Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 23 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Langtidsarbeidslediges inntekter og økonomiske levekår

   Publisert:

   Rapporter 1997/13 Langtidsarbeidslediges inntekter og økonomiske levekår Publisert: 17. juni 1997 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Langtidsarbeidslediges i

   Publikasjon
  • Studenters inntekt og økonomiske levekår

   Publisert:

   Rapporter 1999/35 Studenters inntekt og økonomiske levekår Publisert: 20. desember 1999 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne publikasjonen er kun t

   Publikasjon
  • Statistikk og historie

   Publisert:

   Statistiske analyser 039 Statistikk og historie Publisert: 1. oktober 2000 Den siste utgaven av Statistiske analyser er viet historisk statistikk og inneholder blant annet artikler om Kristianiakrakke

   Publikasjon
  • Kontantstøtten

   Effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling

   Publisert:

   Rapporter 2001/05 Effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling Kontantstøtten Publisert: 16. februar 2001 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Kontantstøtten

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for ulike grupper trygdemottakere 2001

   Foreløpig rapport

   Publisert:

   Notater 2002/43 Foreløpig rapport Økonomi og levekår for ulike grupper trygdemottakere 2001 Publisert: 1. juli 2002 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Økonom

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for ulike grupper trygdemottakere, 2001

   Publisert:

   Rapporter 2002/20 Økonomi og levekår for ulike grupper trygdemottakere, 2001 Publisert: 28. august 2002 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne publik

   Publikasjon
  • Fattigdom i Stor-Osloregionen

   En empirisk analyse

   Publisert:

   Rapporter 2005/11 En empirisk analyse Fattigdom i Stor-Osloregionen Publisert: 18. mai 2005 Tidligere empiriske fattigdomsstudier viser at Oslo er det stedet i landet hvor fattigdomsproblemet er størs

   Publikasjon
  • Årlig og kronisk fattigdom i Norge

   En empirisk analyse av perioden 1993-2001

   Publisert:

   Rapporter 2006/20 En empirisk analyse av perioden 1993-2001 Årlig og kronisk fattigdom i Norge Publisert: 12. juni 2006 Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av kronisk og årlig fatt

   Publikasjon
  • Studenters inntekt, økonomi og boforhold

   Studenters levekår 2005

   Publisert:

   Rapporter 2007/02 Studenters levekår 2005 Studenters inntekt, økonomi og boforhold Publisert: 10. januar 2007 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Dette

   Publikasjon
  • Mikrosimulering i praksis

   Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier

   Publisert:

   Sosiale og økonomiske studier 098 Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier Mikrosimulering i praksis Publisert: 1. januar 2008 Mikrosimulering i praksis. Analyser av endringer

   Publikasjon
  • Dette er Kari og Ola 2010

   Kvinner og menn i Norge

   Publisert:

   Emner Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen, Høyere utdanning, Stortingsvalg, Likestilling, Utdanningsnivå

   Publikasjon
  • Materielle og sosiale mangler

   Publisert:

   Rapporter 2011/28 Materielle og sosiale mangler Publisert: 27. juli 2011 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Fattigdom kan defineres og avgrenses på man

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011

   Publisert:

   Rapporter 2012/08 Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011 Publisert: 24. februar 2012 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Inntekts- og leve

   Publikasjon
  • Studenters inntekt, økonomi og boutgifter

   Levekår blant studenter

   Publisert:

   Rapporter 2012/38 Levekår blant studenter Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Publisert: 19. november 2012 Denne rapporten tar for seg ulike aspekter ved studentenes økonomiske situasjon. Den gå

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2013

   Publisert:

   Rapporter 2013/32 Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2013 Publisert: 30. august 2013 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne rapporten ha

   Publikasjon