320901
/offentlig-sektor/statistikker/offregn/aar
320901
statistikk
2017-12-22T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offregn, Offentlige foretak, regnskap, statlige foretak, kommunale foretak, statens forretningsdrift, resultatregnskap, balanseregnskap, næringsfordelt regnskapKommunale finanser, Statlige finanser, Offentlig sektor
true

Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Offentlige foretak, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

9,01 %

driftsresultat i prosent av driftsinntektene

Offentlig eide ikke-finansielle foretak, unntatt statens forretningsdrift. Utvalgte nøkkeltall. 2011-2016
 2014*2015*2016*
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + finanskostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
7Anleggsmidler i forhold til langsiktig kapital.
8Gjeld i forhold til egenkapital per 31. desember.
Nøkkeltall   
Driftsmargin. Prosent129,249,909,01
Resultatgrad. Prosent26,039,1916,43
Totalrentabilitet. Prosent311,577,407,17
Egenkapitalrentabilitet. Prosent44,315,8210,09
Egenkapitalandel. Prosent548,2544,7543,05
Likviditetsgrad61,001,020,87
Finansieringsgrad71,001,081,04
Gjeldsgrad81,071,231,32

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2011-2016

Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2011-2016
 2011201220132014*2015*2016*2011201220132014*2015*2016*
Resultatregnskapet            
Driftsinntekter1 384 8121 420 0751 325 0791 236 5891 015 615900 808100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Salgsinntekter1 274 6081 309 5111 208 0191 114 858906 430813 15792,092,291,290,289,290,3
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg-8 515-8 3868 388-155-104-58-0,6-0,60,60,00,00,0
Offentlige tilskudd15 95310 97717 25115 5597 7578 3361,20,81,31,30,80,9
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt12 23412 45912 45812 61812 84414 0040,90,90,91,01,31,6
Gevinst ved avgang anleggsmidler2 28711 311143000,20,80,00,00,00,0
Annen driftsrelatert inntekt88 24284 20380 52185 10975 30063 3616,45,96,16,97,47,0
             
Driftskostnader965 325975 654937 805917 433828 597771 78269,768,770,874,281,685,7
Varekostnad580 791580 292524 398491 059384 054342 55341,940,939,639,737,838,0
Lønnskostnader92 29494 683100 39995 59996 11994 4696,76,77,67,79,510,5
Av- og nedskrivninger90 10497 602102 350108 972128 421126 5456,56,97,78,812,614,0
Øvrige driftskostnader202 151203 960210 389221 395219 728207 67514,614,415,917,921,623,1
             
Driftsresultat419 466450 737387 315319 156173 905129 02730,331,729,225,817,114,3
             
Finansinntekter157 062208 188184 613162 444135 763143 97311,314,713,913,113,416,0
Finanskostnader81 24478 098131 225303 410159 99193 2205,95,59,924,515,810,3
             
Resultat før skattekostnad495 284574 510431 635178 190162 790179 78035,840,532,614,416,020,0
             
Skattekostnad187 129199 304151 518134 23777 04555 89713,514,011,410,97,66,2
             
Resultat308 158375 205280 11743 95385 745123 85722,326,421,13,68,413,7
             
Netto ekstraordinære poster-1 877-2 272-2 884-797-3 126-3 093-0,1-0,2-0,2-0,1-0,3-0,3
             
Årsresultat305 047372 819276 54040 40084 830119 99322,026,320,93,38,413,3

Tabell 2 
Statlig eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2011-2016

Statlig eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2011-2016
 2011201220132014*2015*2016*2011201220132014*2015*2016*
Balanseregnskapet            
Anleggsmidler1 672 9201 808 8281 963 6821 962 8621 937 6021 854 84475,878,181,178,279,580,5
Immaterielle eiendeler48 16136 12546 52953 67251 68943 0202,21,61,92,12,11,9
Varige driftsmidler450 771491 209512 514542 253518 335501 32220,421,221,221,621,321,8
Bygg og anlegg323 276152 299160 342175 183174 598171 93414,66,66,67,07,27,5
Anlegg under utførelse73 75080 65197 45233 61332 88025 8693,33,54,01,31,31,1
Boliger, tomter og andre grunnareal7 2415 7036 1936 6306 4576 4940,30,20,30,30,30,3
Personbiler, maskiner og inventar mv.25 89930 46233 80835 61634 98236 6591,21,31,41,41,41,6
Andre driftsmidler20 605222 093214 719291 211269 418260 3650,99,68,911,611,111,3
Finansielle anleggsmidler1 170 2231 278 3091 401 5121 364 2051 362 9691 308 22353,055,257,954,456,056,8
Investering i datter- og konsernselskap880 801985 1081 116 2071 166 1961 102 459969 11239,942,581,178,279,580,5
Investering i tilknyttede selskaper73 85175 695127 09152 67039 02548 1873,33,35,22,11,62,1
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV191 575185 397122 154109 361169 219241 0538,78,05,04,46,910,5
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner12 48518 83511 83910 48313 31510 2820,60,80,50,40,50,4
Andre fordringer11 51113 27424 22125 49538 95139 5880,50,61,01,01,61,7
             
Omløpsmidler534 103507 426457 938546 060498 436449 52224,221,918,921,820,519,5
Varelager20 93123 06326 70824 80622 89228 5190,91,01,11,00,91,2
Fordringer409 842374 522275 564326 922277 727261 66418,616,211,413,011,411,4
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt77 62366 63976 84276 90057 19361 7683,52,93,23,12,32,7
Konsernfordringer286 831276 717167 815179 479180 459160 03713,011,96,97,27,46,9
Øvrige fordringer45 38831 16730 90770 54340 07539 8602,11,31,32,81,61,7
Investeringer30 38621 58444 63381 05393 76974 6871,40,91,83,23,83,2
Bankinnskudd og kontanter72 94488 257111 026113 279102 60783 4253,33,84,64,54,23,6
             
Eiendeler2 207 0232 316 2542 421 6192 508 9222 436 0382 304 366100,0100,0100,0100,0100,0100,0
             
Egenkapital958 5731 090 4891 309 1411 262 3541 129 0181 015 16543,447,154,150,346,344,1
Innskutt egenkapital536 746558 333755 479731 330584 704516 40324,324,131,229,124,022,4
Aksjekapital267 102324 129383 937421 848225 298222 28712,114,015,916,89,29,6
Overkursfond206 744173 215318 145217 868259 626228 1599,47,513,18,710,79,9
Innskutt annen egenkapital62 90160 98853 39791 61399 78165 9572,92,62,23,74,12,9
Opptjent egenkapital421 505452 745449 437530 692505 720492 88819,119,518,621,220,821,4
Fond for vurderingsforskjeller80 054329-21108 717-3036 8533,60,00,04,30,00,3
Annen egenkapital356 242475 538475 215526 353537 721521 79916,120,519,621,022,122,6
Udekket tap-14 791-23 122-25 757-104 379-31 697-35 765-0,7-1,0-1,1-4,2-1,3-1,6
             
Langsiktig gjeld627 227635 463650 187695 205818 785760 06028,427,426,827,733,633,0
Avsetninger for forpliktelser187 904197 326193 703282 387192 531124 9758,58,58,011,37,95,4
Obligasjonslån114 631120 721202 891214 352242 015252 4785,25,28,48,59,911,0
Kredittinstitusjoner57 27945 87344 75241 49254 23643 0802,62,01,81,72,21,9
Konserngjeld219 787208 799144 50649 670177 932228 57310,09,06,02,07,39,9
Ansvarlig lånekapital2 3262 2401 8862 2642 0501700,10,10,10,10,10,0
Annen langsiktig gjeld45 21660 50562 391102 478147 118108 5262,02,62,64,16,04,7
             
Kortsiktig gjeld621 222590 301462 291551 363488 230529 14228,125,519,122,020,023,0
Kredittinstitusjoner16 89024 61327 84050 85842 78164 6750,81,11,12,01,82,8
Leverandørgjeld50 47637 64742 45531 16726 14733 3782,31,61,81,21,11,4
Offentlige avgifter og betalbar skatt66 59173 86761 93248 39532 17429 3383,03,22,61,91,31,3
Avsatt utbytte45 73756 37328 16024 19524 40964 2092,12,41,21,01,02,8
Konserngjeld339 782316 988214 729285 518281 189218 10915,413,78,911,411,59,5
Annen kortsiktig gjeld94 98378 17783 64896 22672 919113 3714,33,43,53,83,04,9
             
Egenkapital og gjeld2 207 0222 316 2542 421 6192 508 9222 436 0332 304 366100,0100,0100,0100,0100,0100,0

Tabell 3 
Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultat- og balanseregnskap etter hovednæringsområder. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner. 2015*

Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultat- og balanseregnskap etter hovednæringsområder. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner. 2015*
 Jordbruk, skogbruk og fiskeBergverksdrift og utvinningIndustriElektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyningVannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhetBygge- og anleggsvirksomhetVarehandel, reparasjon av motorvognerTransport og lagringOvernattings- og serveringsvirksomhetInformasjon og kommunikasjonOmsetning og drift av fast eiendomFaglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteytingForretningsmessig tjenesteytingOffentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltningUndervisningHelse- og sosialtjenesterKulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteterAndre næringerI alt
Resultatregnskapet                   
Driftsinntekter1 058551 76418 200109 8316 32111 12422 86666 22525755 2225 7667 1533 933371937 81032 826225900 811
Salgsinntekter859506 29017 351102 7765 9379 06022 50253 23220051 6429923 9081 587371344 14932 40698813 160
Annen driftsrelatert inntekt19645 4597956 1153671 76036212 708573 5514 5113 1582 3450593 66141312785 644
                    
Driftskostnader899477 67616 84081 3335 86610 34122 49758 08923947 9443 5287 0573 516391877 66027 815221771 747
Varekostnad364250 6385 47239 1921 5972 77019 0755 9853614 72819377234228331 2486416342 553
Lønnskostnader16329 1965 77511 4001 3012 9052 09621 5848810 7955083 1035920844 08868510594 468
Av- og nedskrivninger1397 25071411 1646345482357 24886 2971 2131444741062663118126 543
Øvrige driftskostnader395100 5714 86919 4342 3334 1141 09123 26310515 7811 6073 0372 1071632 05926 75393207 676
                    
Driftsresultat12374 0871 39528 4984567833698 135187 2782 23996417-261505 0113129 062
                    
Resultat før skattekostnad15898 0632 38741 2933241 1374746 8071822 0882 599-1 060379261144 9920179 781
                    
Årsresultat14760 4102 87127 9932681 0163612 1071318 0512 182-866334251134 9880119 995
                    
                    
Balanseregnskapet                   
Eiendeler2 6841 602 42432 960982 25412 89638 20010 901177 925142336 97277 73229 07526 7308881286 6088 1643323 347 015
Anleggsmidler2 1811 319 22717 824679 28910 11327 3714 683145 51760256 50970 62218 03821 755784673 6442 527792 580 290
Omløpsmidler503283 19615 136102 9652 78410 8296 21732 4088177 4637 11011 0374 975103612 9655 638253563 724
                    
Egenkapital og gjeld2 6841 602 42432 960782 25412 89638 20010 901177 925142336 97277 73229 07526 7308881286 6088 1643323 147 015
Egenkapital2 228704 09010 377390 1893 01215 7823 17748 59064156 13237 02220 4457 512567563 7157421361 403 836
Langsiktig gjeld203603 8549 185264 3568 21515 0603 59393 9321759 27331 1642 1599 604315391 6411 552781 104 240
Kortsiktig gjeld253294 48013 399127 7091 6697 3584 13135 40361121 5679 5466 4719 6145321 2525 870118638 938

Tabell 4 
Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2011-2016

Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2011-2016
 2011201220132014*2015*2016*2011201220132014*2015*2016*
Balanseregnskapet            
Anleggsmidler2 269 3632 412 1552 594 9992 649 9942 629 2602 583 29077,879,781,880,081,382,1
Immaterielle eiendeler84 44880 521100 360113 160110 670108 3872,92,73,23,43,43,4
Varige driftsmidler837 379879 749916 771985 710956 375961 89228,729,128,929,829,630,6
Bygg og anlegg651 593477 399495 706546 581542 002554 19322,315,815,616,516,717,6
Anlegg under utførelse85 29092 810109 99146 15445 99441 5452,93,13,51,41,41,3
Boliger, tomter og andre grunnareal17 16415 26217 14118 30217 60419 6080,60,50,50,60,50,6
Personbiler, maskiner og inventar mv.41 77650 11857 74960 00455 33762 8171,41,71,81,81,72,0
Andre driftsmidler41 556244 161236 185314 669295 439283 7291,48,17,49,59,19,0
Finansielle anleggsmidler1 342 5081 449 7241 573 9111 544 1861 553 1961 505 87646,047,949,646,648,047,9
Investering i datter- og konsernselskap969 0421 074 3921 207 5381 260 5391 199 4371 073 10933,235,538,138,137,134,1
Investering i tilknyttede selskaper87 89289 970142 76373 24758 78470 0093,03,04,52,21,82,2
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV244 482238 509171 167158 575225 771296 2448,47,95,44,87,09,4
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner21 70426 86320 59418 93121 96618 2100,70,90,60,60,70,6
Andre fordringer19 38819 99131 84932 89447 23848 3050,70,71,01,01,51,5
             
Omløpsmidler647 652615 782578 071660 748606 675563 72422,220,318,220,018,717,9
Varelager28 11930 48434 48033 35630 66135 0311,01,01,11,00,91,1
Fordringer485 534447 713351 962399 285342 505331 93916,614,811,112,110,610,5
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt122 165111 171123 743117 20791 67198 3844,23,73,93,52,83,1
Konsernfordringer309 183296 974188 949203 790203 362185 39910,69,86,06,26,35,9
Øvrige fordringer54 18539 56739 27078 28847 47248 1561,91,31,22,41,51,5
Investeringer32 34723 43747 12383 73197 60078 2731,10,81,52,53,02,5
Bankinnskudd og kontanter101 655114 146144 448144 326132 606114 7193,53,84,64,44,13,6
             
Eiendeler2 917 0143 027 9373 173 0703 310 7423 235 9353 147 014100,0100,0100,0100,0100,0100,0
             
Egenkapital1 293 9921 432 6501 667 0901 640 7411 498 4741 403 83644,447,352,549,646,344,6
Innskutt egenkapital794 123822 6371 033 2191 027 548871 174805 48927,227,232,631,026,925,6
Aksjekapital465 964528 477597 439644 325433 957424 50516,017,518,819,513,413,5
Overkursfond254 302222 187368 449278 437324 788302 4328,77,311,68,410,09,6
Innskutt annen egenkapital73 85671 97367 331104 784112 42978 5522,52,42,13,23,52,5
Opptjent egenkapital495 420526 198524 411607 571583 020586 33617,017,416,518,418,018,6
Fond for vurderingsforskjeller80 8891 116775110 8411 4128 1912,80,00,03,30,00,3
Annen egenkapital431 245551 403552 805604 799616 551617 06014,818,217,418,319,119,6
Udekket tap-16 714-26 322-29 168-108 068-34 943-38 916-0,6-0,9-0,9-3,3-1,1-1,2
             
Langsiktig gjeld904 987912 500944 4331 019 8541 155 1791 104 24231,030,129,830,835,735,1
Avsetninger for forpliktelser261 241270 416261 908376 417286 501212 1059,08,98,311,48,96,7
Obligasjonslån154 629162 280253 108275 423301 279312 3945,35,48,08,39,39,9
Kredittinstitusjoner124 370114 198126 302122 298144 213139 1824,33,84,03,74,54,4
Konserngjeld264 934254 257191 02892 765231 917284 1329,18,46,02,87,29,0
Ansvarlig lånekapital12 99912 44411 59712 03910 8917 4170,40,40,40,40,30,2
Annen langsiktig gjeld86 73199 874100 433138 297177 192146 2213,03,33,24,25,54,6
             
Kortsiktig gjeld717 864682 787561 526650 148582 222638 93724,622,517,719,618,020,3
Kredittinstitusjoner25 38233 76235 76958 87553 09676 7670,91,11,11,81,62,4
Leverandørgjeld63 64050 78256 45145 42639 36153 4672,21,71,81,41,21,7
Offentlige avgifter og betalbar skatt78 06784 27172 67858 16641 30140 7632,72,82,31,81,31,3
Avsatt utbytte52 86962 79834 57934 35332 74272 9251,82,11,11,01,02,3
Konserngjeld364 758338 522238 223307 924303 679241 84812,511,27,59,39,47,7
Annen kortsiktig gjeld126 365109 991120 276130 383103 303146 8174,33,63,83,93,24,7
             
Egenkapital og gjeld2 917 0143 027 9373 173 0573 310 7433 235 8753 147 014100,0100,0100,0100,0100,0100,0

Tabell 5 
Statlig eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2011-2016

Statlig eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2011-2016
 2011201220132014*2015*2016*2011201220132014*2015*2016*
Resultatregnskapet            
Driftsinntekter1 041 1951 063 194975 011910 742713 162627 620100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Salgsinntekter958 396977 470884 891812 512624 350564 25592,091,990,889,287,589,9
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg-8 775-8 520-8 539-13-11-18-0,8-0,8-0,90,00,00,0
Offentlige tilskudd4 7354 6264 9325 1414 6044 4960,50,40,50,60,60,7
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt8 1909 3909 3249 0129 4439 4470,80,91,01,01,31,5
Gevinst ved avgang anleggsmidler1 47210 117800 0,11,00,00,00,00,0
Annen driftsrelatert inntekt77 17770 11069 70676 65661 99748 6637,46,67,18,48,77,8
             
Driftskostnader778 046791 023746 040736 376636 731584 32374,774,476,580,989,393,1
Varekostnad525 424533 356468 602469 901333 022293 75350,550,248,151,646,746,8
Lønnskostnader69 04069 96176 08173 49172 40770 3776,66,67,88,110,211,2
Av- og nedskrivninger58 80859 56067 56573 55082 04181 7875,65,66,98,111,513,0
Øvrige driftskostnader114 775128 145133 633145 771149 018137 94011,012,113,716,020,922,0
             
Driftsresultat263 149272 171229 012174 36676 43143 29825,325,623,519,110,76,9
             
Finansinntekter134 663189 632164 908136 069110 117122 20712,917,816,914,915,419,5
Finanskostnader53 92452 31297 702272 496130 47871 8965,24,910,029,918,311,5
             
Resultat før skattekostnad343 887409 220287 15037 93856 06993 60733,038,529,54,27,914,9
             
Skattekostnad177 487192 383-114171 25648 15017,018,10,00,010,07,7
       0,00,00,00,00,00,0
Resultat166 397216 836144 323-89 692-15 18945 53116,020,414,8-9,8-2,17,3
             
Netto ekstraordinære poster00-72-130-124-1260,00,00,00,00,00,0
             
Årsresultat165 170216 964143 661-92 460-13 41344 86415,920,414,7-10,2-1,97,1

Tabell 6 
Statens forretningsdrift. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2011-2016

Statens forretningsdrift. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2011-2016
 2011201220132014*2015*2016*2011201220132014*2015*2016*
Resultatregnskapet            
Driftsinntekter198 447222 726204 241186 397168 980133 120100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Salgsinntekter192 844217 271199 050185 081163 295127 21897,297,697,599,396,695,6
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg0000000,30,00,30,40,50,7
Offentlige tilskudd65047118018019070,00,00,00,00,00,0
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt0000000,00,00,00,00,00,0
Gevinst ved avgang anleggsmidler0000000,00,00,00,00,00,0
Annen driftsrelatert inntekt4 9545 4514 4805154 8844 9952,52,42,20,32,93,8
             
Driftskostnader63 44770 01171 84366 08778 91673 28232,031,435,235,546,755,0
Varekostnad3 1213 3403 5353 9904 3354 7001,61,51,72,12,63,5
Lønnskostnader1 0576651 2331 1711 3001 3990,50,30,60,60,81,1
Av- og nedskrivninger20 07725 46423 81524 31534 55130 70710,111,411,713,020,423,1
Øvrige driftskostnader39 19140 54243 26036 61238 73036 47619,718,221,219,622,927,4
             
Driftsresultat135 001152 715132 397120 31090 06459 83868,068,664,864,553,345,0
             
Finansinntekter6 0564 5665 5789 11211 8075 0703,12,02,74,97,03,8
Finanskostnader13 81413 84011 22114 50816 88011 2217,06,25,57,810,08,4
             
Resultat før skattekostnad127 243143 441126 754114 91484 99153 68764,164,462,161,750,340,3
             
Skattekostnad0000060,00,00,00,00,00,0
             
Resultat127 243143 441126 754114 91484 99153 68164,164,462,161,750,340,3
             
Netto ekstraordinære poster0000-300,00,00,00,00,00,0
             
Årsresultat127 243143 441126 754114 91484 98853 68164,164,462,161,750,340,3

Tabell 7 
Statens forretningsdrift. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2011-2016

Statens forretningsdrift. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2011-2016
 2011201220132014*2015*2016*201120122013*2014*2015*2016*
Balanseregnskapet            
Anleggsmidler197 511198 273203 032239 057226 291221 92586,986,485,989,490,591,2
Immaterielle eiendeler2 6161 6679996053774551,20,70,40,20,20,2
Varige driftsmidler194 836196 476201 962238 273225 781221 32285,785,685,589,290,390,9
Bygg og anlegg194 711196 371201 794238 063225 526221 01085,785,685,489,190,290,8
Anlegg under utførelse238395024390,00,00,00,00,00,0
Boliger, tomter og andre grunnareal018000 0,00,00,00,00,00,0
Personbiler, maskiner og inventar mv.736756711731980,00,00,00,00,10,1
Andre driftsmidler3012739057760,00,00,00,00,00,0
Finansielle anleggsmidler59188990,00,00,00,00,00,0
Investering i datter- og konsernselskap00000 0,00,00,00,00,00,0
Investering i tilknyttede selskaper49077770,00,00,00,00,00,0
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV      0,00,00,00,00,00,0
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner1111120,00,00,00,00,00,0
Andre fordringer0000000,00,00,00,00,00,0
             
Omløpsmidler29 71731 16733 22628 20523 63621 44413,113,614,110,69,58,8
Varelager2 9903 6864 6725 3044 5493 0151,31,62,02,01,81,2
Fordringer26 42127 22428 33922 54018 78718 09511,611,912,08,47,57,4
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt26 13827 03328 19722 43018 44617 63011,511,811,98,47,47,2
Konsernfordringer24818390342164530,10,10,00,00,10,2
Øvrige fordringer3575276125130,00,00,00,00,10,0
Bankinnskudd og kontanter3062572153611101800,10,10,10,10,00,1
             
Eiendeler227 228229 440236 257267 262249 927243 369100,0100,0100,0100,0100,0100,0
             
Egenkapital152 614155 502163 377172 201162 341153 94567,267,869,264,465,063,3
Innskutt egenkapital152 029155 360162 842171 423161 483153 07566,967,768,964,164,662,9
Aksjekapital152 082155 138162 910171 513161 577153 10666,967,669,064,264,662,9
Innskutt annen egenkapital1111-68-91-94-310,00,00,00,00,00,0
Opptjent egenkapital-632123425205746420,00,10,10,20,20,3
Fond for vurderingsforskjeller      0,00,00,00,00,00,0
Annen egenkapital3191423425205746420,10,10,10,20,20,3
Udekket tap0000000,00,00,00,00,00,0
             
Langsiktig gjeld60 43360 48254 92880 14977 68474 98326,626,423,230,031,130,8
Avsetninger for forpliktelser57 91958 37352 75077 69674 97967 56625,525,422,329,130,027,8
Konserngjeld827233633240,00,00,00,00,00,0
Ansvarlig lånekapital      0,00,00,00,00,00,0
Annen langsiktig gjeld2 5062 0812 1562 4172 6717 3921,10,90,90,91,13,0
             
Kortsiktig gjeld14 18113 45617 95314 9129 90214 4426,25,97,65,64,05,9
Kredittinstitusjoner            
Leverandørgjeld3 4503 5153 6644 3562 3452 8371,51,51,61,60,91,2
Offentlige avgifter og betalbar skatt48575158821221,51,50,00,00,00,1
Avsatt utbytte0000000,00,00,00,00,00,0
Konserngjeld220238920,00,00,00,00,20,0
Annen kortsiktig gjeld10 6829 88214 23710 4967 47411 4814,74,36,03,93,04,7
             
Egenkapital og gjeld227 228229 440236 257267 262249 927243 369100,0100,0100,0100,0100,0100,0

Tabell 8 
Statlig eide foretak. Utvalgte nøkkeltall. 2011-2016

Statlig eide foretak. Utvalgte nøkkeltall. 2011-2016
 201120122013*2014*2015*2016*
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + finanskostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
7Anleggsmidler i forhold til langsiktig kapital.
8Gjeld i forhold til egenkapital per 31. desember.
Nøkkeltall      
Driftsmargin. Prosent125,2725,6023,4919,1510,726,90
Resultatgrad. Prosent233,0333,4929,454,177,8614,91
Totalrentabilitet. Prosent318,0219,9315,8912,377,667,18
Egenkapitalrentabilitet. Prosent417,3622,6211,02-7,11-1,354,49
Egenkapitalandel. Prosent543,4347,0854,0650,3146,3544,05
Likviditetsgrad60,860,860,990,991,020,85
Finansieringsgrad71,051,051,001,000,991,04
Gjeldsgrad81,301,120,850,991,161,27

Tabell 9 
Offentlig eide ikke-finansielle foretak, unntatt statens forretningsdrift. Utvalgte nøkkeltall. 2011-2016

Offentlig eide ikke-finansielle foretak, unntatt statens forretningsdrift. Utvalgte nøkkeltall. 2011-2016
 2011201220132014*2015*2016*
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + finanskostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
7Anleggsmidler i forhold til langsiktig kapital.
8Gjeld i forhold til egenkapital per 31. desember.
Nøkkeltall      
Driftsmargin. Prosent123,9824,8922,7429,249,909,01
Resultatgrad. Prosent231,0236,0027,206,039,1916,43
Totalrentabilitet. Prosent316,1917,6914,4711,577,407,17
Egenkapitalrentabilitet. Prosent415,8518,1520,284,315,8210,09
Egenkapitalandel. Prosent542,4445,6251,2048,2544,7543,05
Likviditetsgrad60,880,871,001,001,020,87
Finansieringsgrad71,021,021,001,001,081,04
Gjeldsgrad81,381,210,951,071,231,32

Tabell 10 
Kommunalt eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2011-2016

Kommunalt eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2011-2016
 2011201220132014*2015*2016*2011201220132014*2015*2016*
Balanseregnskapet            
Anleggsmidler398 932403 572428 285448 075465 367506 52182,684,183,183,884,684,5
Immaterielle eiendeler33 67141 69952 83258 88358 60364 9127,08,710,311,010,710,8
Varige driftsmidler191 771191 995202 295205 184212 260239 24939,740,039,338,438,639,9
Bygg og anlegg133 607128 688133 570133 335141 878161 24927,726,825,924,925,826,9
Anlegg under utførelse11 51712 15012 50012 49113 09015 6382,42,52,42,32,42,6
Boliger, tomter og andre grunnareal9 9229 51410 94811 67211 14613 1142,12,02,12,22,02,2
Personbiler, maskiner og inventar mv.15 80419 58923 88524 31720 18225 9603,34,14,64,53,74,3
Andre driftsmidler20 92122 05321 39223 36825 96423 2884,34,64,24,44,73,9
Finansielle anleggsmidler172 280171 111172 391179 973190 218197 64535,735,633,533,734,633,0
Investering i datter- og konsernselskap88 24189 19091 33194 34396 978103 99718,318,617,717,617,617,4
Investering i tilknyttede selskaper14 03714 15915 66420 57019 75221 8152,92,93,03,83,63,6
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV52 90753 10149 01449 21456 55255 19111,011,19,59,210,39,2
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner9 2188 0268 7548 4478 6507 9261,91,71,71,61,61,3
Andre fordringer7 8776 6357 6287 3988 2868 7161,61,41,51,41,51,5
             
Omløpsmidler83 82276 48286 90886 48484 60392 75817,415,916,916,215,415,5
Varelager4 1983 7343 1003 2463 2203 4970,90,80,60,60,60,6
Fordringer49 27045 80548 06049 82345 99152 18010,29,59,39,38,48,7
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt18 40417 46918 70517 87816 03318 9863,83,63,63,32,93,2
Konsernfordringer22 10519 96821 04324 27722 68924 9104,64,24,14,54,14,2
Øvrige fordringer8 7618 3698 3127 6687 2718 2841,81,71,61,41,31,4
Investeringer1 9621 8542 4902 6783 8313 5860,40,40,50,50,70,6
Bankinnskudd og kontanter28 39725 08833 20830 68629 88931 1135,95,26,45,75,45,2
             
Eiendeler482 754480 054515 193534 558549 971599 279100,0100,0100,0100,0100,0100,0
             
Egenkapital182 796186 514194 572206 187207 114234 72637,938,837,838,637,739,2
Innskutt egenkapital105 347108 663114 897124 794124 987136 01121,822,622,323,322,722,7
Aksjekapital46 78149 07750 59150 96447 08249 1139,710,29,89,58,68,2
Overkursfond47 54748 81750 30360 56965 16274 2739,910,19,811,311,812,4
Innskutt annen egenkapital11 01910 76914 00213 26212 74212 6252,32,22,72,52,32,1
Opptjent egenkapital73 58773 44974 63276 36076 72692 80615,215,314,514,314,015,5
Fond for vurderingsforskjeller8357877962 1231 7151 3380,20,20,20,40,30,2
Annen egenkapital74 67575 49877 24777 92678 25794 62015,515,715,014,614,215,8
Udekket tap-1 923-2 837-3 412-3 689-3 246-3 151-0,4-0,6-0,7-0,7-0,6-0,5
             
Langsiktig gjeld217 327215 117239 318244 500258 710269 20045,044,746,545,747,044,9
Avsetninger for forpliktelser15 41914 70815 45616 33418 99019 5643,23,13,03,13,53,3
Obligasjonslån39 99741 55950 21761 07159 26459 9158,38,69,711,410,810,0
Kredittinstitusjoner67 09167 03481 55080 80789 97796 10213,913,915,815,116,416,0
Konserngjeld45 13945 39546 49943 05953 95255 5369,49,49,08,19,89,3
Ansvarlig lånekapital10 67310 2049 7119 7758 8427 2472,22,11,91,81,61,2
Annen langsiktig gjeld39 00937 18635 88633 40127 40330 3038,17,77,06,25,05,1
             
Kortsiktig gjeld82 45978 42181 28383 87284 09195 35317,116,315,815,715,315,9
Kredittinstitusjoner8 4928 9557 9298 01610 31612 0921,81,91,51,51,92,0
Leverandørgjeld9 7149 60110 3329 90310 86817 2522,02,02,01,92,02,9
Offentlige avgifter og betalbar skatt11 42710 34410 6959 7139 04611 3032,42,22,11,81,61,9
Avsatt utbytte7 1326 4266 41810 1598 3338 7161,51,31,21,91,51,5
Konserngjeld24 97421 18023 49422 40322 49023 7375,24,44,64,24,14,0
Annen kortsiktig gjeld20 70021 89022 39123 66122 91121 9654,34,64,34,44,23,7
             
Egenkapital og gjeld482 583481 025515 180534 559549 915599 279100,0100,0100,0100,0100,0100,0

Tabell 11 
Kommunalt eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2011-2016

Kommunalt eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2011-2016
 2011201220132014*2015*2016*2011201220132014*2015*2016*
Resultatregnskapet            
Driftsinntekter145 158133 924145 828139 449133 473140 069100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Salgsinntekter123 369114 719124 078117 265118 785121 68485,085,785,184,189,086,9
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg-260-134-151-142-93-40-0,2-0,1-0,1-0,1-0,10,0
Offentlige tilskudd10 5576 31011 6089 6172 3522 9347,34,78,06,91,82,1
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt4 0443 0633 1333 6063 4024 5572,82,32,12,62,53,3
Gevinst ved avgang anleggsmidler8151 08353000,60,80,00,00,00,0
Annen driftsrelatert inntekt6 1118 6156 3357 9388 4199 7044,26,44,35,76,36,9
             
Driftskostnader123 823114 138119 922114 969112 950114 17785,385,282,282,484,681,5
Varekostnad52 24643 56852 26043 83446 69744 09936,032,535,831,435,031,5
Lønnskostnader22 19224 04223 08520 93622 41122 69215,318,015,815,016,816,2
Av- og nedskrivninger11 21912 54510 96911 10811 82914 0507,79,47,58,08,910,0
Øvrige driftskostnader38 17934 86533 49739 01231 98033 26026,326,023,028,024,023,7
             
Driftsresultat21 31526 10225 90624 48020 52325 8920,00,00,00,00,00,0
             
Finansinntekter16 34314 19914 12717 26413 83916 69611,310,69,712,410,411,9
Finanskostnader13 50511 88122 30216 40612 63210 1029,38,915,311,89,57,2
             
Resultat før skattekostnad24 15322 10317 73125 33821 73032 48616,616,512,218,216,323,2
             
Skattekostnad9 64269 2308 6916 6075 7917 8416,651,76,04,74,35,6
             
Resultat14 51715 1809 04118 73015 94324 64710,011,36,213,411,917,6
             
Netto ekstraordinære poster-1 877-2 275-2 812-667-3 002-2 967-1,3-1,7-1,9-0,5-2,2-2,1
             
Årsresultat12 63412 6626 12517 94513 25621 4488,79,54,212,99,915,3

Tabell 12 
Kommunalt eide foretak. Utvalgte nøkkeltall. 2011-2016

Kommunalt eide foretak. Utvalgte nøkkeltall. 2011-2016
 2011201220132014*2015*2016*
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + Finanskostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
7Anleggsmidler i forhold til langsiktig kapital.
8Gjeld i forhold til egenkapital per 31. desember.
Nøkkeltall      
Driftsmargin. Prosent114,6819,4917,7617,5515,3818,49
Resultatgrad. Prosent216,6416,5012,1618,1716,2823,19
Totalrentabilitet. Prosent37,807,067,777,816,257,11
Egenkapitalrentabilitet. Prosent47,948,144,659,087,7010,50
Egenkapitalandel. Prosent537,8838,7737,7738,5737,6639,17
Likviditetsgrad.61,020,981,071,031,010,97
Finansieringsgrad.71,001,000,990,991,001,01
Gjeldsgrad.81,641,571,651,591,661,55

Om statistikken

Statistikken omfatter alle markedsrettede, ikke-finansielle selskaper der staten eller kommunene/fylkeskommunene direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av aksjekapitalen, inkludert alle særlovsselskaper og forvaltningsbedrifter. Statistikken viser resultat- og balanseregnskap for disse selskapene.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Resultat- og balanseregnskapet bygger i det vesentligste på regnskapsloven av 17. juni 1998 (se denne for definisjoner). Nummereringen har tatt utgangspunkt i Norsk Standard, NS 4102.

Driftsinntekter og driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader mv. er definert i henhold til regnskapsloven. Balansen er delt i eiendeler (anleggsmidler og omløpsmidler), egenkapital og gjeld. Denne er også definert i regnskapsloven.

Det er ikke benyttet konsernregnskaper i datamaterialet.

Standard klassifikasjoner

Foretakene blir klassifisert etter institusjonell sektor og næring (NACE). Balanseregnskapet blir klassifisert etter nasjonalregnskapets finansobjektgruppering og debitor-/ kreditorsektor.

Følgende sektorer inngår i publiseringen:
1110 Statens forretningsdrift
1120 Statlig eide foretak mv.
1510 Kommunale foretak med ubegrenset ansvar                                                                                                       1520 Kommunalt eide akjeselskaper mv.

Enheter /foretak som driver forvaltningsvirksomhet omfattes ikke av denne statistikken.

Næringsgrupperingen er fra 2007 i samsvar med revidert norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2. For årgangene før 2007 er tidligere versjoner av Standard for næringsgruppering benyttet.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kommune

Hyppighet og aktualitet

Årlige undersøkelser.
Regnskapsstatistikk for offentlige foretak 12 mnd.
Regnskapsstatistikk for ASVO- foretak 12 mnd. (Utgått fra og med regnskapsåret 2012)
Strukturstatistikk for offentlige foretak 3 mnd. (Utgått fra og med regnskapsåret 2012)

Internasjonal rapportering

Inngår som en del av nasjonalregnskapet.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i en Oracle- database sammen med regnskapene til de private ikke - finansielle foretakene. Publiseringsklare tabeller lagres som flate filer.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med struktur- og regnskapsstatistikken er å framskaffe tallmateriale til makroøkonomisk statistikk og til statistikk om offentlige foretak. Innsamlingen startet i 1961 (NOS XII 185).

Brukere og bruksområder

De viktigste brukerne er nasjonalregnskapet, offentlige myndigheter og allmennhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Offentlige foretak er en årlig statistikk, og vil først og fremst publiseres med foreløpige tall. Tallene for offentlige foretak inkluderes i nasjonalregnskapet og i finansielle sektorbalanser.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2 og §3-2.

EØS-referanse

Rådsforordning nr.2223/96 - om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet endret ved forordning nr. 448/98, 1500/2000, 2516/2000, 995/2001, 113/2002, 1267/2003, 1392/2007 og 715/2010.

Rådforordning nr.3037/90 - om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen Det europeiske fellesskap endret ved forordning nr. 761/93, 29/2002 og 1893/2006

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 177/2008 - om fastsettelse av en felles ramme for foretaksregistre for statistisk bruk og om oppheving av rådsforordning nr. 2186/93

Rådsforordning nr.2223/96 - om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet endret ved forordning nr. 448/98, 1500/2000, 2516/2000, 995/2001, 113/2002, 1267/2003, 1392/2007 og 715/2010

Kommisjonsforordning nr.264/2000 - om gjennomføring av rådsforordning nr. 2223/96 med hensyn til kortsiktige statistikker over offentlige finanser

Produksjon

Omfang

Statistikkene omhandler foretak som er definert som norske offentlig eide ikke-finansielle foretak. Offentlige foretak som er definert som forvaltningsenheter holdes utenfor. Disse inngår som en del av stats- og/eller kommuneforvaltningen.

Populasjonen blir dermed alle selskaper hvor stat, kommune og fylkeskommune direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av innbetalt andels- og aksjekapital, kapitalinnskudd eller kommandittinnskudd. Inkludert i statistikken er også statlig og kommunal forretningsdrift.

Det er ikke benyttet konsernregnskaper i publiseringene.

Regnskapsstatistikkene viser hovedsakeligstørrelser fra resultat- og balanseregnskapet samt avledede nøkkeltall.

Regnskapsinformasjonen om Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE) er hentet fra Petoro AS sin årsberetning over SDØE´s virksomhet for  20XX.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på Næringsoppgave 2 og skjema for avstemming av egenkapital m.v. Næringsoppgaven dokumenterer inntekter og kostnader overfor skattemyndighetene, og er et vedlegg til selvangivelsen i forbindelse med ligning av aksjeselskapene. Aksjeselskaper og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven (regnskapspliktige) skal benytte Næringsoppgave 2. Næringsoppgaven inneholder selskapsregnskapet og ikke konsernregnskapet. Skjema for avstemming av egenkapital mv. er et pliktig vedlegg til næringsoppgave 2.

Fra og med regnskapsåret 2005 er statistikken supplert med data fra foretakenes offisielle årsoppgjør innsendt til regnskapsregisteret i Brønnøysund for foretak hvor næringsoppgaven ikke var tilgjengelig.

Dataene om hvert enkelt aksjeselskap tilføres opplysninger om næring og institusjonell sektor fra Det Sentrale Bedrifts- og Foretaksregisteret.

SSB innhenter også opplysninger fra foretak hvor regnskapsopplysninger gjennom registre som nevnt over ikke er tilgjengelig. Dette gjøres elektronisk via IDUN (Informasjons- og DataUtveksling med Næringslivet), som er SSB’s egen løsning for mottak av data.

Fulltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistisk sentralbyrå innhenter næringsoppgave elektronisk for foretak man ikke får tak i informasjon via registre. SSB sender ut næringsoppgave som må fylles ut og returneres til SSB. Oppgavene sendes ut i forbindelse med fristen for innlevering av næringsoppgave til likningsmyndighetene. Utsending finner sted i slutten av mai, mens innsendingsfrist er satt til i månedsskiftet juni/juli.

Alle oppgavene tilrettelegges i en felles database for næringsoppgaven i SSB. Denne omfatter både offentlige og private ikke-finansielle foretak.

Kontroll- og revisjonsrutiner er innebygd i det databaseprogrammet som benyttes i saksbehandlingen av disse foretakene. Kontrollene består i hovedsak av å kontrollere at regnskapene balanserer, og er internt avstemt. Man kontrollerer mot selskapenes årsberetninger. Det foretas også kontroller av materialet i makro.

Ikke relevant da det er fulltelling.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Etter Statistikklovens § 2-6 skal ikke tall offentliggjøres på en slik måte at de kan føres tilbake til den enkelte oppgavegiver. Etter Statistisk sentralbyrås regler for konfidensialitet, må det være minst 3 enheter innen det området det leveres statistikk for. Det samme gjelder hvis en bedrift alene står for over 90 prosent av summen, eller to bedrifter til sammen står for over 95 prosent.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Endringer i regnskapsloven og aksjeloven, endringer i postgrupperingen i næringsoppgaven og oppryddinger samt flytting av foretak i populasjonen kan føre til brudd i tidsserier.

Fra og med regnskapsåret 2005 kunne norske selskaper velge å benytte internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) i sine regnskaper. Overgangen til internasjonale regnskapsstandarder påvirker sammenlignbarheten i regnskapstallene, blant annet gjennom ulike prinsipper for verdsetting av eiendeler.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

En feilkilde er at det kan være vanskelig å ha løpende oversikt over populasjonen. Populasjonen er avgrenset ved gjennomgang av statlige og kommunale eierandeler hos foretakene i Bedrifts- og foretaksregisteret, og oppdateres løpende ved sjekk av nyetableringer og årsmeldinger.

Under inntasting og bearbeiding av materialet kan det oppstå feil både hos ligningsmyndighetene, Statistisk sentralbyrå og de enkelte foretakene.

I de tilfellene det benyttes næringsoppgaver som innhentes fra ligningsmyndighetene er en del av feilene fra foretakene oppdaget og rettet av ligningskontorene. Ligningsbehandlingen kan medføre endringer i næringsoppgaven som ikke lar seg spore tilbake til postene hvor endringen reelt sett finner sted, og dermed forårsake inkonsistens.

Våre rutiner for kontroll av næringsoppgaver avslører feil når det er logisk brist i skjemaene, og avvik mot informasjon i Regnskapsregisteret i Brønnøysund. På noen områder er det imidlertid forskjeller mellom regnskapsloven og skatteloven, samt mellom regnskapspraksis og ligningspraksis. Dette kan medføre at opplysninger i regnskapet avlagt etter Regnskapslovens spesifikasjonskrav og næringsoppgaven kan være forskjellige. Kontrollene er derfor i første rekke benyttet som et hjelpemiddel for å avdekke enheter i statistikken som inneholder feil og innkonsistenser.

For foretak hvor næringsoppgaven ikke er tilgjengelig er det brukt data fra årsregnskapet. Dette er i seg selv en feilkilde da årsregnskapet som oftest er mindre spesifisert enn næringsoppgaven. For eksempel vil samlede lønnskostnader bli lagt under posten ´´lønn, feriepenger m.v.´´ og ikke fordelt på mer detaljerte lønns og personalkostnader.

Det er gjennomført oppryddinger i registrene vedrørende eierforhold for de kommunalt eide foretakene generelt (2004), og attføringsforetakene spesielt (2001).

For de tilfeller hvor dette skulle være aktuelt fremskrives tall på bakgrunn av tidligere år der hvor annet tallmateriale ikke eksisterer.

Varians: Ikke relevant.
Skjevhet: Ikke relevant.
Frafall: Regnskapsstatistikken viser kun tall for de enhetene vi har data for. Det er beskjedent frafall.

Registerfeil. Utvalget trekkes fra Bedrifts- og foretaksregisteret. Forsinket oppdatering av populasjon (kontinuerlig i endring) og feilklassifisering, er eksempler som kan føre til feil i undersøkelsen.

Revisjon

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert (for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall). Se også SSBs prinsipper for revisjon

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB