Faktahefter 

Tall som forteller

Dette er Norge 2020

Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

Statistikk og informasjon om det norske samfunnet omgir oss på alle kanter. Men hva tallene forteller er ikke alltid like klart. Tallene må sammenliknes, og forskjeller, sammenhenger og tendenser må beskrives og tolkes.

Siden 2003 har Statistisk sentralbyrå gitt ut statistikk i kortform. Dette er Norge presenterer tall fra en rekke områder og prøver å gi et overblikk over det norske samfunnet og utviklingen over tid.

Selv om koronapandemien har preget året 2020, vil ikke de mer langsiktige konsekvensene for samfunnet av nedstenging, permitteringer og reiserestriksjoner vises i statistikken før vi får tall for hele året 2020. Vi har likevel prøvd å si noe om situasjonen i første halvår der det er naturlig, men hvilken vei utviklingen går, blir først tydelig i senere utgaver av Dette er Norge.

Dette er Norge 2020 er gratis og kan bestilles på e-post: salg-abonnement@ssb.no 

 

 

Om publikasjonen

Tittel

Dette er Norge 2020. Tall som forteller

Ansvarlig

Ingrid Modig

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen, Høyere utdanning, Stortingsvalg, Akvakultur , Folketall, Bolig og boforhold, Industri og bergverksdrift, Grunnskoler, Utdanningsnivå, Inntekt og formue , Trygd og stønad, Sysselsetting, Fødte og døde, Olje og gass, Helsetjenester, Jordbruk, Kultur, Nasjonalregnskap, Levekår, Tjenesteyting, Lønn og arbeidskraftkostnader, Forurensning og klima, Forbruk, Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Barn, familier og husholdninger

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1171-8

ISBN (trykt)

978-82-587-1170-1

ISSN

2464-1715

Antall sider

87

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt