 930 4 590 250 8 700 Vestfold og Telemark 610 1 800 60 4 830 Agder 360 1 910 2018-2019 124 000 57 900 2019-2020 104 200 45 100 2020-2021 126 800 49 700 2020-2021 Viken 10 200 2 600 Oslo - - Innlandet 24 000 4 700 Vestfold og Telemark 4 100 1 800 Agder 5 200 2 100 Rogaland 700 1

   Statistikk
  • Landbrukseiendommer

   Publisert:

   ) Personer i alt bosatt på landbrukseiendommer med boligbygg 2020 Hele landet 180 087 164 067 91,1 143 271 112 485 21,5 354 714 Fylke Viken 24 296 21 760 89,6 19 416 17 232 11,2 60 852 Oslo 145 119 82,1 85 76 10,6 536 Øvrige bygninger 2020 Hele landet 164 067 18,3 930 660 21,6 200 527 437 559 85 301 207 273 Fylker Viken 21 760 19,5 139 114 25,0 29 817 72 134 5 756 31 407 Oslo 119 32,8 2 250 23,6 317 221 101 1 611

   Statistikk
  • Aktive jegere

   Publisert:

   310 21 720 2019-2020 190 400 171 280 135 660 35 630 19 150 2020-2021 193 730 173 820 140 320 33 500 19 910 2020-2021 Viken 37 500 34 410 26 680 7 730 3 090 Oslo 11 890 10 730 8 070 2 670 1 150 700 7 900 44 800 2020-2021 Viken 26 700 17 800 7 500 16 200 10 900 5 600 1 300 10 100 Oslo 8 100 6 400 4 500 3 100 1 700 1 300 500 1 400 Innlandet 17 700 10 000 4 400 12 400 10 000 5 100 1 600 5 800

   Statistikk
  • Landsskogtakseringen

   Publisert:

   - og mosemyr Annet areal Takserte regioner i alt 323 782 82 754 48 076 9 127 13 727 170 098 Oslo og Viken 25 132 11 714 andre markslag I alt I alt Gran Furu Lauv I alt Gran Furu Lauv Hele landet 987 536 872 913 405 644 257 849 209 420 114 623 27 319 46 616 40 688 Oslo og Viken 181 115 164 444 85 329 52 726 26 389 16

   Statistikk
  • Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

   Publisert:

   79,5 253,4 3 056,0 Fylke Oslo og Viken 69,7 28,0 34,2 21,6 57,1 93,4 66,2 254,7 3 451,6 Innlandet 70,8 27,6 27,7 21,6 76,6 96,7 104,2 300,9 3 428,3 Vestfold og Telemark 61,6 25,3 33,0 20,2 47,1 97,3. 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Hele landet 254,7 251,8 248,6 244,2 239,2 234,7 229,4 225,8 221,7 219,0 215,8 212,7 209,8 206,7 202,0 2020 Oslo og Viken 322,2 Østfold (-2019

   Statistikk
  • Registrert avgang av store rovdyr

   Publisert:

   Østfold, Akershus, Oslo 0 0 0 6 0 0 0 0 1Miljødirektoratet inkluderer dyr som har omkommet av andre. 2Forvaltningsregionene Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark har felles kvoter for ulv. Kvotene er oppgitt for regionen med flest felte dyr. Store rovdyr

   Statistikk
  • Kommunal forvaltning av landbruksarealer

   Publisert:

   formål enn landbruk. Fylke. Dekar I alt Dyrka jord Dyrkbar jord 2015 12 600 6 313 6 287 2016 11 699 6 337 5 362 2017 8 720 3 894 4 826 2018 12 603 3 591 9 012 2019 8 591 3 803 4 788 2020 12 031 4 676 7 355 2020 Oslo og Viken 3 412 2020 12 240 4 812 7 429 667 355 4 145 7 074 2020 Innlandet 3 436 965 2 471 39 13 926 2 458 Oslo og Akershus (-2019

   Statistikk
  • Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

   Publisert:

   504 977 8 6 054 2020-2021 8 732 1 335 983 0 6 414 Fylke Viken 2 199 263 25 0 1 911 Oslo 68 1 0 0 67 Innlandet 1 937 471 55 0 1 411 Vestfold og Telemark 848 76 23 0 749 Agder 561 53 12 0 496 Rogaland 3 343 2 509 110 8 151 2019-2020 12 245 3 064 1 624 165 7 392 2020-2021 13 655 3 206 1 896 91 8 462 Viken 3 128 518 37 7 2 566 Oslo 150 10 0 0 140 Innlandet 2 749 851 111 30 1 757 Vestfold og Telemark

   Statistikk
  • Skogkultur

   Publisert:

   179 257 2017 191 011 35 693 187 543 2018 205 793 37 746 206 369 2019 225 339 43 597 241 897 2020 229 201 43 532 247 971 2020 Oslo og Viken 49 631 9 288 52 591 Innlandet 102 008 20 776 110 099 2019 272 444 119 010 2020 329 554 147 658 Fylke 2020 Oslo og Viken 96 334 44 364 Innlandet 120 745 50 973 Vestfold og Telemark 44 590 22 373 Agder 32 952 14 373 Rogaland 2 187 994 Vestland 1 056 733

   Statistikk