Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (17)

Vis alle

Statistikk

 • Helse (17)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 17 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   . Tall som forteller Ansvarlig Ingrid Modig Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Økonomi, helse og livskvalitet

   En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017

   Publisert:

   Rapporter 2020/29 En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017 Økonomi, helse og livskvalitet Publisert: 24. august 2020 Denne rapporten, basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017, viser at det

   Publikasjon
  • Etablering av en plattform for måling av livskvalitet

   Teknisk dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2019/26 Teknisk dokumentasjonsrapport Etablering av en plattform for måling av livskvalitet Publisert: 24. juni 2019 Det finnes flere undersøkelser i Norge som måler ulike sider ved livskvalit

   Publikasjon
  • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

   Publisert:

   .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   oppdrag fra Utenriksdepartementet Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Dette er Kari og Ola 2010

   Kvinner og menn i Norge

   Publisert:

   Emner Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen, Høyere utdanning, Stortingsvalg, Likestilling, Utdanningsnivå

   Publikasjon
  • Innvandreres helse 2005/2006

   Publisert:

   Emner Helse, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Helseforhold og levevaner ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Levekårsundersøkelsen om helse 2015

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2017/09 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelsen om helse 2015 Publisert: 2. februar 2017 Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 er det gjennom

   Publikasjon
  • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

   Publisert:

   Rapporter 2015/39 Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker Publisert: 16. september 2015 Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning ha

   Publikasjon
  • Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2012

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2014/03 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2012 Publisert: 24. januar 2014 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste pub

   Publikasjon
  • Sosiale forskjeller i innvandreres helse

   Funn fra undersøkelsen Levekår blant innvandrere 2005/2006

   Publisert:

   Rapporter 2010/47 Funn fra undersøkelsen Levekår blant innvandrere 2005/2006 Sosiale forskjeller i innvandreres helse Publisert: 1. november 2010 Helse er i denne rapporten om innvandreres helse opera

   Publikasjon
  • På like vilkår?

   Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne

   Publisert:

   Statistiske analyser 115 Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne På like vilkår? Publisert: 15. september 2010 Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne Denne publika

   Publikasjon
  • Helseutgifter og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne

   Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2008

   Publisert:

   Rapporter 2010/20 Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2008 Helseutgifter og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne Publisert: 19. april 2010 Rapporten

   Publikasjon
  • Unge uføres levekår

   Publisert:

   Rapporter 2009/35 Unge uføres levekår Publisert: 28. september 2009 I denne rapporten sammenligner vi forskjeller i ulike levekårsforhold for personer som fikk varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne

   Publikasjon
  • Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne, foreløpig rapport

   Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne (LKF2007)

   Publisert:

   Notater 2009/29 Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne (LKF2007) Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne, foreløpig rapport

   Publikasjon