Notater 2000/13

Dokumentasjon

Statistikk over anmeldte lovbrudd og registrerte ofre

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Statistikk over anmeldte lovbrudd og registrerte ofre. Dokumentasjon

Ansvarlige

Frants Gundersen, Arnt Even Hustad

Serie og -nummer

Notater 2000/13

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for levekårsstatistikk

Emne

Kriminalitet og rettsvesen

Antall sider

51

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt