416883
416883
faktaside
2020-03-31T13:46:00.000Z
no

Norge under Korona/Covid-19

Statistikk om koronakrisen

Innhold på siden

På denne siden samler vi statistikk som er relevant for å forstå hvordan koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet.

Økonomi

BNP for fastlands-Norge. Indeks, februar 2020=100.

BNP fastlands-Norge
BNP fastlands-Norge
November 2016 92.6
Desember 2016 93.1
Januar 2017 93.4
Februar 2017 93.9
Mars 2017 93.7
April 2017 94.0
Mai 2017 94.4
Juni 2017 94.6
Juli 2017 94.7
August 2017 94.8
September 2017 95.2
Oktober 2017 95.3
November 2017 95.8
Desember 2017 96.1
Januar 2018 96.0
Februar 2018 96.4
Mars 2018 96.6
April 2018 96.7
Mai 2018 96.7
Juni 2018 96.9
Juli 2018 97.1
August 2018 97.0
September 2018 96.9
Oktober 2018 98.0
November 2018 98.0
Desember 2018 98.3
Januar 2019 98.6
Februar 2019 98.4
Mars 2019 98.7
April 2019 99.0
Mai 2019 99.2
Juni 2019 99.3
Juli 2019 99.9
August 2019 99.8
September 2019 99.8
Oktober 2019 99.9
November 2019 100.1
Desember 2019 99.6
Januar 2020 99.7
Februar 2020 100.0
Mars 2020 93.6
April 2020 89.2
Mai 2020 91.7
Juni 2020 94.6
Juli 2020 95.8
August 2020 96.7
September 2020 97.3
BNP for fastlands-Norge. Indeks, februar 2020=100.
BNP fastlands-Norge
November 2016 92.6
Desember 2016 93.1
Januar 2017 93.4
Februar 2017 93.9
Mars 2017 93.7
April 2017 94.0
Mai 2017 94.4
Juni 2017 94.6
Juli 2017 94.7
August 2017 94.8
September 2017 95.2
Oktober 2017 95.3
November 2017 95.8
Desember 2017 96.1
Januar 2018 96.0
Februar 2018 96.4
Mars 2018 96.6
April 2018 96.7
Mai 2018 96.7
Juni 2018 96.9
Juli 2018 97.1
August 2018 97.0
September 2018 96.9
Oktober 2018 98.0
November 2018 98.0
Desember 2018 98.3
Januar 2019 98.6
Februar 2019 98.4
Mars 2019 98.7
April 2019 99.0
Mai 2019 99.2
Juni 2019 99.3
Juli 2019 99.9
August 2019 99.8
September 2019 99.8
Oktober 2019 99.9
November 2019 100.1
Desember 2019 99.6
Januar 2020 99.7
Februar 2020 100.0
Mars 2020 93.6
April 2020 89.2
Mai 2020 91.7
Juni 2020 94.6
Juli 2020 95.8
August 2020 96.7
September 2020 97.3

Fastlandseksport

Oktober 2017 Oktober 2018 Oktober 2019 Oktober 2020
Oktober 2017 Oktober 2018 Oktober 2019 Oktober 2020
Endring i verdi fra samme måned året før 21.3 15.0 -2.1 -6.0
Fastlandseksport
Oktober 2017 Oktober 2018 Oktober 2019 Oktober 2020
Endring i verdi fra samme måned året før 21.3 15.0 -2.1 -6.0

Befolkning

Døde, i år¹ og i fjor

2019 2020
2019 2020
Uke 1 872 862
Uke 2 828 950
Uke 3 811 836
Uke 4 834 862
Uke 5 889 815
Uke 6 843 799
Uke 7 914 857
Uke 8 828 813
Uke 9 820 838
Uke 10 833 799
Uke 11 836 825
Uke 12 805 808
Uke 13 790 855
Uke 14 782 832
Uke 15 757 840
Uke 16 761 814
Uke 17 800 775
Uke 18 773 752
Uke 19 772 741
Uke 20 732 685
Uke 21 741 740
Uke 22 729 662
Uke 23 707 677
Uke 24 736 729
Uke 25 724 738
Uke 26 767 683
Uke 27 736 696
Uke 28 735 665
Uke 29 742 753
Uke 30 721 729
Uke 31 728 745
Uke 32 706 736
Uke 33 733 733
Uke 34 678 744
Uke 35 779 696
Uke 36 714 710
Uke 37 707 782
Uke 38 755 769
Uke 39 820 735
Uke 40 711 777
Uke 41 788 733
Uke 42 783 701
Uke 43 794 783
Uke 44 775 758
Uke 45 785 709
Uke 46 846 614
Uke 47 784 0
Uke 48 780 0
Uke 49 851 0
Uke 50 781 0
Uke 51 773 0
Uke 52 805 0
Døde, i år¹ og i fjor
2019 2020
Uke 1 872 862
Uke 2 828 950
Uke 3 811 836
Uke 4 834 862
Uke 5 889 815
Uke 6 843 799
Uke 7 914 857
Uke 8 828 813
Uke 9 820 838
Uke 10 833 799
Uke 11 836 825
Uke 12 805 808
Uke 13 790 855
Uke 14 782 832
Uke 15 757 840
Uke 16 761 814
Uke 17 800 775
Uke 18 773 752
Uke 19 772 741
Uke 20 732 685
Uke 21 741 740
Uke 22 729 662
Uke 23 707 677
Uke 24 736 729
Uke 25 724 738
Uke 26 767 683
Uke 27 736 696
Uke 28 735 665
Uke 29 742 753
Uke 30 721 729
Uke 31 728 745
Uke 32 706 736
Uke 33 733 733
Uke 34 678 744
Uke 35 779 696
Uke 36 714 710
Uke 37 707 782
Uke 38 755 769
Uke 39 820 735
Uke 40 711 777
Uke 41 788 733
Uke 42 783 701
Uke 43 794 783
Uke 44 775 758
Uke 45 785 709
Uke 46 846 614
Uke 47 784 0
Uke 48 780 0
Uke 49 851 0
Uke 50 781 0
Uke 51 773 0
Uke 52 805 0

Transport

Antall reiser sammenlignet med i fjor

3. kvartal 2019 3. kvartal 2020
3. kvartal 2019 3. kvartal 2020
Feriereiser 2.81 2.70
Jobbreiser 0.48 0.24
Antall reiser sammenlignet med i fjor
3. kvartal 2019 3. kvartal 2020
Feriereiser 2.81 2.70
Jobbreiser 0.48 0.24

Førstegangsregistrerte personbiler (sesongjustert)

Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
Juni 2008 12013.0
Juli 2008 10799.0
August 2008 10463.0
September 2008 10644.0
Oktober 2008 9579.0
November 2008 8727.0
Desember 2008 9323.0
Januar 2009 7171.0
Februar 2009 8671.0
Mars 2009 8931.0
April 2009 9735.0
Mai 2009 9329.0
Juni 2009 9860.0
Juli 2009 10716.0
August 2009 10992.0
September 2009 11753.0
Oktober 2009 12563.0
November 2009 12704.0
Desember 2009 13245.0
Januar 2010 12953.0
Februar 2010 12826.0
Mars 2010 13010.0
April 2010 13197.0
Mai 2010 12874.0
Juni 2010 13742.0
Juli 2010 13682.0
August 2010 13507.0
September 2010 13580.0
Oktober 2010 13054.0
November 2010 14366.0
Desember 2010 12235.0
Januar 2011 14256.0
Februar 2011 14413.0
Mars 2011 13819.0
April 2011 13906.0
Mai 2011 14903.0
Juni 2011 13392.0
Juli 2011 13531.0
August 2011 14046.0
September 2011 13805.0
Oktober 2011 14226.0
November 2011 14611.0
Desember 2011 14191.0
Januar 2012 14498.0
Februar 2012 13940.0
Mars 2012 14465.0
April 2012 13805.0
Mai 2012 14944.0
Juni 2012 13853.0
Juli 2012 14835.0
August 2012 14374.0
September 2012 14533.0
Oktober 2012 14794.0
November 2012 14452.0
Desember 2012 12674.0
Januar 2013 15704.0
Februar 2013 15713.0
Mars 2013 13872.0
April 2013 15287.0
Mai 2013 14394.0
Juni 2013 14422.0
Juli 2013 14284.0
August 2013 14586.0
September 2013 15033.0
Oktober 2013 14715.0
November 2013 14278.0
Desember 2013 13740.0
Januar 2014 14552.0
Februar 2014 14820.0
Mars 2014 14721.0
April 2014 14341.0
Mai 2014 13926.0
Juni 2014 14154.0
Juli 2014 14385.0
August 2014 13873.0
September 2014 13892.0
Oktober 2014 14534.0
November 2014 14269.0
Desember 2014 14638.0
Januar 2015 14170.0
Februar 2015 14144.0
Mars 2015 14315.0
April 2015 15105.0
Mai 2015 14339.0
Juni 2015 15276.0
Juli 2015 14973.0
August 2015 15212.0
September 2015 13997.0
Oktober 2015 14953.0
November 2015 14751.0
Desember 2015 14558.0
Januar 2016 14679.0
Februar 2016 14676.0
Mars 2016 14877.0
April 2016 14013.0
Mai 2016 14606.0
Juni 2016 13885.0
Juli 2016 13907.0
August 2016 14077.0
September 2016 15021.0
Oktober 2016 14311.0
November 2016 14551.0
Desember 2016 15243.0
Januar 2017 17718.0
Februar 2017 15362.0
Mars 2017 12413.0
April 2017 14221.0
Mai 2017 15140.0
Juni 2017 14507.0
Juli 2017 15791.0
August 2017 14768.0
September 2017 15664.0
Oktober 2017 15247.0
November 2017 16151.0
Desember 2017 18207.0
Januar 2018 12705.0
Februar 2018 13585.0
Mars 2018 14608.0
April 2018 15859.0
Mai 2018 14841.0
Juni 2018 15619.0
Juli 2018 13555.0
August 2018 15482.0
September 2018 13576.0
Oktober 2018 14305.0
November 2018 14588.0
Desember 2018 14532.0
Januar 2019 12519.0
Februar 2019 14325.0
Mars 2019 16516.0
April 2019 13388.0
Mai 2019 13612.0
Juni 2019 15384.0
Juli 2019 12671.0
August 2019 13001.0
September 2019 13156.0
Oktober 2019 12409.0
November 2019 11644.0
Desember 2019 12253.0
Januar 2020 12411.0
Februar 2020 12658.0
Mars 2020 10850.0
April 2020 8570.0
Mai 2020 9577.0
Juni 2020 10678.0
Juli 2020 12944.0
August 2020 12218.0
September 2020 17055.0
Oktober 2020 15258.0
Førstegangsregistrerte personbiler (sesongjustert)
Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
Juni 2008 12013.0
Juli 2008 10799.0
August 2008 10463.0
September 2008 10644.0
Oktober 2008 9579.0
November 2008 8727.0
Desember 2008 9323.0
Januar 2009 7171.0
Februar 2009 8671.0
Mars 2009 8931.0
April 2009 9735.0
Mai 2009 9329.0
Juni 2009 9860.0
Juli 2009 10716.0
August 2009 10992.0
September 2009 11753.0
Oktober 2009 12563.0
November 2009 12704.0
Desember 2009 13245.0
Januar 2010 12953.0
Februar 2010 12826.0
Mars 2010 13010.0
April 2010 13197.0
Mai 2010 12874.0
Juni 2010 13742.0
Juli 2010 13682.0
August 2010 13507.0
September 2010 13580.0
Oktober 2010 13054.0
November 2010 14366.0
Desember 2010 12235.0
Januar 2011 14256.0
Februar 2011 14413.0
Mars 2011 13819.0
April 2011 13906.0
Mai 2011 14903.0
Juni 2011 13392.0
Juli 2011 13531.0
August 2011 14046.0
September 2011 13805.0
Oktober 2011 14226.0
November 2011 14611.0
Desember 2011 14191.0
Januar 2012 14498.0
Februar 2012 13940.0
Mars 2012 14465.0
April 2012 13805.0
Mai 2012 14944.0
Juni 2012 13853.0
Juli 2012 14835.0
August 2012 14374.0
September 2012 14533.0
Oktober 2012 14794.0
November 2012 14452.0
Desember 2012 12674.0
Januar 2013 15704.0
Februar 2013 15713.0
Mars 2013 13872.0
April 2013 15287.0
Mai 2013 14394.0
Juni 2013 14422.0
Juli 2013 14284.0
August 2013 14586.0
September 2013 15033.0
Oktober 2013 14715.0
November 2013 14278.0
Desember 2013 13740.0
Januar 2014 14552.0
Februar 2014 14820.0
Mars 2014 14721.0
April 2014 14341.0
Mai 2014 13926.0
Juni 2014 14154.0
Juli 2014 14385.0
August 2014 13873.0
September 2014 13892.0
Oktober 2014 14534.0
November 2014 14269.0
Desember 2014 14638.0
Januar 2015 14170.0
Februar 2015 14144.0
Mars 2015 14315.0
April 2015 15105.0
Mai 2015 14339.0
Juni 2015 15276.0
Juli 2015 14973.0
August 2015 15212.0
September 2015 13997.0
Oktober 2015 14953.0
November 2015 14751.0
Desember 2015 14558.0
Januar 2016 14679.0
Februar 2016 14676.0
Mars 2016 14877.0
April 2016 14013.0
Mai 2016 14606.0
Juni 2016 13885.0
Juli 2016 13907.0
August 2016 14077.0
September 2016 15021.0
Oktober 2016 14311.0
November 2016 14551.0
Desember 2016 15243.0
Januar 2017 17718.0
Februar 2017 15362.0
Mars 2017 12413.0
April 2017 14221.0
Mai 2017 15140.0
Juni 2017 14507.0
Juli 2017 15791.0
August 2017 14768.0
September 2017 15664.0
Oktober 2017 15247.0
November 2017 16151.0
Desember 2017 18207.0
Januar 2018 12705.0
Februar 2018 13585.0
Mars 2018 14608.0
April 2018 15859.0
Mai 2018 14841.0
Juni 2018 15619.0
Juli 2018 13555.0
August 2018 15482.0
September 2018 13576.0
Oktober 2018 14305.0
November 2018 14588.0
Desember 2018 14532.0
Januar 2019 12519.0
Februar 2019 14325.0
Mars 2019 16516.0
April 2019 13388.0
Mai 2019 13612.0
Juni 2019 15384.0
Juli 2019 12671.0
August 2019 13001.0
September 2019 13156.0
Oktober 2019 12409.0
November 2019 11644.0
Desember 2019 12253.0
Januar 2020 12411.0
Februar 2020 12658.0
Mars 2020 10850.0
April 2020 8570.0
Mai 2020 9577.0
Juni 2020 10678.0
Juli 2020 12944.0
August 2020 12218.0
September 2020 17055.0
Oktober 2020 15258.0

Næringsliv

Arbeidsmarked

Sykefraværsprosent, sesongjustert

Legemeldt Egenmeldt
Legemeldt Egenmeldt
2. kvartal 2015 4.91 0.95
3. kvartal 2015 4.94 0.94
4. kvartal 2015 4.85 0.86
1. kvartal 2016 4.77 0.84
2. kvartal 2016 4.86 0.87
3. kvartal 2016 4.87 0.88
4. kvartal 2016 4.92 0.96
1. kvartal 2017 4.92 0.87
2. kvartal 2017 4.95 0.98
3. kvartal 2017 4.95 0.91
4. kvartal 2017 4.99 0.89
1. kvartal 2018 5.04 0.95
2. kvartal 2018 4.83 0.84
3. kvartal 2018 4.89 0.85
4. kvartal 2018 4.90 0.82
1. kvartal 2019 4.95 0.87
2. kvartal 2019 4.97 0.86
3. kvartal 2019 4.98 0.87
4. kvartal 2019 5.05 0.87
1. kvartal 2020 5.49 0.92
2. kvartal 2020 5.19 0.69
Sykefraværsprosent, sesongjustert
Legemeldt Egenmeldt
2. kvartal 2015 4.91 0.95
3. kvartal 2015 4.94 0.94
4. kvartal 2015 4.85 0.86
1. kvartal 2016 4.77 0.84
2. kvartal 2016 4.86 0.87
3. kvartal 2016 4.87 0.88
4. kvartal 2016 4.92 0.96
1. kvartal 2017 4.92 0.87
2. kvartal 2017 4.95 0.98
3. kvartal 2017 4.95 0.91
4. kvartal 2017 4.99 0.89
1. kvartal 2018 5.04 0.95
2. kvartal 2018 4.83 0.84
3. kvartal 2018 4.89 0.85
4. kvartal 2018 4.90 0.82
1. kvartal 2019 4.95 0.87
2. kvartal 2019 4.97 0.86
3. kvartal 2019 4.98 0.87
4. kvartal 2019 5.05 0.87
1. kvartal 2020 5.49 0.92
2. kvartal 2020 5.19 0.69

Statistikk på kartform

Skjermdump fra kart.ssb.no

Vi har flere temakart som er relevante for å forstå koronakrisen. Når du åpner kartet, klikk ikonet som ser ut som en merkelapp for å se tegnforklaringen.

Befolkning

Andel over 70 år i hver grunnkrets

Andel over 80 år i hver grunnkrets

Befolkningstetthet per kvadratkilometer over hele Norge

Bygninger

Tetthet av helsebygninger

Tetthet av fritidsboliger