Offentlige foretak, regnskap

07864: Regnskapsstatistikk. Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultatregnskapet (mill. kr) 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 23 Valgte

Søk

sektor

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.12.2019
Kontakt
Francis Kwamena Acquah, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 662
fka@ssb.no

Måleenhet
Driftsinntekter:
mill. kr
Salgsinntekter:
mill. kr
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg:
mill. kr
Offentlige tilskudd:
mill. kr
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt:
mill. kr
Gevinst ved avgang anleggsmidler:
mill. kr
Annen driftsrelatert inntekt:
mill. kr
Driftskostnader:
mill. kr
Varekostnader:
mill. kr
Lønnskostnader:
mill. kr
Av- og nedskrivninger:
mill. kr
Øvrige driftskostnader:
mill. kr
Driftsresultat:
mill. kr
Finansinntekter:
mill. kr
Finanskostnader:
mill. kr
Resultat før skattekostnad:
mill. kr
Skattekostnad:
mill. kr
Resultat:
mill. kr
Ekstraordinær inntekt:
mill. kr
Ekstraordinær kostnad:
mill. kr
Årsresultat:
mill. kr
Referansetid
Driftsinntekter:
31.12.
Salgsinntekter:
31.12.
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg:
31.12.
Offentlige tilskudd:
31.12.
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt:
31.12.
Gevinst ved avgang anleggsmidler:
31.12.
Annen driftsrelatert inntekt:
31.12.
Driftskostnader:
31.12.
Varekostnader:
31.12.
Lønnskostnader:
31.12.
Av- og nedskrivninger:
31.12.
Øvrige driftskostnader:
31.12.
Driftsresultat:
31.12.
Finansinntekter:
31.12.
Finanskostnader:
31.12.
Resultat før skattekostnad:
31.12.
Skattekostnad:
31.12.
Resultat:
31.12.
Ekstraordinær inntekt:
31.12.
Ekstraordinær kostnad:
31.12.
Årsresultat:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Resultat- og balanseregnskapet for kommunalt eide foretak inkl. ikke kommunale særbedrifter.

Brukerveiledning for statistikkbanken