416883
416883
faktaside
2020-03-31T13:46:00.000Z
no

Norge under Korona/Covid-19

Statistikk om koronakrisen

Innhold på siden

På denne siden samler vi statistikk som er relevant for å forstå hvordan koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet.

Økonomi

BNP for fastlands-Norge. Indeks, februar 2020=100.

BNP fastlands-Norge
BNP fastlands-Norge
Februar 2017 93.7
Mars 2017 93.6
April 2017 93.8
Mai 2017 94.3
Juni 2017 94.5
Juli 2017 94.6
August 2017 94.7
September 2017 95.1
Oktober 2017 95.1
November 2017 95.7
Desember 2017 96.0
Januar 2018 95.8
Februar 2018 96.3
Mars 2018 96.5
April 2018 96.5
Mai 2018 96.6
Juni 2018 96.8
Juli 2018 97.0
August 2018 96.9
September 2018 96.8
Oktober 2018 97.9
November 2018 97.9
Desember 2018 98.3
Januar 2019 98.5
Februar 2019 98.2
Mars 2019 98.6
April 2019 98.9
Mai 2019 99.1
Juni 2019 99.1
Juli 2019 99.8
August 2019 99.7
September 2019 99.7
Oktober 2019 99.8
November 2019 99.9
Desember 2019 99.5
Januar 2020 99.7
Februar 2020 100.0
Mars 2020 93.7
April 2020 89.5
Mai 2020 91.8
Juni 2020 94.7
Juli 2020 95.7
August 2020 96.7
September 2020 97.4
Oktober 2020 98.5
November 2020 97.9
Desember 2020 98.9
BNP for fastlands-Norge. Indeks, februar 2020=100.
BNP fastlands-Norge
Februar 2017 93.7
Mars 2017 93.6
April 2017 93.8
Mai 2017 94.3
Juni 2017 94.5
Juli 2017 94.6
August 2017 94.7
September 2017 95.1
Oktober 2017 95.1
November 2017 95.7
Desember 2017 96.0
Januar 2018 95.8
Februar 2018 96.3
Mars 2018 96.5
April 2018 96.5
Mai 2018 96.6
Juni 2018 96.8
Juli 2018 97.0
August 2018 96.9
September 2018 96.8
Oktober 2018 97.9
November 2018 97.9
Desember 2018 98.3
Januar 2019 98.5
Februar 2019 98.2
Mars 2019 98.6
April 2019 98.9
Mai 2019 99.1
Juni 2019 99.1
Juli 2019 99.8
August 2019 99.7
September 2019 99.7
Oktober 2019 99.8
November 2019 99.9
Desember 2019 99.5
Januar 2020 99.7
Februar 2020 100.0
Mars 2020 93.7
April 2020 89.5
Mai 2020 91.8
Juni 2020 94.7
Juli 2020 95.7
August 2020 96.7
September 2020 97.4
Oktober 2020 98.5
November 2020 97.9
Desember 2020 98.9

Fastlandseksport

Januar 2018 Januar 2019 Januar 2020 Januar 2021
Januar 2018 Januar 2019 Januar 2020 Januar 2021
Endring i verdi fra samme måned året før 16.4 15.1 -4.2 -12.6
Fastlandseksport
Januar 2018 Januar 2019 Januar 2020 Januar 2021
Endring i verdi fra samme måned året før 16.4 15.1 -4.2 -12.6

Europeisk koronastatistikk: Se Eurostats dashboard

Befolkning

Døde, i år¹ og to foregående år

2019 2020 2021
2019 2020 2021
Uke 1 872 862 817
Uke 2 828 952 849
Uke 3 811 836 841
Uke 4 834 862 825
Uke 5 889 815 740
Uke 6 843 800 693
Uke 7 914 859 0
Uke 8 828 814 0
Uke 9 820 838 0
Uke 10 833 799 0
Uke 11 836 826 0
Uke 12 805 809 0
Uke 13 790 855 0
Uke 14 782 832 0
Uke 15 757 840 0
Uke 16 761 815 0
Uke 17 800 776 0
Uke 18 773 752 0
Uke 19 772 742 0
Uke 20 732 685 0
Uke 21 741 740 0
Uke 22 730 662 0
Uke 23 707 679 0
Uke 24 736 730 0
Uke 25 724 739 0
Uke 26 767 683 0
Uke 27 736 699 0
Uke 28 735 665 0
Uke 29 742 754 0
Uke 30 721 730 0
Uke 31 728 745 0
Uke 32 706 738 0
Uke 33 733 734 0
Uke 34 678 746 0
Uke 35 779 698 0
Uke 36 714 711 0
Uke 37 707 785 0
Uke 38 755 772 0
Uke 39 820 740 0
Uke 40 711 786 0
Uke 41 788 742 0
Uke 42 784 712 0
Uke 43 794 796 0
Uke 44 775 787 0
Uke 45 785 774 0
Uke 46 846 778 0
Uke 47 784 801 0
Uke 48 780 768 0
Uke 49 851 784 0
Uke 50 782 838 0
Uke 51 773 818 0
Uke 52 805 821 0
Døde, i år¹ og to foregående år
2019 2020 2021
Uke 1 872 862 817
Uke 2 828 952 849
Uke 3 811 836 841
Uke 4 834 862 825
Uke 5 889 815 740
Uke 6 843 800 693
Uke 7 914 859 0
Uke 8 828 814 0
Uke 9 820 838 0
Uke 10 833 799 0
Uke 11 836 826 0
Uke 12 805 809 0
Uke 13 790 855 0
Uke 14 782 832 0
Uke 15 757 840 0
Uke 16 761 815 0
Uke 17 800 776 0
Uke 18 773 752 0
Uke 19 772 742 0
Uke 20 732 685 0
Uke 21 741 740 0
Uke 22 730 662 0
Uke 23 707 679 0
Uke 24 736 730 0
Uke 25 724 739 0
Uke 26 767 683 0
Uke 27 736 699 0
Uke 28 735 665 0
Uke 29 742 754 0
Uke 30 721 730 0
Uke 31 728 745 0
Uke 32 706 738 0
Uke 33 733 734 0
Uke 34 678 746 0
Uke 35 779 698 0
Uke 36 714 711 0
Uke 37 707 785 0
Uke 38 755 772 0
Uke 39 820 740 0
Uke 40 711 786 0
Uke 41 788 742 0
Uke 42 784 712 0
Uke 43 794 796 0
Uke 44 775 787 0
Uke 45 785 774 0
Uke 46 846 778 0
Uke 47 784 801 0
Uke 48 780 768 0
Uke 49 851 784 0
Uke 50 782 838 0
Uke 51 773 818 0
Uke 52 805 821 0

Transport

Antall reiser sammenlignet med i fjor

4. kvartal 2019 4. kvartal 2020
4. kvartal 2019 4. kvartal 2020
Feriereiser 2.17 1.60
Jobbreiser 0.61 0.21
Antall reiser sammenlignet med i fjor
4. kvartal 2019 4. kvartal 2020
Feriereiser 2.17 1.60
Jobbreiser 0.61 0.21

Førstegangsregistrerte personbiler (sesongjustert)

Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
September 2008 10619.0
Oktober 2008 9609.0
November 2008 8784.0
Desember 2008 9326.0
Januar 2009 7019.0
Februar 2009 8674.0
Mars 2009 8941.0
April 2009 9739.0
Mai 2009 9412.0
Juni 2009 9830.0
Juli 2009 10724.0
August 2009 10968.0
September 2009 11791.0
Oktober 2009 12521.0
November 2009 12798.0
Desember 2009 13277.0
Januar 2010 12815.0
Februar 2010 12810.0
Mars 2010 12996.0
April 2010 13177.0
Mai 2010 12943.0
Juni 2010 13764.0
Juli 2010 13611.0
August 2010 13519.0
September 2010 13567.0
Oktober 2010 13103.0
November 2010 14404.0
Desember 2010 12274.0
Januar 2011 14098.0
Februar 2011 14374.0
Mars 2011 13841.0
April 2011 13875.0
Mai 2011 15010.0
Juni 2011 13369.0
Juli 2011 13567.0
August 2011 14015.0
September 2011 13761.0
Oktober 2011 14193.0
November 2011 14753.0
Desember 2011 14170.0
Januar 2012 14437.0
Februar 2012 13974.0
Mars 2012 14417.0
April 2012 13810.0
Mai 2012 15036.0
Juni 2012 13782.0
Juli 2012 14840.0
August 2012 14373.0
September 2012 14565.0
Oktober 2012 14768.0
November 2012 14493.0
Desember 2012 12701.0
Januar 2013 15677.0
Februar 2013 15655.0
Mars 2013 13912.0
April 2013 15221.0
Mai 2013 14452.0
Juni 2013 14414.0
Juli 2013 14242.0
August 2013 14518.0
September 2013 15078.0
Oktober 2013 14734.0
November 2013 14293.0
Desember 2013 13823.0
Januar 2014 14559.0
Februar 2014 14772.0
Mars 2014 14695.0
April 2014 14334.0
Mai 2014 13841.0
Juni 2014 14137.0
Juli 2014 14352.0
August 2014 13925.0
September 2014 13904.0
Oktober 2014 14612.0
November 2014 14390.0
Desember 2014 14655.0
Januar 2015 14161.0
Februar 2015 14072.0
Mars 2015 14265.0
April 2015 15051.0
Mai 2015 14331.0
Juni 2015 15170.0
Juli 2015 14894.0
August 2015 15230.0
September 2015 14120.0
Oktober 2015 15022.0
November 2015 14944.0
Desember 2015 14567.0
Januar 2016 14857.0
Februar 2016 14554.0
Mars 2016 14682.0
April 2016 13962.0
Mai 2016 14537.0
Juni 2016 13835.0
Juli 2016 13824.0
August 2016 14130.0
September 2016 15092.0
Oktober 2016 14489.0
November 2016 14863.0
Desember 2016 15154.0
Januar 2017 17975.0
Februar 2017 15209.0
Mars 2017 12200.0
April 2017 14216.0
Mai 2017 14986.0
Juni 2017 14440.0
Juli 2017 15576.0
August 2017 14886.0
September 2017 15726.0
Oktober 2017 15527.0
November 2017 16502.0
Desember 2017 18283.0
Januar 2018 12863.0
Februar 2018 13448.0
Mars 2018 14227.0
April 2018 15842.0
Mai 2018 14720.0
Juni 2018 15498.0
Juli 2018 13417.0
August 2018 15613.0
September 2018 13679.0
Oktober 2018 14536.0
November 2018 14948.0
Desember 2018 14548.0
Januar 2019 12699.0
Februar 2019 14176.0
Mars 2019 16191.0
April 2019 13302.0
Mai 2019 13494.0
Juni 2019 15335.0
Juli 2019 12510.0
August 2019 13051.0
September 2019 13207.0
Oktober 2019 12612.0
November 2019 11950.0
Desember 2019 12356.0
Januar 2020 12572.0
Februar 2020 12552.0
Mars 2020 10617.0
April 2020 8543.0
Mai 2020 9533.0
Juni 2020 10549.0
Juli 2020 12830.0
August 2020 12287.0
September 2020 17127.0
Oktober 2020 15393.0
November 2020 15245.0
Desember 2020 21490.0
Januar 2021 13497.0
Førstegangsregistrerte personbiler (sesongjustert)
Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
September 2008 10619.0
Oktober 2008 9609.0
November 2008 8784.0
Desember 2008 9326.0
Januar 2009 7019.0
Februar 2009 8674.0
Mars 2009 8941.0
April 2009 9739.0
Mai 2009 9412.0
Juni 2009 9830.0
Juli 2009 10724.0
August 2009 10968.0
September 2009 11791.0
Oktober 2009 12521.0
November 2009 12798.0
Desember 2009 13277.0
Januar 2010 12815.0
Februar 2010 12810.0
Mars 2010 12996.0
April 2010 13177.0
Mai 2010 12943.0
Juni 2010 13764.0
Juli 2010 13611.0
August 2010 13519.0
September 2010 13567.0
Oktober 2010 13103.0
November 2010 14404.0
Desember 2010 12274.0
Januar 2011 14098.0
Februar 2011 14374.0
Mars 2011 13841.0
April 2011 13875.0
Mai 2011 15010.0
Juni 2011 13369.0
Juli 2011 13567.0
August 2011 14015.0
September 2011 13761.0
Oktober 2011 14193.0
November 2011 14753.0
Desember 2011 14170.0
Januar 2012 14437.0
Februar 2012 13974.0
Mars 2012 14417.0
April 2012 13810.0
Mai 2012 15036.0
Juni 2012 13782.0
Juli 2012 14840.0
August 2012 14373.0
September 2012 14565.0
Oktober 2012 14768.0
November 2012 14493.0
Desember 2012 12701.0
Januar 2013 15677.0
Februar 2013 15655.0
Mars 2013 13912.0
April 2013 15221.0
Mai 2013 14452.0
Juni 2013 14414.0
Juli 2013 14242.0
August 2013 14518.0
September 2013 15078.0
Oktober 2013 14734.0
November 2013 14293.0
Desember 2013 13823.0
Januar 2014 14559.0
Februar 2014 14772.0
Mars 2014 14695.0
April 2014 14334.0
Mai 2014 13841.0
Juni 2014 14137.0
Juli 2014 14352.0
August 2014 13925.0
September 2014 13904.0
Oktober 2014 14612.0
November 2014 14390.0
Desember 2014 14655.0
Januar 2015 14161.0
Februar 2015 14072.0
Mars 2015 14265.0
April 2015 15051.0
Mai 2015 14331.0
Juni 2015 15170.0
Juli 2015 14894.0
August 2015 15230.0
September 2015 14120.0
Oktober 2015 15022.0
November 2015 14944.0
Desember 2015 14567.0
Januar 2016 14857.0
Februar 2016 14554.0
Mars 2016 14682.0
April 2016 13962.0
Mai 2016 14537.0
Juni 2016 13835.0
Juli 2016 13824.0
August 2016 14130.0
September 2016 15092.0
Oktober 2016 14489.0
November 2016 14863.0
Desember 2016 15154.0
Januar 2017 17975.0
Februar 2017 15209.0
Mars 2017 12200.0
April 2017 14216.0
Mai 2017 14986.0
Juni 2017 14440.0
Juli 2017 15576.0
August 2017 14886.0
September 2017 15726.0
Oktober 2017 15527.0
November 2017 16502.0
Desember 2017 18283.0
Januar 2018 12863.0
Februar 2018 13448.0
Mars 2018 14227.0
April 2018 15842.0
Mai 2018 14720.0
Juni 2018 15498.0
Juli 2018 13417.0
August 2018 15613.0
September 2018 13679.0
Oktober 2018 14536.0
November 2018 14948.0
Desember 2018 14548.0
Januar 2019 12699.0
Februar 2019 14176.0
Mars 2019 16191.0
April 2019 13302.0
Mai 2019 13494.0
Juni 2019 15335.0
Juli 2019 12510.0
August 2019 13051.0
September 2019 13207.0
Oktober 2019 12612.0
November 2019 11950.0
Desember 2019 12356.0
Januar 2020 12572.0
Februar 2020 12552.0
Mars 2020 10617.0
April 2020 8543.0
Mai 2020 9533.0
Juni 2020 10549.0
Juli 2020 12830.0
August 2020 12287.0
September 2020 17127.0
Oktober 2020 15393.0
November 2020 15245.0
Desember 2020 21490.0
Januar 2021 13497.0

Næringsliv

Arbeidsmarked

Sykefraværsprosent, sesongjustert

Legemeldt Egenmeldt
Legemeldt Egenmeldt
3. kvartal 2015 4.94 0.94
4. kvartal 2015 4.85 0.86
1. kvartal 2016 4.77 0.84
2. kvartal 2016 4.86 0.87
3. kvartal 2016 4.86 0.88
4. kvartal 2016 4.92 0.96
1. kvartal 2017 4.92 0.87
2. kvartal 2017 4.96 0.98
3. kvartal 2017 4.94 0.91
4. kvartal 2017 4.99 0.89
1. kvartal 2018 5.04 0.95
2. kvartal 2018 4.83 0.84
3. kvartal 2018 4.89 0.85
4. kvartal 2018 4.90 0.82
1. kvartal 2019 4.95 0.87
2. kvartal 2019 4.97 0.86
3. kvartal 2019 4.97 0.87
4. kvartal 2019 5.05 0.87
1. kvartal 2020 5.49 0.92
2. kvartal 2020 5.19 0.69
3. kvartal 2020 5.26 0.97
Sykefraværsprosent, sesongjustert
Legemeldt Egenmeldt
3. kvartal 2015 4.94 0.94
4. kvartal 2015 4.85 0.86
1. kvartal 2016 4.77 0.84
2. kvartal 2016 4.86 0.87
3. kvartal 2016 4.86 0.88
4. kvartal 2016 4.92 0.96
1. kvartal 2017 4.92 0.87
2. kvartal 2017 4.96 0.98
3. kvartal 2017 4.94 0.91
4. kvartal 2017 4.99 0.89
1. kvartal 2018 5.04 0.95
2. kvartal 2018 4.83 0.84
3. kvartal 2018 4.89 0.85
4. kvartal 2018 4.90 0.82
1. kvartal 2019 4.95 0.87
2. kvartal 2019 4.97 0.86
3. kvartal 2019 4.97 0.87
4. kvartal 2019 5.05 0.87
1. kvartal 2020 5.49 0.92
2. kvartal 2020 5.19 0.69
3. kvartal 2020 5.26 0.97

Statistikk på kartform

Skjermdump fra kart.ssb.no

Vi har flere temakart som er relevante for å forstå koronakrisen. Når du åpner kartet, klikk ikonet som ser ut som en merkelapp for å se tegnforklaringen.

Befolkning

Andel over 70 år i hver grunnkrets

Andel over 80 år i hver grunnkrets

Befolkningstetthet per kvadratkilometer over hele Norge

Bygninger

Tetthet av helsebygninger

Tetthet av fritidsboliger