Rapporter 2000/18

Innvandrere og nordmenn som offer og gjerningsmenn

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Innvandrere og nordmenn som offer og gjerningsmenn

Ansvarlig

Frants Gundersen

Serie og -nummer

Rapporter 2000/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen

ISBN (trykt)

82-537-4816-7

ISSN

0806-2056

Antall sider

68

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt