416883
416883
faktaside
2020-03-31T13:46:00.000Z
no

Norge under Korona/Covid-19

Statistikk om koronakrisen

Innhold på siden

På denne siden samler vi statistikk som er relevant for å forstå hvordan koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet.

Økonomi

BNP for fastlands-Norge. Indeks, februar 2020=100.

BNP fastlands-Norge
BNP fastlands-Norge
Juli 2017 94.7
August 2017 94.8
September 2017 95.2
Oktober 2017 95.2
November 2017 95.8
Desember 2017 96.1
Januar 2018 95.9
Februar 2018 96.3
Mars 2018 96.6
April 2018 96.6
Mai 2018 96.7
Juni 2018 96.9
Juli 2018 97.1
August 2018 97.0
September 2018 96.9
Oktober 2018 98.1
November 2018 98.0
Desember 2018 98.4
Januar 2019 98.6
Februar 2019 98.3
Mars 2019 98.7
April 2019 99.0
Mai 2019 99.1
Juni 2019 99.3
Juli 2019 99.9
August 2019 99.8
September 2019 99.8
Oktober 2019 99.9
November 2019 100.1
Desember 2019 99.6
Januar 2020 99.7
Februar 2020 100.0
Mars 2020 93.8
April 2020 89.6
Mai 2020 92.0
Juni 2020 94.8
Juli 2020 95.8
August 2020 96.7
September 2020 97.4
Oktober 2020 98.7
November 2020 98.0
Desember 2020 99.0
Januar 2021 98.0
Februar 2021 97.5
Mars 2021 97.1
April 2021 97.6
Mai 2021 99.3
BNP for fastlands-Norge. Indeks, februar 2020=100.
BNP fastlands-Norge
Juli 2017 94.7
August 2017 94.8
September 2017 95.2
Oktober 2017 95.2
November 2017 95.8
Desember 2017 96.1
Januar 2018 95.9
Februar 2018 96.3
Mars 2018 96.6
April 2018 96.6
Mai 2018 96.7
Juni 2018 96.9
Juli 2018 97.1
August 2018 97.0
September 2018 96.9
Oktober 2018 98.1
November 2018 98.0
Desember 2018 98.4
Januar 2019 98.6
Februar 2019 98.3
Mars 2019 98.7
April 2019 99.0
Mai 2019 99.1
Juni 2019 99.3
Juli 2019 99.9
August 2019 99.8
September 2019 99.8
Oktober 2019 99.9
November 2019 100.1
Desember 2019 99.6
Januar 2020 99.7
Februar 2020 100.0
Mars 2020 93.8
April 2020 89.6
Mai 2020 92.0
Juni 2020 94.8
Juli 2020 95.8
August 2020 96.7
September 2020 97.4
Oktober 2020 98.7
November 2020 98.0
Desember 2020 99.0
Januar 2021 98.0
Februar 2021 97.5
Mars 2021 97.1
April 2021 97.6
Mai 2021 99.3

Fastlandseksport

Juni 2018 Juni 2019 Juni 2020 Juni 2021
Juni 2018 Juni 2019 Juni 2020 Juni 2021
Endring i verdi fra samme måned året før 7.1 -7.1 -2.6 31.1
Fastlandseksport
Juni 2018 Juni 2019 Juni 2020 Juni 2021
Endring i verdi fra samme måned året før 7.1 -7.1 -2.6 31.1

Europeisk koronastatistikk: Se Eurostats dashboard

Befolkning

Døde, i år¹ og to foregående år

2019 2020 2021
2019 2020 2021
Uke 1 872 862 829
Uke 2 828 951 867
Uke 3 811 837 860
Uke 4 835 861 851
Uke 5 889 815 791
Uke 6 843 796 817
Uke 7 914 855 766
Uke 8 828 812 756
Uke 9 821 836 703
Uke 10 833 799 792
Uke 11 836 826 787
Uke 12 805 809 770
Uke 13 791 854 715
Uke 14 782 831 772
Uke 15 757 840 748
Uke 16 761 815 748
Uke 17 800 776 775
Uke 18 775 749 688
Uke 19 772 741 700
Uke 20 732 685 738
Uke 21 741 740 723
Uke 22 730 662 721
Uke 23 707 677 718
Uke 24 737 730 673
Uke 25 724 739 677
Uke 26 767 684 690
Uke 27 736 697 721
Uke 28 735 667 645
Uke 29 742 754 .
Uke 30 721 729 .
Uke 31 729 746 .
Uke 32 706 738 .
Uke 33 734 733 .
Uke 34 678 745 .
Uke 35 779 699 .
Uke 36 714 710 .
Uke 37 707 785 .
Uke 38 756 772 .
Uke 39 820 741 .
Uke 40 711 783 .
Uke 41 788 743 .
Uke 42 785 712 .
Uke 43 794 795 .
Uke 44 776 790 .
Uke 45 785 775 .
Uke 46 846 779 .
Uke 47 784 799 .
Uke 48 780 772 .
Uke 49 851 788 .
Uke 50 783 840 .
Uke 51 773 823 .
Uke 52 805 829 .
Døde, i år¹ og to foregående år
2019 2020 2021
Uke 1 872 862 829
Uke 2 828 951 867
Uke 3 811 837 860
Uke 4 835 861 851
Uke 5 889 815 791
Uke 6 843 796 817
Uke 7 914 855 766
Uke 8 828 812 756
Uke 9 821 836 703
Uke 10 833 799 792
Uke 11 836 826 787
Uke 12 805 809 770
Uke 13 791 854 715
Uke 14 782 831 772
Uke 15 757 840 748
Uke 16 761 815 748
Uke 17 800 776 775
Uke 18 775 749 688
Uke 19 772 741 700
Uke 20 732 685 738
Uke 21 741 740 723
Uke 22 730 662 721
Uke 23 707 677 718
Uke 24 737 730 673
Uke 25 724 739 677
Uke 26 767 684 690
Uke 27 736 697 721
Uke 28 735 667 645
Uke 29 742 754 .
Uke 30 721 729 .
Uke 31 729 746 .
Uke 32 706 738 .
Uke 33 734 733 .
Uke 34 678 745 .
Uke 35 779 699 .
Uke 36 714 710 .
Uke 37 707 785 .
Uke 38 756 772 .
Uke 39 820 741 .
Uke 40 711 783 .
Uke 41 788 743 .
Uke 42 785 712 .
Uke 43 794 795 .
Uke 44 776 790 .
Uke 45 785 775 .
Uke 46 846 779 .
Uke 47 784 799 .
Uke 48 780 772 .
Uke 49 851 788 .
Uke 50 783 840 .
Uke 51 773 823 .
Uke 52 805 829 .

Transport

Antall reiser sammenlignet med i fjor

1. kvartal 2020 1. kvartal 2021
1. kvartal 2020 1. kvartal 2021
Feriereiser 1.70 1.54
Jobbreiser 0.45 0.13
Antall reiser sammenlignet med i fjor
1. kvartal 2020 1. kvartal 2021
Feriereiser 1.70 1.54
Jobbreiser 0.45 0.13

Førstegangsregistrerte personbiler (sesongjustert)

Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
Juni 2011 13384.0
Juli 2011 13543.0
August 2011 14049.0
September 2011 13754.0
Oktober 2011 14203.0
November 2011 14764.0
Desember 2011 14145.0
Januar 2012 14429.0
Februar 2012 13986.0
Mars 2012 14412.0
April 2012 13818.0
Mai 2012 15045.0
Juni 2012 13782.0
Juli 2012 14848.0
August 2012 14365.0
September 2012 14541.0
Oktober 2012 14795.0
November 2012 14484.0
Desember 2012 12686.0
Januar 2013 15682.0
Februar 2013 15647.0
Mars 2013 13921.0
April 2013 15228.0
Mai 2013 14463.0
Juni 2013 14404.0
Juli 2013 14280.0
August 2013 14509.0
September 2013 15065.0
Oktober 2013 14713.0
November 2013 14276.0
Desember 2013 13792.0
Januar 2014 14543.0
Februar 2014 14771.0
Mars 2014 14726.0
April 2014 14373.0
Mai 2014 13868.0
Juni 2014 14179.0
Juli 2014 14371.0
August 2014 13890.0
September 2014 13892.0
Oktober 2014 14538.0
November 2014 14277.0
Desember 2014 14682.0
Januar 2015 14101.0
Februar 2015 14117.0
Mars 2015 14348.0
April 2015 15105.0
Mai 2015 14364.0
Juni 2015 15236.0
Juli 2015 14968.0
August 2015 15197.0
September 2015 14067.0
Oktober 2015 14881.0
November 2015 14759.0
Desember 2015 14585.0
Januar 2016 14704.0
Februar 2016 14703.0
Mars 2016 14892.0
April 2016 13967.0
Mai 2016 14632.0
Juni 2016 13873.0
Juli 2016 13933.0
August 2016 14087.0
September 2016 15010.0
Oktober 2016 14301.0
November 2016 14579.0
Desember 2016 15183.0
Januar 2017 17765.0
Februar 2017 15361.0
Mars 2017 12392.0
April 2017 14258.0
Mai 2017 15123.0
Juni 2017 14472.0
Juli 2017 15810.0
August 2017 14772.0
September 2017 15648.0
Oktober 2017 15273.0
November 2017 16145.0
Desember 2017 18240.0
Januar 2018 12728.0
Februar 2018 13585.0
Mars 2018 14515.0
April 2018 15902.0
Mai 2018 14847.0
Juni 2018 15541.0
Juli 2018 13616.0
August 2018 15491.0
September 2018 13598.0
Oktober 2018 14312.0
November 2018 14578.0
Desember 2018 14515.0
Januar 2019 12556.0
Februar 2019 14315.0
Mars 2019 16464.0
April 2019 13402.0
Mai 2019 13593.0
Juni 2019 15372.0
Juli 2019 12730.0
August 2019 12951.0
September 2019 13170.0
Oktober 2019 12405.0
November 2019 11687.0
Desember 2019 12253.0
Januar 2020 12480.0
Februar 2020 12656.0
Mars 2020 10789.0
April 2020 8605.0
Mai 2020 9590.0
Juni 2020 10609.0
Juli 2020 12992.0
August 2020 12228.0
September 2020 17089.0
Oktober 2020 15171.0
November 2020 14976.0
Desember 2020 21213.0
Januar 2021 13459.0
Februar 2021 13633.0
Mars 2021 13160.0
April 2021 15139.0
Mai 2021 14923.0
Juni 2021 17724.0
Førstegangsregistrerte personbiler (sesongjustert)
Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
Juni 2011 13384.0
Juli 2011 13543.0
August 2011 14049.0
September 2011 13754.0
Oktober 2011 14203.0
November 2011 14764.0
Desember 2011 14145.0
Januar 2012 14429.0
Februar 2012 13986.0
Mars 2012 14412.0
April 2012 13818.0
Mai 2012 15045.0
Juni 2012 13782.0
Juli 2012 14848.0
August 2012 14365.0
September 2012 14541.0
Oktober 2012 14795.0
November 2012 14484.0
Desember 2012 12686.0
Januar 2013 15682.0
Februar 2013 15647.0
Mars 2013 13921.0
April 2013 15228.0
Mai 2013 14463.0
Juni 2013 14404.0
Juli 2013 14280.0
August 2013 14509.0
September 2013 15065.0
Oktober 2013 14713.0
November 2013 14276.0
Desember 2013 13792.0
Januar 2014 14543.0
Februar 2014 14771.0
Mars 2014 14726.0
April 2014 14373.0
Mai 2014 13868.0
Juni 2014 14179.0
Juli 2014 14371.0
August 2014 13890.0
September 2014 13892.0
Oktober 2014 14538.0
November 2014 14277.0
Desember 2014 14682.0
Januar 2015 14101.0
Februar 2015 14117.0
Mars 2015 14348.0
April 2015 15105.0
Mai 2015 14364.0
Juni 2015 15236.0
Juli 2015 14968.0
August 2015 15197.0
September 2015 14067.0
Oktober 2015 14881.0
November 2015 14759.0
Desember 2015 14585.0
Januar 2016 14704.0
Februar 2016 14703.0
Mars 2016 14892.0
April 2016 13967.0
Mai 2016 14632.0
Juni 2016 13873.0
Juli 2016 13933.0
August 2016 14087.0
September 2016 15010.0
Oktober 2016 14301.0
November 2016 14579.0
Desember 2016 15183.0
Januar 2017 17765.0
Februar 2017 15361.0
Mars 2017 12392.0
April 2017 14258.0
Mai 2017 15123.0
Juni 2017 14472.0
Juli 2017 15810.0
August 2017 14772.0
September 2017 15648.0
Oktober 2017 15273.0
November 2017 16145.0
Desember 2017 18240.0
Januar 2018 12728.0
Februar 2018 13585.0
Mars 2018 14515.0
April 2018 15902.0
Mai 2018 14847.0
Juni 2018 15541.0
Juli 2018 13616.0
August 2018 15491.0
September 2018 13598.0
Oktober 2018 14312.0
November 2018 14578.0
Desember 2018 14515.0
Januar 2019 12556.0
Februar 2019 14315.0
Mars 2019 16464.0
April 2019 13402.0
Mai 2019 13593.0
Juni 2019 15372.0
Juli 2019 12730.0
August 2019 12951.0
September 2019 13170.0
Oktober 2019 12405.0
November 2019 11687.0
Desember 2019 12253.0
Januar 2020 12480.0
Februar 2020 12656.0
Mars 2020 10789.0
April 2020 8605.0
Mai 2020 9590.0
Juni 2020 10609.0
Juli 2020 12992.0
August 2020 12228.0
September 2020 17089.0
Oktober 2020 15171.0
November 2020 14976.0
Desember 2020 21213.0
Januar 2021 13459.0
Februar 2021 13633.0
Mars 2021 13160.0
April 2021 15139.0
Mai 2021 14923.0
Juni 2021 17724.0

Arbeidsmarked

Sykefraværsprosent, sesongjustert

Legemeldt Egenmeldt
Legemeldt Egenmeldt
1. kvartal 2016 4.69 0.86
2. kvartal 2016 4.78 0.90
3. kvartal 2016 4.79 0.91
4. kvartal 2016 4.83 0.98
1. kvartal 2017 4.83 0.89
2. kvartal 2017 4.87 1.01
3. kvartal 2017 4.87 0.94
4. kvartal 2017 4.91 0.91
1. kvartal 2018 4.98 0.98
2. kvartal 2018 4.77 0.87
3. kvartal 2018 4.80 0.87
4. kvartal 2018 4.81 0.84
1. kvartal 2019 4.86 0.89
2. kvartal 2019 4.89 0.88
3. kvartal 2019 4.89 0.90
4. kvartal 2019 4.96 0.89
1. kvartal 2020 5.42 0.94
2. kvartal 2020 5.15 0.71
3. kvartal 2020 5.21 1.01
4. kvartal 2020 5.17 0.84
1. kvartal 2021 5.15 0.72
Sykefraværsprosent, sesongjustert
Legemeldt Egenmeldt
1. kvartal 2016 4.69 0.86
2. kvartal 2016 4.78 0.90
3. kvartal 2016 4.79 0.91
4. kvartal 2016 4.83 0.98
1. kvartal 2017 4.83 0.89
2. kvartal 2017 4.87 1.01
3. kvartal 2017 4.87 0.94
4. kvartal 2017 4.91 0.91
1. kvartal 2018 4.98 0.98
2. kvartal 2018 4.77 0.87
3. kvartal 2018 4.80 0.87
4. kvartal 2018 4.81 0.84
1. kvartal 2019 4.86 0.89
2. kvartal 2019 4.89 0.88
3. kvartal 2019 4.89 0.90
4. kvartal 2019 4.96 0.89
1. kvartal 2020 5.42 0.94
2. kvartal 2020 5.15 0.71
3. kvartal 2020 5.21 1.01
4. kvartal 2020 5.17 0.84
1. kvartal 2021 5.15 0.72

Statistikk på kartform

Skjermdump fra kart.ssb.no

Vi har flere temakart som er relevante for å forstå koronakrisen. Når du åpner kartet, klikk ikonet som ser ut som en merkelapp for å se tegnforklaringen.

Befolkning

Andel over 70 år i hver grunnkrets

Andel over 80 år i hver grunnkrets

Befolkningstetthet per kvadratkilometer over hele Norge

Bygninger

Tetthet av helsebygninger

Tetthet av fritidsboliger