Statistiske analyser 155

Innvandrere i Norge 2017

«Innvandrere i Norge 2017» er en artikkelsamling som gir en overordnet beskrivelse av innvandrere og deres norskfødte barn i Norge.

Samlingen inneholder totalt tolv artikler. Her kan du lese om innvandreres demografi, innvandringsgrunn, utdanning, deltakere i introduksjonsordningen, valgdeltakelse, arbeid, inntekt og lønn, levekår, familiesammensetning, boforhold og kriminalitet.

Om publikasjonen

Tittel

Innvandrere i Norge 2017

Ansvarlig

Toril Sandnes (red.)

Serie og -nummer

Statistiske analyser 155

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9639-0

ISBN (trykt)

978-82-537-9638-3

ISSN

0804-3221

Antall sider

190

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt