Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 63 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Livskvalitet blant innvandrere

   En analyse basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

   Publisert:

   Oppdragsgiver Justisdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Voksne personer med flyktningbakgrunn med lav utdanning, ingen utdanning eller ukjente utdanningsopplysninger

   Hvem er de og hvordan går det med dem 5, 10 og 15 år etter bosetting?

   Publisert:

   Ingebjørg Aamodt Serie og -nummer Rapporter 2018/29 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Utdanningsnivå, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Fra stønad til arbeid?

   Innvandrere med langvarig sykefravær, sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger

   Publisert:

   Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og lønn, Trygd og

   Publikasjon
  • Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016

   Publisert:

   . Utsatthet for lovbrudd Norskfødte med innvandrerforeldre er mer utsatt for både vold og trusler. Andelen som er utsatt for vold er betydelig. Blant dem med foreldre fra Pakistan og Tyrkia har også flest problemer med kriminalitet, vold og hærverk i boområdet

   Publikasjon
  • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

   Publisert:

   .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016

   Publisert:

   Bjørn Olsen Serie og -nummer Rapporter 2018/04 Utgiver Statistisk sentralbyrå I samarbeid med Justisdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og

   Publikasjon
  • Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016

   Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt

   Publisert:

   Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og

   Publikasjon
  • Innvandrere i Norge 2017

   Publisert:

   , levekår, familiesammensetning, boforhold og kriminalitet. Om publikasjonen Tittel Innvandrere i Norge 2017 Ansvarlig Toril Sandnes (red.) Serie og -nummer Statistiske analyser 155 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

   Publikasjon
  • Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge

   Publisert:

   . Analysene i denne studien er basert på statistikken over etterforskede lovbrudd, og undersøker sammenhengen mellom botid og kriminalitet med fokus påRapporter 2017/37 Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge Publisert

   Publikasjon
  • Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

   En analyse av registerdata for perioden 1992-2015

   Publisert:

   Rapporter 2017/36 En analyse av registerdata for perioden 1992-2015 Kriminalitet blant innvandrere og. Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen

   Publikasjon
  • Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere

   Publisert:

   Rapporter 2017/24 Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere Publisert: 22. august 2017 Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år. Innvandrere går i m

   Publikasjon
  • Levekår blant innvandrere i Norge 2016

   Publisert:

   Ubetalt arbeid og frivillighet Norskferdigheter Utsatthet for lovbrudd Statsborgerskap Diskriminering Holdninger, verdier og tillit Helse Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2017/20 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016 Publisert: 24. mai 2017 Denne dokumentasjonsrapporten beskriver gjennomføringen av Levekårsunders

   Publikasjon
  • Innvandring, innvandrere og livskvalitet

   En litteraturstudie

   Publisert:

   Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016

   Publisert:

   Rapporter 2016/30 Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016 Publisert: 17. oktober 2016 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen De fleste i Norge

   Publikasjon