Statistiske analyser 021

Kriminalitet og rettsvesen

Publikasjonen er en ajourført utgave av " Kriminalitet og rettsvesen" som kom i 1988 og 1992 (Statistisk sentralbyrå 1988, 1992). Også denne utgaven ønsker å informere om lov og rett i vårt samfunn på en enkel og oversiktlig måte. Publikasjonen gir nokkelopplysninger om vårt rettssystem, kriminalitet, lov og orden. Den gir også en oversikt over kriminalitetsutviklingen i store deler av etterkrigstiden, med vekt på det siste tiåret.

Om publikasjonen

Tittel

Kriminalitet og rettsvesen

Ansvarlig

Dag Ellingsen

Serie og -nummer

Statistiske analyser 021

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emne

Kriminalitet og rettsvesen

ISBN (trykt)

82-537-4414-5

ISSN

1892-7521

Antall sider

69

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt