Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Statistikk (14)

Vis alle

Statistikk

 • Bygg, bolig og eiendom (14)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 14 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Leiemarkedsundersøkelsen

   Publisert:

   . Kroner 2021 Gjennomsnittlig månedlig leie Gjennomsnittlig årlig leie per kvm Hele landet 1 rom 7 690 3 770 2 rom 9 530 2 420 3 rom 11 140 2 060 4 rom 12 470 1 760 5 rom eller flere 13 820 1 450 Oslo og. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Akershus fylke. 2Ekskludert Akershus Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm (kr), etter antall rom

   Statistikk
  • Eiendomsomsetning

   Publisert:

   på festet grunn (1 000 kr) Hele landet 30 926 138 433 4 476 29 766 134 193 4 508 1 160 4 240 3 655 Viken 7 844 39 383 5 021 7 587 38 332 5 052 257 1 051 4 090 Oslo 3 639 26 667 7 328 3 435 25 539 7 435 204 1 128 5 532. kvartal 2021 Hele landet 10 199 31 059 3 045 3 875 380 3 425 Viken 1 770 4 988 2 818 599 339 3 157 Oslo 3 378 14 723 4 358 1 065 315 4 673 Innlandet 374 847 2 264 132 354 2 618 Vestfold og Telemark

   Statistikk
  • Næringenes økonomiske utvikling

   Publisert:

   ) 20 245 84 691 227 608,1 36 874,2 Oslo 54 806 315 542 1 062 305,9 156 559,0 Hedmark (-2019. Endelige tall etter landsdeler. Bedrifter Endelige tall etter landsdeler. Bedrifter1 2019 Antall bedrifter Sysselsatte Omsetning (mill. kr) Lønn (mill. kr) Oslo og Akershus (-2019

   Statistikk
  • Overdragelser av landbrukseiendommer

   Publisert:

   52 2017 8 769 5 298 3 203 171 97 5 256 3 513 52 2018 8 361 5 074 2 973 209 105 4 882 3 479 52 2019 8 541 5 111 3 136 183 111 5 200 3 341 52 2020 9 004 5 443 3 268 202 91 5 580 3 424 52 2020 Oslo og 602 489 535 371 2 946 000 2020 Oslo og Viken 361 51 35 41 99 135 5 368 000 Innlandet 596 186 139 116 98 57 2 749 000 Vestfold og Telemark 219 38 32 40 57 52 4 282 000 Agder 197 49 37 49 48 14 2 556

   Statistikk
  • Skogeiendommer

   Publisert:

   32 694 21 660 15 386 7 953 3 592 970 228 Fylke Oslo og Viken 18 116 5 893 4 585 3 082 2 368 1 269 628 244 47 Innlandet 20 877 7 332 5 045 3 255 2 366 1 476 899 403 101 Vestfold og Telemark 9 858 3 391 992 5 352 317 7 701 494 10 780 066 10 946 728 10 570 789 8 398 721 13 781 420 Fylke Oslo og Viken 11 497 358 329 002 749 489 1 101 332 1 665 072 1 769 022 1 917 007 2 018 704 1 947 731 Innlandet 18

   Statistikk
  • Landbrukseiendommer

   Publisert:

   ) Personer i alt bosatt på landbrukseiendommer med boligbygg 2020 Hele landet 180 087 164 067 91,1 143 271 112 485 21,5 354 714 Fylke Viken 24 296 21 760 89,6 19 416 17 232 11,2 60 852 Oslo 145 119 82,1 85 76 10,6 536 Øvrige bygninger 2020 Hele landet 164 067 18,3 930 660 21,6 200 527 437 559 85 301 207 273 Fylker Viken 21 760 19,5 139 114 25,0 29 817 72 134 5 756 31 407 Oslo 119 32,8 2 250 23,6 317 221 101 1 611

   Statistikk
  • Byggeaktivitet i strandsonen

   Publisert:

   964 3 492 3 328 3 363 Viken 191 194 225 157 221 218 Oslo 6 22 26 6 24 27 Innlandet2 Vestfold og Telemark 232 235 213 218 205 Bærum 61,1 0,0 5,5 0,1 33,1 0,2 Asker 63,4 2,8 4,4 0,0 24,3 5,1 Lier 38,1 13,0 3,4 0,7 43,3 1,5 Oslo kommune 57,3 0,4 10,4 1,3 29,8 0,8 Horten 36,9 3,0 4,2 0,0 52,0 3,9 Holmestrand 53,4 10,2 5,5 0,0 24,6 6,4

   Statistikk
  • Prisindeks for brukte boliger

   Publisert:

   . kvartal 2021 Hele landet 3,4 10,9 Oslo med Bærum 4,1 12,9 Stavanger 1,9 7,2 Bergen 1,7 8,7 Trondheim 2,8 9,0 Akershus uten

   Statistikk
  • Boforhold, registerbasert

   Publisert:

   580 032 23,6 Viken 541 117 368 374 61 644 111 099 20,5 Oslo 342 459 125 396 108 680 108 383 31,6 Innlandet 176 886 122 045 14 085 40 756 23 Vestfold og Telemark 194 436 125 760 28 018 40 658 20,9 rom og kvm Uoppgitt Antall personer Hele landet 88 10,2 1,8 5 290 080 Viken 88,7 9,2 2,2 1 210 911 Oslo 78,7 20,2 1,1 675 878 Innlandet 91,2 6,8 2,1 366 906 Vestfold og Telemark 89,9 7,3 2,8 411 802

   Statistikk
  • Leiemarkedsundersøkelsen - årlig

   Publisert:

   årlig leie per kvm Hele landet 9 320 2 350 Oslo og Bærum kommune 12 080 3 180 Bergen kommune 9 150 2 390 Trondheim kommune 9 560 2 520 Stavanger kommune 8 740 1 980 Kilde

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, innvandrernes boforhold (opphørt)

   Ikke-vestlige innvandrere bor trangt

   Publisert:

   . Stor andel av innvandrerbefolkningen bor i Oslo Av Norges innvandrerbefolkning på 305 000, har 210 000 bakgrunn fra ikke-vestlige land. Hele 80 000, eller 38 prosent av innvandrerne fra ikke-vestlige land, bor i Oslo, mot 23 prosent av

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)

   Én av seks bor i blokk

   Publisert:

   . Klart lavest andel eneboliger hadde Oslo med 10 prosent, men også i Bergen og Trondheim var andelen under 30 prosent. Tre av fem i Oslo bodde i blokk I Oslo var hele 72 prosent av alle boliger i 2011 blokkleiligheter

   Statistikk
  • Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt)

   Dyre boliger har lav ligningsverdi

   Publisert:

   . Lavest i Oslo og Bærum I Oslo og Bærum utgjør ligningsverdien av omsatte boliger i gjennomsnitt 13 prosent av salgssummen

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, studenters bosted og boforhold (opphørt)

   60 prosent av studentene bor alene

   Publisert:

   . Tendensen i de store studentbyene som Oslo, Bergen og Trondheim er at det er en høyere andel flerpersonhusholdninger blant studentene sammenlignet med andre. I Trondheim og Oslo er tallene henholdsvis 40 og 35 prosent. Få studenter har egen bil Knapt 14 prosent av studenthusholdningene disponerer bil

   Statistikk