361289
/offentlig-sektor/statistikker/offregn/aar
361289
statistikk
2018-12-20T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offregn, Offentlige foretak, regnskap, statlige foretak, kommunale foretak, statens forretningsdrift, resultatregnskap, balanseregnskap, næringsfordelt regnskapKommunale finanser, Statlige finanser, Offentlig sektor
true

Offentlige foretak, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

18,34 %

driftsresultat i prosent av driftsinntektene

Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2012-2017
 2012201320142015*2016*2017*2012201320142015*2016*2017*
Resultatregnskapet            
Driftsinntekter1 420 0751 325 0791 236 5891 015 615900 8081 146 546100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Salgsinntekter1 309 5111 208 0191 114 858906 430813 1571 062 85692,291,290,289,290,392,7
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg-8 3868 388-155-104-581-0,60,60,00,00,00,0
Offentlige tilskudd10 97717 25115 5597 7578 3368 4410,81,31,30,80,90,7
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt12 45912 45812 61812 84414 00415 8080,90,91,01,31,61,4
Gevinst ved avgang anleggsmidler11 3111430090,80,00,00,00,00,0
Annen driftsrelatert inntekt84 20380 52185 10975 30063 36157 5685,96,16,97,47,05,0
             
Driftskostnader975 654937 805917 433828 597771 782866 31868,770,874,281,685,775,6
Varekostnad580 292524 398491 059384 054342 553460 46540,939,639,737,838,040,2
Lønnskostnader94 683100 39995 59996 11994 46990 3766,77,67,79,510,57,9
Av- og nedskrivninger97 602102 350108 972128 421126 545101 8416,97,78,812,614,08,9
Øvrige driftskostnader203 960210 389221 395219 728207 675213 25814,415,917,921,623,118,6
             
Driftsresultat450 737387 315319 156173 905129 027280 22931,729,225,817,114,324,4
             
Finansinntekter208 188184 613162 444135 763143 973286 16514,713,913,113,416,025,0
Finanskostnader78 098131 225303 410159 99193 220127 7445,59,924,515,810,311,1
             
Resultat før skattekostnad574 510431 635178 190162 790179 780438 84140,532,614,416,020,038,3
             
Skattekostnad199 304151 518134 23777 04555 897105 95914,011,410,97,66,29,2
             
Resultat375 205280 11743 95385 745123 857332 68026,421,13,68,413,729,0
             
Netto ekstraordinære poster-2 272-2 884-797-3 126-3 093-745-0,2-0,2-0,1-0,3-0,3-0,1
             
Årsresultat372 819276 54040 40084 830119 993329 98026,320,93,38,413,328,8

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2012-2017

Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2012-2017
 2012201320142015*2016*2017*2012201320142015*2016*2017*
Balanseregnskapet            
Anleggsmidler2 412 1552 594 9992 649 9942 629 2602 583 2902 774 33679,781,880,081,382,181,5
Immaterielle eiendeler80 521100 360113 160110 670108 387113 6902,73,23,43,43,43,3
Varige driftsmidler879 749916 771985 710956 375961 8921 008 49329,128,929,829,630,629,6
Bygg og anlegg477 399495 706546 581542 002554 193565 53815,815,616,516,717,616,6
Anlegg under utførelse92 810109 99146 15445 99441 54542 0083,13,51,41,41,31,2
Boliger, tomter og andre grunnareal15 26217 14118 30217 60419 60830 9950,50,50,60,50,60,9
Personbiler, maskiner og inventar mv.50 11857 74960 00455 33762 81766 9021,71,81,81,72,02,0
Andre driftsmidler244 161236 185314 669295 439283 729303 0918,17,49,59,19,08,9
Finansielle anleggsmidler1 449 7241 573 9111 544 1861 553 1961 505 8761 639 56047,949,646,648,047,948,2
Investering i datter- og konsernselskap1 074 3921 207 5381 260 5391 199 4371 073 1091 173 20335,538,138,137,134,134,5
Investering i tilknyttede selskaper89 970142 76373 24758 78470 00952 9073,04,52,21,82,21,6
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV238 509171 167158 575225 771296 244338 1217,95,44,87,09,49,9
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner26 86320 59418 93121 96618 21032 1540,90,60,60,70,60,9
Andre fordringer19 99131 84932 89447 23848 30543 1750,71,01,01,51,51,3
             
Omløpsmidler615 782578 071660 748606 675563 724629 06620,318,220,018,717,918,5
Varelager30 48434 48033 35630 66135 03135 0951,01,11,00,91,11,0
Fordringer447 713351 962399 285342 505331 939396 27014,811,112,110,610,511,6
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt111 171123 743117 20791 67198 384116 2043,73,93,52,83,13,4
Konsernfordringer296 974188 949203 790203 362185 399227 8789,86,06,26,35,96,7
Øvrige fordringer39 56739 27078 28847 47248 15652 1891,31,22,41,51,51,5
Investeringer23 43747 12383 73197 60078 27373 4310,81,52,53,02,52,2
Bankinnskudd og kontanter114 146144 448144 326132 606114 719119 5313,84,64,44,13,63,5
             
Eiendeler3 027 9373 173 0703 310 7423 235 9353 147 0143 403 402100,0100,0100,0100,0100,0100,0
             
Egenkapital1 432 6501 667 0901 640 7411 498 4741 403 8361 551 21147,352,549,646,344,645,6
Innskutt egenkapital822 6371 033 2191 027 548871 174805 489920 63027,232,631,026,925,627,1
Aksjekapital528 477597 439644 325433 957424 505427 03017,518,819,513,413,512,5
Overkursfond222 187368 449278 437324 788302 432319 7807,311,68,410,09,69,4
Innskutt annen egenkapital71 97367 331104 784112 42978 552173 8202,42,13,23,52,55,1
Opptjent egenkapital526 198524 411607 571583 020586 336584 04017,416,518,418,018,617,2
Fond for vurderingsforskjeller1 116775110 8411 4128 1917 3750,00,03,30,00,30,2
Annen egenkapital551 403552 805604 799616 551617 060618 75218,217,418,319,119,618,2
Udekket tap-26 322-29 168-108 068-34 943-38 916-42 087-0,9-0,9-3,3-1,1-1,2-1,2
             
Langsiktig gjeld912 500944 4331 019 8541 155 1791 104 2421 161 18530,129,830,835,735,134,1
Avsetninger for forpliktelser270 416261 908376 417286 501212 105222 1218,98,311,48,96,76,5
Obligasjonslån162 280253 108275 423301 279312 394303 1955,48,08,39,39,98,9
Kredittinstitusjoner114 198126 302122 298144 213139 182153 6673,84,03,74,54,44,5
Konserngjeld254 257191 02892 765231 917284 132351 6908,46,02,87,29,010,3
Ansvarlig lånekapital12 44411 59712 03910 8917 4177 1810,40,40,40,30,20,2
Annen langsiktig gjeld99 874100 433138 297177 192146 221121 6403,33,24,25,54,63,6
             
Kortsiktig gjeld682 787561 526650 148582 222638 937690 94022,517,719,618,020,320,3
Kredittinstitusjoner33 76235 76958 87553 09676 76764 4871,11,11,81,62,41,9
Leverandørgjeld50 78256 45145 42639 36153 46752 8321,71,81,41,21,71,6
Offentlige avgifter og betalbar skatt84 27172 67858 16641 30140 76358 6862,82,31,81,31,31,7
Avsatt utbytte62 79834 57934 35332 74272 925132 6472,11,11,01,02,33,9
Konserngjeld338 522238 223307 924303 679241 848263 37511,27,59,39,47,77,7
Annen kortsiktig gjeld109 991120 276130 383103 303146 817112 9123,63,83,93,24,73,3
             
Egenkapital og gjeld3 027 9373 173 0573 310 7433 235 8753 147 0143 403 335100,0100,0100,0100,0100,0100,0

Tabell 2 
Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultat- og balanseregnskap etter hovednæringsområder. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner. 2017*

Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultat- og balanseregnskap etter hovednæringsområder. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner. 2017*
 Jordbruk, skogbruk og fiskeBergverksdrift og utvinningIndustriElektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyningVannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhetBygge- og anleggsvirksomhetVarehandel, reparasjon av motorvognerTransport og lagringOvernattings- og serveringsvirksomhetInformasjon og kommunikasjonOmsetning og drift av fast eiendomFaglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteytingForretningsmessig tjenesteytingOffentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltningUndervisningHelse- og sosialtjenesterKulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteterAndre næringerI alt
Resultatregnskapet                   
Driftsinntekter1 050778 08022 492113 0376 58912 96523 27261 04427958 1176 4786 8464 4208 6201637 20635 6882021 146 548
Salgsinntekter886736 00221 744108 6816 24210 99322 92946 92521553 7421 0554 3561 7018 0531093 86635 283721 062 854
Annen driftsrelatert inntekt12442 04474336 9163261 76234113 819633 9235 3352 4612 714567543 335403123115 053
                    
Driftskostnader994555 92719 15884 4006 08012 23422 89757 92625549 8494 1967 0063 5554 0011616 97430 504202866 319
Varekostnad571364 7215 39739 7841 6203 68219 4897 0773215 2271961 131334101239946422460 465
Lønnskostnader15723 9695 53211 5831 3673 5052 17921 6629911 3395573 13566546753 7296879090 376
Av- og nedskrivninger1069 0581 30712 6856644482214 90696 7711 3661801 0452 550724734623101 843
Øvrige driftskostnader25798 1226 92120 1262 4274 5921 00724 26111416 4512 0713 0371 5091 305572 00429 40868213 737
                    
Driftsresultat55222 1533 33428 6375097313753 118248 2682 283-1608654 61922325 1840280 229
                    
Resultat før skattekostnad119223 2714 63476 3503921 0551773 76323113 5865 0244591 1063 47112175 18310438 841
                    
Årsresultat126136 0154 23062 9953079451562 10315108 9444 5274331 0362 73112135 19310329 980
                    
                    
Balanseregnskapet                   
Eiendeler2 7551 681 03047 388844 72113 08739 09311 594123 799175418 41687 31333 10829 64055 7131296 5168 6102903 403 377
Anleggsmidler2 1811 371 39926 513710 02710 05127 5215 42591 37567344 36278 73423 97225 77850 510663 7642 492822 774 319
Omløpsmidler573309 63120 875134 6933 03611 5726 17032 42410874 0558 5789 1363 8625 203632 7526 118207629 056
                    
Egenkapital og gjeld2 7551 681 03047 373844 68913 09139 09311 594123 799175418 41587 30833 09129 63855 7131296 5168 6102903 403 309
Egenkapital2 357760 94821 153419 1263 26614 1043 13547 96072194 54543 44824 67810 897744613 8686961261 551 184
Langsiktig gjeld127588 20710 208280 5127 84116 6554 25553 6942094 66931 9853 69816 35849 629331 5661 658711 161 186
Kortsiktig gjeld271331 87616 012145 0521 9848 3344 20422 14583129 19911 8764 7152 3835 339351 0826 25793690 940

Tabell 3 
Offentlig eide ikke-finansielle foretak, unntatt statens forretningsdrift. Utvalgte nøkkeltall. 2012-2017

Offentlig eide ikke-finansielle foretak, unntatt statens forretningsdrift. Utvalgte nøkkeltall. 2012-2017
 2012201320142015*2016*2017*
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + finanskostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
7Anleggsmidler i forhold til langsiktig kapital.
8Gjeld i forhold til egenkapital per 31. desember.
Nøkkeltall      
Driftsmargin. Prosent124,8922,7429,249,909,011,55
Resultatgrad. Prosent236,0027,206,039,1916,4334,92
Totalrentabilitet. Prosent317,6914,4711,577,407,1714,74
Egenkapitalrentabilitet. Prosent418,1520,284,315,8210,0924,85
Egenkapitalandel. Prosent545,6251,2048,2544,7543,0543,83
Likviditetsgrad60,871,001,001,020,870,89
Finansieringsgrad71,021,001,001,081,041,03
Gjeldsgrad81,210,951,071,231,321,28

Tabell 4 
Statlig eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2012-2017

Statlig eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2012-2017
 2012201320142015*2016*2017*2012201320142015*2016*2017*
Resultatregnskapet            
Driftsinntekter1 063 194975 011910 742713 162627 620839 104100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Salgsinntekter977 470884 891812 512624 350564 255777 44791,990,889,287,589,992,7
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg-8 520-8 539-13-11-18-17-0,8-0,90,00,00,00,0
Offentlige tilskudd4 6264 9325 1414 6044 4964 5850,40,50,60,60,70,5
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt9 3909 3249 0129 4439 44710 8960,91,01,01,31,51,3
Gevinst ved avgang anleggsmidler10 117800  1,00,00,00,00,00,0
Annen driftsrelatert inntekt70 11069 70676 65661 99748 66345 1596,67,18,48,77,85,4
             
Driftskostnader791 023746 040736 376636 731584 323685 36174,476,580,989,393,181,7
Varekostnad533 356468 602469 901333 022293 753410 46950,248,151,646,746,848,9
Lønnskostnader69 96176 08173 49172 40770 37765 4956,67,88,110,211,27,8
Av- og nedskrivninger59 56067 56573 55082 04181 78765 5875,66,98,111,513,07,8
Øvrige driftskostnader128 145133 633145 771149 018137 940143 48412,113,716,020,922,017,1
             
Driftsresultat272 171229 012174 36676 43143 298153 74225,623,519,110,76,918,3
             
Finansinntekter189 632164 908136 069110 117122 207256 38617,816,914,915,419,530,6
Finanskostnader52 31297 702272 496130 47871 896110 6654,910,029,918,311,513,2
             
Resultat før skattekostnad409 220287 15037 93856 06993 607299 65438,529,54,27,914,935,7
             
Skattekostnad192 383-114171 25648 15097 58818,10,00,010,07,711,6
       0,00,00,00,00,00,0
Resultat216 836144 323-89 692-15 18945 531201 85820,414,8-9,8-2,17,324,1
             
Netto ekstraordinære poster0-72-130-124-1261650,00,00,00,00,00,0
             
Årsresultat216 964143 661-92 460-13 41344 864199 64220,414,7-10,2-1,97,123,8

Tabell 5 
Statlig eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2012-2017

Statlig eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2012-2017
 2012201320142015*2016*2017*2012201320142015*2016*2017*
Balanseregnskapet            
Anleggsmidler1 808 8281 963 6821 962 8621 937 6021 854 8442 000 66178,181,178,279,580,580,0
Immaterielle eiendeler36 12546 52953 67251 68943 02043 3961,61,92,12,11,91,7
Varige driftsmidler491 209512 514542 253518 335501 322530 15221,221,221,621,321,821,2
Bygg og anlegg152 299160 342175 183174 598171 934184 3426,66,67,07,27,57,4
Anlegg under utførelse80 65197 45233 61332 88025 86924 5933,54,01,31,31,11,0
Boliger, tomter og andre grunnareal5 7036 1936 6306 4576 4945 9070,20,30,30,30,30,2
Personbiler, maskiner og inventar mv.30 46233 80835 61634 98236 65937 9381,31,41,41,41,61,5
Andre driftsmidler222 093214 719291 211269 418260 365277 3719,68,911,611,111,311,1
Finansielle anleggsmidler1 278 3091 401 5121 364 2051 362 9691 308 2231 419 51455,257,954,456,056,856,7
Investering i datter- og konsernselskap985 1081 116 2071 166 1961 102 459969 1121 055 19542,581,178,279,580,580,0
Investering i tilknyttede selskaper75 695127 09152 67039 02548 18730 0503,35,22,11,62,11,2
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV185 397122 154109 361169 219241 053285 5008,05,04,46,910,511,4
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner18 83511 83910 48313 31510 28223 6740,80,50,40,50,40,9
Andre fordringer13 27424 22125 49538 95139 58825 0950,61,01,01,61,71,0
             
Omløpsmidler507 426457 938546 060498 436449 522501 09821,918,921,820,519,520,0
Varelager23 06326 70824 80622 89228 51929 5471,01,11,00,91,21,2
Fordringer374 522275 564326 922277 727261 664316 11316,211,413,011,411,412,6
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt66 63976 84276 90057 19361 76875 4182,93,23,12,32,73,0
Konsernfordringer276 717167 815179 479180 459160 037197 37711,96,97,27,46,97,9
Øvrige fordringer31 16730 90770 54340 07539 86043 3181,31,32,81,61,71,7
Investeringer21 58444 63381 05393 76974 68769 0440,91,83,23,83,22,8
Bankinnskudd og kontanter88 257111 026113 279102 60783 42583 6073,84,64,54,23,63,3
             
Eiendeler2 316 2542 421 6192 508 9222 436 0382 304 3662 501 760100,0100,0100,0100,0100,0100,0
             
Egenkapital1 090 4891 309 1411 262 3541 129 0181 015 1651 125 06847,154,150,346,344,145,0
Innskutt egenkapital558 333755 479731 330584 704516 403601 00324,131,229,124,022,424,0
Aksjekapital324 129383 937421 848225 298222 287208 37714,015,916,89,29,68,3
Overkursfond173 215318 145217 868259 626228 159232 1557,513,18,710,79,99,3
Innskutt annen egenkapital60 98853 39791 61399 78165 957160 4722,62,23,74,12,96,4
Opptjent egenkapital452 745449 437530 692505 720492 888482 30619,518,621,220,821,419,3
Fond for vurderingsforskjeller329-21108 717-3036 8536 1190,00,04,30,00,30,2
Annen egenkapital475 538475 215526 353537 721521 799514 42520,519,621,022,122,620,6
Udekket tap-23 122-25 757-104 379-31 697-35 765-38 238-1,0-1,1-4,2-1,3-1,6-1,5
             
Langsiktig gjeld635 463650 187695 205818 785760 060792 83127,426,827,733,633,031,7
Avsetninger for forpliktelser197 326193 703282 387192 531124 975133 0848,58,011,37,95,45,3
Obligasjonslån120 721202 891214 352242 015252 478232 2225,28,48,59,911,09,3
Kredittinstitusjoner45 87344 75241 49254 23643 08055 7722,01,81,72,21,92,2
Konserngjeld208 799144 50649 670177 932228 573285 1049,06,02,07,39,911,4
Ansvarlig lånekapital2 2401 8862 2642 050170270,10,10,10,10,00,0
Annen langsiktig gjeld60 50562 391102 478147 118108 52685 1892,62,64,16,04,73,4
             
Kortsiktig gjeld590 301462 291551 363488 230529 142583 82125,519,122,020,023,023,3
Kredittinstitusjoner24 61327 84050 85842 78164 67552 6021,11,12,01,82,82,1
Leverandørgjeld37 64742 45531 16726 14733 37837 8661,61,81,21,11,41,5
Offentlige avgifter og betalbar skatt73 86761 93248 39532 17429 33846 1383,22,61,91,31,31,8
Avsatt utbytte56 37328 16024 19524 40964 209122 2032,41,21,01,02,84,9
Konserngjeld316 988214 729285 518281 189218 109235 04013,78,911,411,59,59,4
Annen kortsiktig gjeld78 17783 64896 22672 919113 37184 3803,43,53,83,04,93,4
             
Egenkapital og gjeld2 316 2542 421 6192 508 9222 436 0332 304 3662 501 720100,0100,0100,0100,0100,0100,0

Tabell 6 
Statlig eide foretak. Utvalgte nøkkeltall. 2012-2017

Statlig eide foretak. Utvalgte nøkkeltall. 2012-2017
 20122013*2014*2015*2016*2017*
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + finanskostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
7Anleggsmidler i forhold til langsiktig kapital.
8Gjeld i forhold til egenkapital per 31. desember.
Nøkkeltall      
Driftsmargin. Prosent125,6023,4919,1510,726,9018,32
Resultatgrad. Prosent233,4929,454,177,8614,9135,71
Totalrentabilitet. Prosent319,9315,8912,377,667,1816,40
Egenkapitalrentabilitet. Prosent422,6211,02-7,11-1,354,4926,63
Egenkapitalandel. Prosent547,0854,0650,3146,3544,0544,97
Likviditetsgrad60,860,990,991,020,850,86
Finansieringsgrad71,051,001,000,991,041,04
Gjeldsgrad81,120,850,991,161,271,22

Tabell 7 
Statens forretningsdrift. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2012-2017

Statens forretningsdrift. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2012-2017
 2012201320142015*2017*2017*2012201320142015*2016*2017*
Resultatregnskapet            
Driftsinntekter222 726204 241186 397168 980133 120163 090100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Salgsinntekter217 271199 050185 081163 295127 218157 66197,697,599,396,695,696,7
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg0000000,00,30,40,50,70,2
Offentlige tilskudd47118018019073750,00,00,00,00,00,0
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt0000000,00,00,00,00,00,0
Gevinst ved avgang anleggsmidler0000000,00,00,00,00,00,0
Annen driftsrelatert inntekt5 4514 4805154 8844 9955 0542,42,20,32,93,83,1
             
Driftskostnader70 01171 84366 08778 91673 28263 19431,435,235,546,755,038,7
Varekostnad3 3403 5353 9904 3354 7005 4741,51,72,12,63,53,4
Lønnskostnader6651 2331 1711 3001 3991 4130,30,60,60,81,10,9
Av- og nedskrivninger25 46423 81524 31534 55130 70721 28711,411,713,020,423,113,1
Øvrige driftskostnader40 54243 26036 61238 73036 47635 02018,221,219,622,927,421,5
             
Driftsresultat152 715132 397120 31090 06459 83899 89668,664,864,553,345,061,3
             
Finansinntekter4 5665 5789 11211 8075 0701 9972,02,74,97,03,81,2
Finanskostnader13 84011 22114 50816 88011 2216 4866,25,57,810,08,44,0
             
Resultat før skattekostnad143 441126 754114 91484 99153 68795 40764,462,161,750,340,358,5
             
Skattekostnad0000650,00,00,00,00,00,0
             
Resultat143 441126 754114 91484 99153 68195 40264,462,161,750,340,358,5
             
Netto ekstraordinære poster000-3000,00,00,00,00,00,0
             
Årsresultat143 441126 754114 91484 98853 68195 40264,462,161,750,340,358,5

Tabell 8 
Statens forretningsdrift. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2012-2017

Statens forretningsdrift. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2012-2017
 2012201320142015*2016*2017*2012201320142015*2016*2017*
Balanseregnskapet            
Anleggsmidler198 273203 032239 057226 291221 925225 35886,485,989,490,591,290,1
Immaterielle eiendeler1 6679996053774554950,70,40,20,20,20,2
Varige driftsmidler196 476201 962238 273225 781221 322224 69285,685,589,290,390,989,8
Bygg og anlegg196 371201 794238 063225 526221 010224 20185,685,489,190,290,889,6
Anlegg under utførelse8395024391770,00,00,00,00,00,1
Boliger, tomter og andre grunnareal18000 00,00,00,00,00,00,0
Personbiler, maskiner og inventar mv.6756711731982420,00,00,00,10,10,1
Andre driftsmidler1273905776720,00,00,00,00,00,0
Finansielle anleggsmidler91889990,00,00,00,00,00,0
Investering i datter- og konsernselskap0000000,00,00,00,00,00,0
Investering i tilknyttede selskaper90777770,00,00,00,00,00,0
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV     20,00,00,00,00,00,0
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner1111200,00,00,00,00,00,0
Andre fordringer0000000,00,00,00,00,00,0
             
Omløpsmidler31 16733 22628 20523 63621 44424 80913,614,110,69,58,89,9
Varelager3 6864 6725 3044 5493 0152 8241,62,02,01,81,21,1
Fordringer27 22428 33922 54018 78718 09521 39611,912,08,47,57,48,6
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt27 03328 19722 43018 44617 63020 87211,811,98,47,47,28,3
Konsernfordringer18390342164534940,10,00,00,10,20,2
Øvrige fordringer7527612513300,00,00,00,10,00,0
Bankinnskudd og kontanter2572153611101802050,10,10,10,00,10,1
             
Eiendeler229 440236 257267 262249 927243 369250 167100,0100,0100,0100,0100,0100,0
             
Egenkapital155 502163 377172 201162 341153 945169 14167,869,264,465,063,367,6
Innskutt egenkapital155 360162 842171 423161 483153 075168 15467,768,964,164,662,967,2
Aksjekapital155 138162 910171 513161 577153 106168 11667,669,064,264,662,967,2
Innskutt annen egenkapital11-68-91-94-31380,00,00,00,00,00,0
Opptjent egenkapital2123425205746429870,10,10,20,20,30,4
Fond for vurderingsforskjeller     00,00,00,00,00,00,0
Annen egenkapital1423425205746429870,10,10,20,20,30,4
Udekket tap0000000,00,00,00,00,00,0
             
Langsiktig gjeld60 48254 92880 14977 68474 98371 31726,423,230,031,130,828,5
Avsetninger for forpliktelser58 37352 75077 69674 97967 56667 67325,422,329,130,027,827,1
Konserngjeld2723363324150,00,00,00,00,00,0
Ansvarlig lånekapital     00,00,00,00,00,00,0
Annen langsiktig gjeld2 0812 1562 4172 6717 3923 6290,90,90,91,13,01,5
             
Kortsiktig gjeld13 45617 95314 9129 90214 4429 7105,97,65,64,05,93,9
Kredittinstitusjoner     0     0,0
Leverandørgjeld3 5153 6644 3562 3452 8373 0511,51,61,60,91,21,2
Offentlige avgifter og betalbar skatt57515882122951,50,00,00,00,10,0
Avsatt utbytte0000000,00,00,00,00,00,0
Konserngjeld202389210,00,00,00,20,00,0
Annen kortsiktig gjeld9 88214 23710 4967 47411 4816 5634,36,03,93,04,72,6
             
Egenkapital og gjeld229 440236 257267 262249 927243 369250 167100,0100,0100,0100,0100,0100,0

Tabell 9 
Kommunalt eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2012-2017

Kommunalt eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2012-2017
 2012201320142015*2016*2017*2012201320142015*2016*2017*
Balanseregnskapet            
Anleggsmidler403 572428 285448 075465 367506 521548 31784,183,183,884,684,584,2
Immaterielle eiendeler41 69952 83258 88358 60364 91269 2698,710,311,010,710,810,6
Varige driftsmidler191 995202 295205 184212 260239 249253 65040,039,338,438,639,938,9
Bygg og anlegg128 688133 570133 335141 878161 249156 99526,825,924,925,826,924,1
Anlegg under utførelse12 15012 50012 49113 09015 63817 2372,52,42,32,42,62,6
Boliger, tomter og andre grunnareal9 51410 94811 67211 14613 11425 0482,02,12,22,02,23,8
Personbiler, maskiner og inventar mv.19 58923 88524 31720 18225 96028 7224,14,64,53,74,34,4
Andre driftsmidler22 05321 39223 36825 96423 28825 6484,64,24,44,73,93,9
Finansielle anleggsmidler171 111172 391179 973190 218197 645220 03735,633,533,734,633,033,8
Investering i datter- og konsernselskap89 19091 33194 34396 978103 997118 00818,617,717,617,617,418,1
Investering i tilknyttede selskaper14 15915 66420 57019 75221 81522 8502,93,03,83,63,63,5
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV53 10149 01449 21456 55255 19152 62111,19,59,210,39,28,1
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner8 0268 7548 4478 6507 9268 4781,71,71,61,61,31,3
Andre fordringer6 6357 6287 3988 2868 71618 0801,41,51,41,51,52,8
             
Omløpsmidler76 48286 90886 48484 60392 758103 15815,916,916,215,415,515,8
Varelager3 7343 1003 2463 2203 4972 7240,80,60,60,60,60,4
Fordringer45 80548 06049 82345 99152 18058 7619,59,39,38,48,79,0
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt17 46918 70517 87816 03318 98619 9143,63,63,32,93,23,1
Konsernfordringer19 96821 04324 27722 68924 91030 0074,24,14,54,14,24,6
Øvrige fordringer8 3698 3127 6687 2718 2848 8401,71,61,41,31,41,4
Investeringer1 8542 4902 6783 8313 5864 3870,40,50,50,70,60,7
Bankinnskudd og kontanter25 08833 20830 68629 88931 11335 7195,26,45,75,45,25,5
             
Eiendeler480 054515 193534 558549 971599 279651 475100,0100,0100,0100,0100,0100,0
             
Egenkapital186 514194 572206 187207 114234 726257 00238,837,838,637,739,239,5
Innskutt egenkapital108 663114 897124 794124 987136 011151 47222,622,323,322,722,723,3
Aksjekapital49 07750 59150 96447 08249 11350 53810,29,89,58,68,27,8
Overkursfond48 81750 30360 56965 16274 27387 62610,19,811,311,812,413,5
Innskutt annen egenkapital10 76914 00213 26212 74212 62513 3092,22,72,52,32,12,0
Opptjent egenkapital73 44974 63276 36076 72692 806100 74715,314,514,314,015,515,5
Fond for vurderingsforskjeller7877962 1231 7151 3381 2560,20,20,40,30,20,2
Annen egenkapital75 49877 24777 92678 25794 620103 34015,715,014,614,215,815,9
Udekket tap-2 837-3 412-3 689-3 246-3 151-3 849-0,6-0,7-0,7-0,6-0,5-0,6
             
Langsiktig gjeld215 117239 318244 500258 710269 200297 03744,746,545,747,044,945,6
Avsetninger for forpliktelser14 70815 45616 33418 99019 56421 3653,13,03,13,53,33,3
Obligasjonslån41 55950 21761 07159 26459 91570 9738,69,711,410,810,010,9
Kredittinstitusjoner67 03481 55080 80789 97796 10297 89513,915,815,116,416,015,0
Konserngjeld45 39546 49943 05953 95255 53666 5719,49,08,19,89,310,2
Ansvarlig lånekapital10 2049 7119 7758 8427 2477 1542,11,91,81,61,21,1
Annen langsiktig gjeld37 18635 88633 40127 40330 30332 8237,77,06,25,05,15,0
             
Kortsiktig gjeld78 42181 28383 87284 09195 35397 40916,315,815,715,315,915,0
Kredittinstitusjoner8 9557 9298 01610 31612 09211 8841,91,51,51,92,01,8
Leverandørgjeld9 60110 3329 90310 86817 25211 9152,02,01,92,02,91,8
Offentlige avgifter og betalbar skatt10 34410 6959 7139 04611 30312 4532,22,11,81,61,91,9
Avsatt utbytte6 4266 41810 1598 3338 71610 4441,31,21,91,51,51,6
Konserngjeld21 18023 49422 40322 49023 73728 3344,44,64,24,14,04,3
Annen kortsiktig gjeld21 89022 39123 66122 91121 96521 9694,64,34,44,23,73,4
             
Egenkapital og gjeld481 025515 180534 559549 915599 279651 448100,0100,0100,0100,0100,0100,0

Tabell 10 
Kommunalt eide foretak. Utvalgte nøkkeltall. 2012-2017

Kommunalt eide foretak. Utvalgte nøkkeltall. 2012-2017
 2012201320142015*2016*2017*
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + Finanskostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
7Anleggsmidler i forhold til langsiktig kapital.
8Gjeld i forhold til egenkapital per 31. desember.
Nøkkeltall      
Driftsmargin. Prosent119,4917,7617,5515,3818,4918,42
Resultatgrad. Prosent216,5012,1618,1716,2823,1930,33
Totalrentabilitet. Prosent37,067,777,816,257,118,35
Egenkapitalrentabilitet. Prosent48,144,659,087,7010,5017,03
Egenkapitalandel. Prosent538,7737,7738,5737,6639,1739,45
Likviditetsgrad.60,981,071,031,010,971,06
Finansieringsgrad.71,000,990,991,001,010,99
Gjeldsgrad.81,571,651,591,661,551,53

Om statistikken

Statistikken omfatter alle markedsrettede, ikke-finansielle selskaper der staten eller kommunene/fylkeskommunene direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av aksjekapitalen, inkludert alle særlovsselskaper og forvaltningsbedrifter. Statistikken viser resultat- og balanseregnskap for disse selskapene.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Resultat- og balanseregnskapet bygger i det vesentligste på regnskapsloven av 17. juni 1998 (se denne for definisjoner). Nummereringen har tatt utgangspunkt i Norsk Standard, NS 4102.

Driftsinntekter og driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader mv. er definert i henhold til regnskapsloven. Balansen er delt i eiendeler (anleggsmidler og omløpsmidler), egenkapital og gjeld. Denne er også definert i regnskapsloven.

Det er ikke benyttet konsernregnskaper i datamaterialet.

Standard klassifikasjoner

Foretakene blir klassifisert etter institusjonell sektor og næring (NACE). Balanseregnskapet blir klassifisert etter nasjonalregnskapets finansobjektgruppering og debitor-/ kreditorsektor.

Følgende sektorer inngår i publiseringen:
1110 Statens forretningsdrift
1120 Statlig eide foretak mv.
1510 Kommunale foretak med ubegrenset ansvar                                                                                                       1520 Kommunalt eide akjeselskaper mv.

Enheter /foretak som driver forvaltningsvirksomhet omfattes ikke av denne statistikken.

Næringsgrupperingen er fra 2007 i samsvar med revidert norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2. For årgangene før 2007 er tidligere versjoner av Standard for næringsgruppering benyttet.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kommune

Hyppighet og aktualitet

Årlige undersøkelser.
Regnskapsstatistikk for offentlige foretak 12 mnd.
Regnskapsstatistikk for ASVO- foretak 12 mnd. (Utgått fra og med regnskapsåret 2012)
Strukturstatistikk for offentlige foretak 3 mnd. (Utgått fra og med regnskapsåret 2012)

Internasjonal rapportering

Inngår som en del av nasjonalregnskapet.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i en Oracle- database sammen med regnskapene til de private ikke - finansielle foretakene. Publiseringsklare tabeller lagres som flate filer.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med struktur- og regnskapsstatistikken er å framskaffe tallmateriale til makroøkonomisk statistikk og til statistikk om offentlige foretak. Innsamlingen startet i 1961 (NOS XII 185).

Brukere og bruksområder

De viktigste brukerne er nasjonalregnskapet, offentlige myndigheter og allmennhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Offentlige foretak er en årlig statistikk, og vil først og fremst publiseres med foreløpige tall. Tallene for offentlige foretak inkluderes i nasjonalregnskapet og i finansielle sektorbalanser.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2 og §3-2.

EØS-referanse

Rådsforordning nr.2223/96 - om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet endret ved forordning nr. 448/98, 1500/2000, 2516/2000, 995/2001, 113/2002, 1267/2003, 1392/2007 og 715/2010.

Rådforordning nr.3037/90 - om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen Det europeiske fellesskap endret ved forordning nr. 761/93, 29/2002 og 1893/2006

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 177/2008 - om fastsettelse av en felles ramme for foretaksregistre for statistisk bruk og om oppheving av rådsforordning nr. 2186/93

Rådsforordning nr.2223/96 - om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet endret ved forordning nr. 448/98, 1500/2000, 2516/2000, 995/2001, 113/2002, 1267/2003, 1392/2007 og 715/2010

Kommisjonsforordning nr.264/2000 - om gjennomføring av rådsforordning nr. 2223/96 med hensyn til kortsiktige statistikker over offentlige finanser.

Produksjon

Omfang

Statistikkene omhandler foretak som er definert som norske offentlig eide ikke-finansielle foretak. Offentlige foretak som er definert som forvaltningsenheter holdes utenfor. Disse inngår som en del av stats- og/eller kommuneforvaltningen.

Populasjonen blir dermed alle selskaper hvor stat, kommune og fylkeskommune direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av innbetalt andels- og aksjekapital, kapitalinnskudd eller kommandittinnskudd. Inkludert i statistikken er også statlig og kommunal forretningsdrift.

Det er ikke benyttet konsernregnskaper i publiseringene.

Regnskapsstatistikkene viser hovedsakeligstørrelser fra resultat- og balanseregnskapet samt avledede nøkkeltall.

Regnskapsinformasjonen om Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE) er hentet fra Petoro AS sin årsberetning over SDØE´s virksomhet for  20XX.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på Næringsoppgave 2 og skjema for avstemming av egenkapital m.v. Næringsoppgaven dokumenterer inntekter og kostnader overfor skattemyndighetene, og er et vedlegg til selvangivelsen i forbindelse med ligning av aksjeselskapene. Aksjeselskaper og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven (regnskapspliktige) skal benytte Næringsoppgave 2. Næringsoppgaven inneholder selskapsregnskapet og ikke konsernregnskapet. Skjema for avstemming av egenkapital mv. er et pliktig vedlegg til næringsoppgave 2.

Fra og med regnskapsåret 2005 er statistikken supplert med data fra foretakenes offisielle årsoppgjør innsendt til regnskapsregisteret i Brønnøysund for foretak hvor næringsoppgaven ikke var tilgjengelig.

Dataene om hvert enkelt aksjeselskap tilføres opplysninger om næring og institusjonell sektor fra Det Sentrale Virksomhets- og Foretaksregisteret.

SSB innhenter også opplysninger fra foretak hvor regnskapsopplysninger gjennom registre som nevnt over ikke er tilgjengelig. Dette gjøres elektronisk via et skjema i Altinn.

Fulltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistisk sentralbyrå innhenter næringsoppgave elektronisk for foretak man ikke får tak i informasjon via registre. SSB sender ut næringsoppgave som må fylles ut og returneres til SSB. Oppgavene sendes ut i forbindelse med fristen for innlevering av næringsoppgave til likningsmyndighetene. Utsending finner sted i slutten av mai, mens innsendingsfrist er satt til i månedsskiftet juni/juli.

Alle oppgavene tilrettelegges i en felles database for næringsoppgaven i SSB. Denne omfatter både offentlige og private ikke-finansielle foretak.

Kontroll- og revisjonsrutiner er innebygd i det databaseprogrammet som benyttes i saksbehandlingen av disse foretakene. Kontrollene består i hovedsak av å kontrollere at regnskapene balanserer, og er internt avstemt. Man kontrollerer mot selskapenes årsberetninger. Det foretas også kontroller av materialet i makro.

Ikke relevant da det er fulltelling.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Etter Statistikklovens § 2-6 skal ikke tall offentliggjøres på en slik måte at de kan føres tilbake til den enkelte oppgavegiver. Etter Statistisk sentralbyrås regler for konfidensialitet, må det være minst 3 enheter innen det området det leveres statistikk for. Det samme gjelder hvis en bedrift alene står for over 90 prosent av summen, eller to bedrifter til sammen står for over 95 prosent.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Endringer i regnskapsloven og aksjeloven, endringer i postgrupperingen i næringsoppgaven og oppryddinger samt flytting av foretak i populasjonen kan føre til brudd i tidsserier.

Fra og med regnskapsåret 2005 kunne norske selskaper velge å benytte internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) i sine regnskaper. Overgangen til internasjonale regnskapsstandarder påvirker sammenlignbarheten i regnskapstallene, blant annet gjennom ulike prinsipper for verdsetting av eiendeler.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

En feilkilde er at det kan være vanskelig å ha løpende oversikt over populasjonen. Populasjonen er avgrenset ved gjennomgang av statlige og kommunale eierandeler hos foretakene i Bedrifts- og foretaksregisteret, og oppdateres løpende ved sjekk av nyetableringer og årsmeldinger.

Under inntasting og bearbeiding av materialet kan det oppstå feil både hos ligningsmyndighetene, Statistisk sentralbyrå og de enkelte foretakene.

I de tilfellene det benyttes næringsoppgaver som innhentes fra ligningsmyndighetene er en del av feilene fra foretakene oppdaget og rettet av ligningskontorene. Ligningsbehandlingen kan medføre endringer i næringsoppgaven som ikke lar seg spore tilbake til postene hvor endringen reelt sett finner sted, og dermed forårsake inkonsistens.

Våre rutiner for kontroll av næringsoppgaver avslører feil når det er logisk brist i skjemaene, og avvik mot informasjon i Regnskapsregisteret i Brønnøysund. På noen områder er det imidlertid forskjeller mellom regnskapsloven og skatteloven, samt mellom regnskapspraksis og ligningspraksis. Dette kan medføre at opplysninger i regnskapet avlagt etter Regnskapslovens spesifikasjonskrav og næringsoppgaven kan være forskjellige. Kontrollene er derfor i første rekke benyttet som et hjelpemiddel for å avdekke enheter i statistikken som inneholder feil og innkonsistenser.

For foretak hvor næringsoppgaven ikke er tilgjengelig er det brukt data fra årsregnskapet. Dette er i seg selv en feilkilde da årsregnskapet som oftest er mindre spesifisert enn næringsoppgaven. For eksempel vil samlede lønnskostnader bli lagt under posten ´´lønn, feriepenger m.v.´´ og ikke fordelt på mer detaljerte lønns og personalkostnader.

Det er gjennomført oppryddinger i registrene vedrørende eierforhold for de kommunalt eide foretakene generelt (2004), og attføringsforetakene spesielt (2001).

For de tilfeller hvor dette skulle være aktuelt fremskrives tall på bakgrunn av tidligere år der hvor annet tallmateriale ikke eksisterer.

Varians: Ikke relevant.
Skjevhet: Ikke relevant.
Frafall: Regnskapsstatistikken viser kun tall for de enhetene vi har data for. Det er beskjedent frafall.

Registerfeil. Utvalget trekkes fra Bedrifts- og foretaksregisteret. Forsinket oppdatering av populasjon (kontinuerlig i endring) og feilklassifisering, er eksempler som kan føre til feil i undersøkelsen.

Revisjon

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert (for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall). Se også SSBs prinsipper for revisjon

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB